We hebben 618 gasten online

Midden Oosten Vragen en antwoorden 4

Gepost in Gesloten vragen

 

1)      In de achttiende eeuw brokkelde de Ottomaanse macht snel af. Noem daarvoor 6 oorzaken.

Antwoord

1)      Een groeiende technologische acherstand op het westen;

2)      De opkomst van Rusland;

3)      Economisch raakte het ottomaanse Rijk op de achtergrond;

4)      Veel van de sultans in de 18e en 19e eeuw misten leidersschapskwaliteiten;

5)      In de 19e eeuw ontwaakte er onder de niet-Turkse onderdanen een vurig nationalisme;

6)       Het opkomende Imperialisme.

7)       

2)      Geef een beschrijving van vier  hervormingen die Kemal Ataturk doorvoerde.

Antwoord: 1) de scheiding van Kerk en Staat, 2) de invoering van een seculier onderwijsssysteem, 3)   het sluiten van de islamistische gerechtshoven, 4) Het Arabische schrift werd door het latijnse vervangen.

3)      Zet het optreden van de imperialistische mogendheden in de juiste volgorde:

a)      Suezcrisis, b) Mandaatregeling van het Midden-Oosten; c) Opening Suezkanaal; d) VN verdelingsplan voor het Palestina; e) Sykes-Picot verdrag; f) Balfourdeclaration.

Antwoord: c,e,f,b,d,a

 

4)      Wat waren vier  motieven van de Balfourverklaring van 1917?

Antwoord:

1)      In regeringskringen in Londen leefde medelijden met de slachtoffers van het anti-semitisme;

2)      De Britse regering zat in de oorlog dringend verlegen om geld;

3)      De Britten zagen in het Zionisme een ondersteuning van hun imperialistische ambities;

4)      Chaim Weizmann, een vooraanstaand zioniste en chemicus, had de Britse regering egholpen met de vervaardiging van aceton, een synthetische onmisbare grondstof voor dynamiet.

5)      Hoe wilde de Sjah van Perzië zijn land hervormen?

Antwoord:

1)      Een grootscheepse landbouwhervorming doorvoeren.

2)      Analfabetisme uitroeien.

3)      Bouw van hospitalen en industrieën.

4)      Vrouwen kregen beter toegang tot oleidingen en banen.

 

6)      Beschrijf een gevolg van het Witboek voor de Joden.

Antwoord: de Joden raakten hun toevluchtsoord kwijt juist in de periode dat het nationaal-socialisme een bedreiging vormde en de VS en Canada hun grenzen sloten.

7)      Wat is de Juiste chronologische volgorde:

1)      Camp-David akkoord; 2) Suezcrisis; 3) Yom-Kipperoorlog; 4) Juni-oorlog; 5) VN-plan opdeling Palestina.

Antwoord: 5, 2, 4, 3, 1.

8)      Geef een omschrijving van de zesdaagse Oorlog

Antwoord: Israël schakelde de luchtmacht van Egypte, Syrië en Jordanië uit. Daarna uitschakeling grondtroepen. Egypte-Syrië en Jordanië. Israël veroverde : de Negevwoestijn, Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Golanhoogvlakte en Oost-Jeruzalem.

9)      Geef een omschrijving van de Yom-Kippoeroorlog

Antwoord: Op grote Verzoendag in oktober 1973 vielen de legers van Syrië en Egypte Israël aan . Egypte vormde een bruggehoofd in de Sinai en er werde uiteindelijk een wapenstilstand gesloten.

10)   De PLO streed voor het recht van de Palestijnen op een eigen staat. Toch kwam de PLO in conflict met Jordanië. Waarom?

Antwoord: De PLO dreigde in Jordanië de macht over te nemen waardoor koning Hoessein niets anders over bleef dan militair in te grijpen.

11)   Wat hield het Camp-David-akkoord in?

Antwoord:

1)      Wederzijdse erkenning

2)      Vredesverdrag: israél zou de Sinaï teruggeven en israél zou vrijelijk door het Suezkanaal en de golf van Akaba mogen varen

3)      Israël stemde in met beperkte vorm van zelfbestuur voor de Palestijnen in bezet gebied.

12)   Om welke drie redenen brak in 1980 de Iran-Irak oorlog uit?

Antwoord:

1)      Ruzie over de grensrivier die naar de zee leidde, de Shat- al Arab

2)      De eeuwigdurende twist tussen Arabieren en perzen.

3)      De wens van Irak om een klap toe te brengen aan het Sjiitische fundamentalisme in Iran, dat het bestuur als bedreiging ervoer.

13)   Geef vijf oorzaken voor het mislukken van het Osloproces

Antwoord:

1)      Zelfbestuur van de Palestijnen leidde tot gedeeltelijk zelfbestuur en fragmentarisering van het gebied.

2)      Premier Rabin wordt door een Joodse extremist doodgeschoten

3)      Arafat wilde niet alleen autonomie voor de Palestijnen op de Westoever en de Gazastrook , maar ook het recht van de palestijnen op terugkeer naar de gebeiden waar hun ouders in 1948 waren verdreven.

4)      Beide groepen claimen de stad Jeruzalem.

5)      De Israeísche premier wilde de beste stukken in de Westoever behouden en bood de overige 95% aan Arafat aan.

14: Verklaar/leg uit: Amin-el Hoesseini; Askenazische Joden; Hezbollah; Resolutie 242 van de Veiligheidsraad;Verdrag van Lausanne

 

Moefti van Jeruzalem. Hoge islamitische rechtsgeleerde. Bewonderaar van Adolf Hitler; Joden afkomstig uit Oost- Midden- en West-Europa; Een sjiietische organisatie sterk gesteund door Iran, vooral actief in Libanon; De Veiligheidsraad nam op 22 november 1967 deze resolutie aan waarbij alle strijdende partijen werden opgeroepen zich terug te trekken naar de grenzen van voor de Juni-oorlog en de staat van oorlog te beëindigen; In 1923 werden de nieuwe grenzen van Turkije internationaal erkend.