We hebben 122 gasten online

Midden Oosten Vragen en antwoorden

Gepost in Gesloten vragen

 

1)      Plaats een jaartal bij de volgende gebeurtenissen:

 

a)      De Peelcommissie onderzoekt de kwestie Palestina 1937

b)      De Histradoet wordt opgericht 1920

c)       De Mapai wordt opgericht 1930

d)      De stichting van de eerste kibboets in Palestina 1909

e)      De eerste van een reeks bleodige rellen tussen Joden en Arabieren breken uit 1920

f)       Schepen vol Joodse vluchteingen uit Europa vestigen zich in Palestina 1935

g)      De staat Israel wordt uitgeroepen.1948

h)      De VN verdeelt Palestina inn een compromisvoorstel 1947

i)        De Haganah wordt opgericht 1920

j)        De Balfourdeclaration 1917

2         )Welke moderne vraagstukken vinden hun oorsprong in de liquidatie van het Ottomaanse Rijk aan het einde van de 1e Wereldoorlog? 5 vraagstukken noemen!

Antwoord: 1) De inmenging van de westerse landen; 2) de onvervulde nationale aspiaties van de Arabieren; 3) De opdeling van de Arabieren, tegen wil en dank, over meerdere staten; 4) De kwestie van de Armeense genocide; 5) Nationale rechten van de Koerden.

3         Geef een beschrijving van de ‘echte’ en ‘Symbolische’ hervormingen die Kemal Ataturk  doorvoerde en leg uit wat hij met deze maatregelen wilde bereiken.

Kemal Ataturk wilde moderniseren en zorgde ervoor dat de invloed van de islam zoveel mogelijk uit alle segmenten van het openbare leven aan kracht inboette. Enkele van de veranderingen zijn:

- scheiding van kerk en staat

-  de invoering van een seculier onderwijssysteem

-  het sluiten van islamitische gerechtshoven

-  Het Arabische schrift werd door het Latijnse vervangen.

Symbolische veranderingen zijn:

-          de vervanging van de tulband en de fez door de hoed

-          vrouwen kregen een gelijkwaardiger positie

-          Turkse geschiedenis werd herschreven.

4         De Joden werden in grote delen van Europa in de negentiende eeuw minder gediscrimineerd dan in de eeuwen daarvoor. Geef hiervoor twee verklaringen.

De mensenrechten idealen van de verlichting werden toegepast in de grondwetten van Europese landen. Hierdoor kregen Joden de kans om in de samenleving te integreren

5         Leg uit dat de Balfourverklaring eigenlijk in tegenspraak is met de Mac Mahan Papers.

De Balfourverklaring hield in dat de Joden een nationaal tehuis werd beloofd in Palestina terwijl de Mac Mahan papers dit juist aan de Arabieren beloofden.

6         Joden en Arabieren kwaqmen al snel na het begin van de joodse kolonisatie tegenover elkaar te staan. Wat waren hiervan de oorzaken?

-          De Arabieren in Palestina waren in de ban geraakt van het nationalisme en wilden een eigen land in onafhankelijkheid.

-          De Joden en Arabieren vormden gescheiden gemeenschappen, waarvan de Joodse gemeenschap het beste georganiseerd was met organisaties als jet Joods Agentschap, de Histradoet, de Haganah en de Mapai.

7         Plaats de carriere van Gamal Abdoel Nasser in een Arabisch context door een vergelijking met de ontwikkelingen in Irak en Syrië te maken.

In dezelfde periode dat Nasser regeerde, was in Irak en Syrié de Baathpartij aan de macht. deze partij waarvan de naam ‘wederopleving’betekent, wil de wederopleving van de Arabische natie, het vertek van de kolonisten, eerlijke evrdeling van de rijkdommen en goede sociale voorzieningen. In Egypte, syrié en irak was er dus sprake van een Arabisch nationalisme en Arabisch socialisme.

8         Zet het optreden van de imperialistische mogendheden in de juiste volgorde:

a)      Suezcrisis, b) Mandaatregeling van het Midden-Oosten; c) Opening Suezkanaal; d) VN verdelingsplan voor het Palestina; e) Sykes-Picot verdrag; f) Balfourdeclaration.

Antwoord: c,e,f,b,d,a

9         Wat is de Juiste chronologische volgorde:

1)      Camp-David akkoord; 2) Suezcrisis; 3) Yom-Kipperoorlog; 4) Juni-oorlog; 5) VN-plan opdeling Palestina.

Antwoord: 5, 2, 4, 3, 1.

10): Verklaar/leg uit: Amin-el Hoesseini; Askenazische Joden; Hezbollah; Resolutie 242 van de Veiligheidsraad;Verdrag van Lausanne

Moefti van Jeruzalem. Hoge islamitische rechtsgeleerde. Bewonderaar van Adolf Hitler; Joden afkomstig uit Oost- Midden- en West-Europa; Een sjiietische organisatie sterk gesteund door Iran, vooral actief in Libanon; De Veiligheidsraad nam op 22 november 1967 deze resolutie aan waarbij alle strijdende partijen werden opgeroepen zich terug te trekken naar de grenzen van voor de Juni-oorlog en de staat van oorlog te beëindigen; In 1923 werden de nieuwe grenzen van Turkije internationaal erkend.

11     De PLO streed voor het recht van de Palestijnen op een eigen staat. Toch kwam de PLO in conflict met Jordanië. Waarom?

Antwoord: De PLO dreigde in Jordanië de macht over te nemen waardoor koning Hoessein niets anders over bleef dan militair in te grijpen.

12     Wat hield het Camp-David-akkoord in  en met wie werd dit akkoord gesloten?

Antwoord:

1)      Wederzijdse erkenning

2)      Vredesverdrag: israél zou de Sinaï teruggeven en israél zou vrijelijk door het Suezkanaal en de golf van Akaba mogen varen

3)      Israël stemde in met beperkte vorm van zelfbestuur voor de Palestijnen in bezet gebied.

13     Leg uit hoe de opkomst van verschillende fundamentalistische stromingen de bestaande tegenstellingen in het Midden Oosten versterkte.

-          Er bestaat een tegenstelling tussen soennieten en sjiieten in Irak

-          Iran bedreigt openlijk Israël

-          Iran geeft steun aan Hezbollah in Libanon

-          Binnen de Palestijnse  gemeenschap is er verdeeldheid tussen Hamas in de Gazastrook en de Palestijnse autoriteit van Abbas

14     Geef vijf oorzaken voor het mislukken van het Osloproces

Antwoord:

1)      Zelfbestuur van de Palestijnen leidde tot gedeeltelijk zelfbestuur en fragmentarisering van het gebied.

2)      Premier Rabin wordt door een Joodse extremist doodgeschoten

3)      Arafat wilde niet alleen autonomie voor de Palestijnen op de Westoever en de Gazastrook , maar ook het recht van de palestijnen op terugkeer naar de gebeiden waar hun ouders in 1948 waren verdreven.

4)      Beide groepen claimen de stad Jeruzalem.

5)      De Israeísche premier wilde de beste stukken in de Westoever behouden en bood de overige 95% aan Arafat aan.