We hebben 173 gasten online

Vragen van leerling en gegeven antwoorden over de Republiek en Vietnam

Gepost in Gesloten vragen

o    Hallo meneer,

Bij gebrek aan beter, benader ik u voor mijn laatste paar vragen maar op deze manier.
Over de republiek heb ik de volgende vragen:

- De relatieve bloei van de Republiek ten opzichte van het buitenland, waardoor werd die voornamelijk veroorzaakt? Ikzelf dacht door het ontbreken van een feodale samenleving, weinig macht van gilden en buitenlandse arbeiders, maar twijfel.

o    Geen feodale samenleving klopt voor het westen van de Republiek en inderdaad de weinige macht van de gilden ten aanzien van de buitenlandse arbeiders.  De VOC contracteerde veel buitenlandse arbeiders vooral uit de Duitse gebieden.

o    relatieve bloei natuurlijk ook door de VOC, Stapelmarkt Amsterdam, de Beurs en d efactorijen in Holland om er een aantal te noemen.
- Waarom Erasmus als wegbereider, maar niet als veroorzaker van de reformatie wordt gezien.

o    Erasmus wilde per sé in de Katholieke Kerk blijven ijverde echter wel voor een vertaling in de landstaal van de bijbel, omdat de oorspronkelijke vertaling fouten bevatte.

- Welke rol speelde Wllem van Oranje in de Nederlandse godsdienstkwestie?

- Waarom het ontbreken van feodale verhoudingen de kapitalistische ontwikkeling van Holland sterk kon bevorderen. Heeft dit alleen te maken met het ontstaan van een commerciële landbouw, door de vrijheid van boeren?

o    Je geeft hier in ieder geval al een goed antwoord. En juist door die specialisatie verwierf de landbouw die vooraanstaande positie

- Hoe de Repbuliek dmv militaire middelen en huwelijken Europese machtspolitiek bedreef? Willem III + Mary Stuart?

o    Inderdaad Willem III en Mary Stuart, maar je moet ook denken aan het feit dat de Republiek financiële steun gaf in de Dertigjarige Oorlog.

- Wat nu precies de directe aanleiding is van de opstand, is dat de beeldenstorm of de komst van Alfa met zijn plannen voor invoering van de tiende penning?

o    De directe aanleiding voor de Opstand is niet de Beeldenstorm. Eerder het harde optreden van Alva in de Nederlanden. De Tiende penning werd overigens afgewezen

- Wat de naam is van de katholieke kerkvergadering.

o    Die naam is concilie

- Welke redenen Spanje had om het twaalfjarig bestand te sluiten? Is dit alleen door financiële problemen en het verlangen naar rust?

o    Nee, dat niet alleen, ook het feit dat men met bijna iedereen in oorlog was.

- In hoeverre de republiek in de 18e eeuw stagneerde of achteruitging. Wat worden als de jaren van stagnatie beschouwd? (1688-1790?)

o    De Republiek stagneerde en daarom spreken we wel van de zilveren eeuw, de achteruitgag was dus maar relatief. Je zou kunnen zeggen dat vanaf 1672, door de invallen in de Republiek er al sprake was van een stagnatie. Feit is dat door de mercantilistische maatregelen van Frankrijk en Engeland die landen langzamerhand de plaats innemen van de Republiek . Denk ook aan de Voorbijlandvaart.

- Wat de effecten waren van de Verdeel- en Heers politiek van de Witt, zowel binnen- als buitenlands?

o    Op binnenlands gebied kreeg de politiek van de Witt steeds meer weerstand. Uit een studie die onlangs is verschenen blijkt dat de Witt onder de regenten veel tegenstand kreeg. Die waren blijkbaar ook betrokken bij de moord op de gebroeders de Wit. Op buitenlands gebeid speelt natuurlijk de strijd vooral met Engeland.

- Waarom Hugo de Groot\'s Mare Liberum pas na het 12-jarig bestand mocht worden uitgegeven? .

o    Om de Spanjaarden niet voor het hoofd te stoten.

- De verschillende visies van Maurits en Oldenbarnevelt op het gebied van Frankrijk.

o    Maurits wilde niet dat Oldenbarneveldt met het katholieke Frankrijk relaties onderhield.

Over Vietnam:

- In hoeverre het vijandbeeld van de VS geleid heeft tot een politieke misvatting? heeft dit te maken met het feit dat ze alleen rekening hielden met de domino-theorie en niet met het nationalistische karakter?

o    Helemaal juist

- Of de Vietcong opgericht is in het zuiden, maar wel bestuurd werd vanuit noord? Dus in principe in het zuiden is opgericht.

o    Inderdaad is de Vietcong in het zuiden opgericht, maar kreeg natuurlijk alle steun uit het noorden.

- Waarom Kennedy in 1961 meer adviseurs stuurt, omdat hij het gevoel heeft de macht te verliezen?

o    Nee Kennedy had niet het gevoel de macht te verliezen, maar de militaire commandanten maakten hem duidelijk dat het aantal adviseurs moest worden uitgebreid, gezien de toenemende infiltratie uit het Noorden en het feit dat het Zuid Vietnamese leegr niet capabel was.


Dit was een hele lijst zoals u ziet haha, maar ik wil zeker weten dat ik de laatste dingen nog goed leer!


Alvast ontzettend bedankt!

Groetjes,

M-C-L