We hebben 61 gasten online

Midden Oosten Vragen en antwoorden 2

Gepost in Gesloten vragen

Antwoorden proefwerk B Midden Oosten

1)      In de achttiende eeuw brokkelde de Ottomaanse macht snel af. Noem daarvoor 6 oorzaken.

Antwoord

1)      Een groeiende technologische achterstand op het westen;

2)      De opkomst van Rusland;

3)      Economisch raakte het Ottomaanse Rijk op de achtergrond;

4)      Veel van de sultans in de 18e en 19e eeuw misten leidersschapskwaliteiten;

5)      In de 19e eeuw ontwaakte er onder de niet-Turkse onderdanen een vurig nationalisme;

6)       Het opkomende Imperialisme.

 

2)      Wie stichtte het genootschap het ‘Comité van eenheid en Vooruitgang’en waarnaar streefden ze?

Antwoord: Turks-nationalistische officieren van het Ottomaanseleger. Ze streefden naar modernisering van de staat en afschaffing van voorrechten voor buitenlandse ondernemers.

3)      Achter de rug van de Arabieren om sloten de Britten het Sykes-Picot verdrag. Wat spraken ze met wie af?

Antwoord: Ze spraken in het geheim af om samen met Frankrijk het Midden-Oosten onder hun hoede te nemen. Frankrijk zou invloedssferen in Libanon en Syrië krijgen en de Britten een landverbinding tussen de Middenlandse Zee en de Perzische Golf, ongeveer het gebied van palestina tot en met Irak.

4)      Geef een beschrijving van vier  hervormingen die Kemal Ataturk doorvoerde.

Antwoord: 1) de scheiding van Kerk en Staat, 2) de invoering van een seculier onderwijsssysteem, 3)   het sluiten van de islamistische gerechtshoven, 4) Het Arabische schrift werd door het latijnse vervangen.

5)      Wat waren vier  motieven van de Balfourverklaring van 1917?

Antwoord:

1)      In regeringskringen in Londen leefde medelijden met de slachtoffers van het anti-semitisme;

2)      De Britse regering zat in de oorlog dringend verlegen om geld;

3)      De Britten zagen in het Zionisme een ondersteuning van hun imperialistische ambities;

4)      Chaim Weizmann, een vooraanstaand zioniste en chemicus, had de Britse regering egholpen met de vervaardiging van aceton, een synthetische onmisbare grondstof voor dynamiet.

6) Geef een omschrijving van de Yom-Kippoeroorlog

Antwoord: Op grote Verzoendag in oktober 1973 vielen de legers van Syrië en Egypte Israël aan . Egypte vormde een bruggehoofd in de Sinai en er werde uiteindelijk een wapenstilstand gesloten.

7) )Welke gebieden werden in de zesdaagse oorlog door Israël veroverd en op wie?

Antwoord: de Sinaï en de Gazastrook op Egypte, Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem op Jordanië en de Golanhoogvlakte op Syrië.

8)Wat verstaan we onder Intifada en wanneer ontstond deze?

Antwoord in 1987: Opstand van de Palestijnen op de Westoever en in de Gazastrook tegen de Israelische bezetting.

9)Waarom wordt de islamitische revolutie in Iran een conservatieve omwenteling genoemd?

Antwoord: Het was een poging de klok terug te draaien. De bron van de islam werd het oriëntatiepunt van de samenleving. Dit heet fundamentalisme.

10)Geef vijf oorzaken voor het mislukken van het Osloproces

Antwoord:

1)      Zelfbestuur van de Palestijnen leidde tot gedeeltelijk zelfbestuur en fragmentarisering van het gebied.

2)      Premier Rabin wordt door een Joodse extremist doodgeschoten

3)      Arafat wilde niet alleen autonomie voor de Palestijnen op de Westoever en de Gazastrook , maar ook het recht van de palestijnen op terugkeer naar de gebeiden waar hun ouders in 1948 waren verdreven.

4)      Beide groepen claimen de stad Jeruzalem.

5)      De Israeísche premier wilde de beste stukken in de Westoever behouden en bood de overige 95% aan Arafat aan.

11)----------------------------------------

12)Zet het optreden van de imperialistische mogendheden in de juiste volgorde:

a)      Suezcrisis, b) Mandaatregeling van het Midden-Oosten; c) Opening Suezkanaal; d) VN verdelingsplan voor het Palestina; e) Sykes-Picot verdrag; f) Balfourdeclaration.

Antwoord: c,e,f,b,d,a,

 

13) Hamas: Palestijnse terreurbeweging. Heeft in de Gaza-strook de macht in handen.

      Judea en Samaria: Volgens de orthodoxe Joden was dit het Bijbelse aan hen toebehorend land van de Westelijke Jordaanoever.

Olieboycot: De Arabische landen, verenigd in de OPEC, kondigden tegen de VS en Nederland een olieboycot af tijdens de Jom Kippoeroorlog.

Peel-commissie: Stelde in 1937 een rapport op voor de Britse regering over de situatie in Palestina en stelde een verdeling van Palestina voor.

 

Sefardische Joden: Oorspronkelijk werden hiermee bedoeld Joden afkomstig uit Spanje en Portugal. Later werden er ook Arabische Joden mee bedoeld.