We hebben 83 gasten online

Midden Oosten Vragen en antwoorden 3

Gepost in Gesloten vragen

 

1)      Verklaar de titel van het thema ‘het Midden Oosten Honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek’

Antwoord: Eerst stond de strijd tussen Arabieren en Palestijnse vluchtelingen tegenover Engeland en Frankrijk centraal daarna werd de regio speelbal in de Koude Oorlog. Ook na de Koude Oorlog is er strijd tussen de staat Israël en de Palestijnen.

2)      Zet het optreden van de imperialistische mogendheden in de juiste volgorde:

a)      Suezcrisis, b) Mandaatregeling van het Midden-Oosten; c) Opening Suezkanaal; d) VN verdelingsplan voor het Palestina; e) Sykes-Picot verdrag; f) Balfourdeclaration.

Antwoord: c,e,f,b,d,a,

3)Geef twee redenen waarom de Britten Egypte tot protectoraat reduceerden.

Antwoord: De Britten wilden vaste voet in Egypte en het Midden-Oosten houden vanwege het Suezkanaal dat de afstand naar de koloniën verkorte en de aanwezigheid van olie.

4)Wat was het resultaat van het Verdrag van Sèvres?

Antwoord: De Arabieren kregen geen koninkrijk. Hun gebieden werden losgemaakt van het Ottomaanse Rijk, en kwamen in Fras-britse handen. Frankrijk kreeg het beheer over Syrié en Libanon. Grott-brittannië over Palestina en Irak.

5)Geef twee verklaringen waarom de Joden in grote delen van Europa in de 19e eeuw minder gediscrimineerd werden dan in de eeuwen daarvoor.

Antwoord: de mensenrechteidealen van de Verlichting werden toegepast in d egrondwetten van Europese landen. De Joden konden daardoor integreren in de samenlevingen.

6) Hoe kwam het dat Joden en Arabieren tijdens het Britse mandaat tegenover elkaar kwamen te staan?

Antwoord: de Arabieren in Palestina waren in de ban van het nationalisme geraakt. 2) Het werd zichtbaar dat Joden en Arabieren aparte leefgemeenschappen zouden vormen, waarbij d e Joden een veel hogere organisatiegraad toonden.

7)Welke invloed heeft de Koude Oorlog op de Suezcrisis uitgeoefend?

Antwoord: Door de koude oorlog waren de verhoudingen op scherp komen te staan. Egypte had de baden met de SU aangehaald. Militaire acties konden dus een actie van de VS uitlokken. De VS wilde dit niet en greep in.

8)      Geef een omschrijving van de zesdaagse Oorlog

Antwoord: Israël schakelde de luchtmacht van Egypte, Syrië en Jordanië uit. Daarna uitschaekling grondtroepen. Egypte-Syrië en Jordanië. Israël veroverde : de Negevwoestijn, Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Golanhoogvlakte en Oost-Jeruzalem.

9)      Wat is de inhoud van resolutie 242 van de Veiligheidsraad?

Antwoord: 1)de erkenning van de terratoriale integriteit in het Midden-Oosten; 2)Beeindiging conflict en terugtrekking binnen d egrenzen van voor de Juni-oorlog; 3) rechtvaardige regeling vluchtelingen vraagstuk.

10)   Wat is de Juiste chronologische volgorde:

1)      Camp-David akkoord; 2) Suezcrisis; 3) Yom-Kipperoorlog; 4) Juni-oorlog; 5) VN-plan opdeling Palestina.

Antwoord: 5, 2, 4, 3, 1.

11)   De PLO streed voor het recht van de Palestijnen op een eigen staat. Toch kwam de PLO in conflict met Jordanië. Waarom?

Antwoord: De PLO dreigde in Jordanië de macht over te nemen waardoor koning Hoessein niets anders over bleef dan militair in te grijpen.

12)   Welke maatregelen nam de regering van Khomeini?

Antwoord:

1)      De voormalige politici werden geexecuteerd, anderen ontvluchtten het land.

2)      Voor misdadigers kwamen zware straffen.

3)      Bioscopen werden gesloten, alcoholgebruik en prostitutie verboden.

4)      Vrouwen moesten de chador dragen en de zedenpolitie waakte daarover.

Verklaar leg uit:

13) Histradoet: Joodse vakvereniging, die voor Joden woningbouwverenigingen, gezondheidszorg en onderwijs bevorderde.

Disraeli, Benjamin: Britse eerste minster. Leefde van 1804-1881. Hij was tweemaal premier, in 1868 en van 1874-1880.

Halabja: Koerdisch stadje waar op 16 maart 1988 Saddam Hoessein door middel van een gifgasbombardement 5000 mensen liet ombrengen.

Nederzettingenpolitiek: Het bouwen door Israël van Joodse nederzettingen op de Westoever en de Gazastrook. Dit startte onder leiding van de Likoud premier Menachim Begin.

 

Wahabisme: Strenge variant van de Islam in Saudi-Arabië.