We hebben 117 gasten online

Historisch Overzicht 20e eeuw in jaartallen

Gepost in Historische overzichten

1900

Bokseropstand in China

1901

President Mc Kinley vermoord; Theodore Roosevelt volgt hem op.

1902

Einde Boerenoorlog (1899-1902).

1903

 

1904

Entente Cordiale (E +F)

Russisch-Japanse oorlog 1904-1905

1905

1e Marokko-crisis;

Afschaffing examenstelsel in China; begin modernisering;

Japan verslaat Rusland en annexeert Korea;

Bloedige zondag in St.Petersburg; Oprichting Doema;

1906

Stichting Moslim Liga in India.

1907

Triple Entente (E+F+R).

1908

Oprichting Christelijk Historische Unie;

België neemt Congo als koloniaal bezit.

1909

 

1910

Ontstaan Unie van Zuid-Afrika.

1911

2e Marokkocrisis;

Revolutie tegen de Mandsjoedynastie in China;

1912

1e Balkanoorlog 1912-1913

Chinese Republiek o.l.v. Soen Jat-sen; uiteenvallen van China

1913

2e Balkanoorlog

1914

Moord in Sarajewo; begin 1e wereldoorlog ; 1e Marneslag

Home Rull Bill voor Ierland

1915

Deelname Italië aan eerste wereldoorlog;

1916

Paasopstand in Dublin;

Somme-offensief; slag bij Verdun; operatie Gallipoli; slag in het Skagerrak;

Sykes-Picot verdrag;

1917

Balfourdeclaration;

Onbeperkte duikbootoorlog;

Deelname VS aan 1e wereldoorlog;

Grondwetsherziening Nederland: algemeen kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging, pacificatiepolitiek.

Rusland Maartrevolutie: Aftreden van Tsaar Nicolaas II; Voorlopige Regering o.l.v. Kerenski;

November revolutie: Bolsjewisten aan de macht: Lenin c.s.

1918

Maart: vrede van Brest-Litowsk (D+R);

Burgeroorlog Roden en Witten in Rusland

Juli: 2e Marneslag;

Oktober: Duitse revolutie;

November: wapenstilstand te Compiègne;

Spartacusopstand;

Oprichting Staatkundig Gereformeerde Partij;

Revolutiepoging Troelstra.

1919

Lenin sticht de Communistische Internationale;

Stichting Fasci di Combattimento (zwarte knokploegen) in Italië;

Vredesverdrag te Versailles; China wordt door verdrag vernederd; ontstaan Vier-Mei beweging;

Spartacusopstand;

Stichting Republiek van Weimar (1919-1933) in Duitsland; Friedrich Ebert eerste president (1919-1925);

 

1920

Einde Burgeroorlog in Rusland;

Kapp-Putsch in Berlijn;

Ontstaan NSDAP;

Drooglegging VS (Volstead Act) 1920-1933;

Mandatenregeling Midden oosten;

1921

Muiterij te Kronstad;

Oprichting door Lenin van de Nieuwe Economische Politiek;

Nationale Italiaanse fascistische Partij opgericht;

Ierse Vrijstaat met dominionstatus; Ulster blijft Engels

1922

Ontstaan van Unie van Socialistische Sovjet Republieken (Sovjet Unie);

Mars naar Rome;

Verdrag van Rapallo tussen Duitsland en Sovjet Unie;

Egypte zelfstandig;

Vlootverdrag Japan en VS;

1923

Rechtse dictatuur van Primo de Rivera 1923-1930 in Spanje

Rührbezetting door Frankrijk en België;

Invoering nieuwe Reichsmark in Duitsland;

November: Hitler-Putsch in München;

Nederlands parlement verwerpt vlootwet;

Ontstaan Chinese Communistische Partij.

1924

Stresemanns Erfüllungspolitiek (1924-1929);

Dawesplan;

Dood Lenin; machtsstrijd Stalin-Trotzki

1925

Eenpartijstelsel en dictatuur in Italië;

Verdrag van Locarno:Duitslad erkent zijn westgrenzen.

Nacht van Kersten: scheuring in coalitie.

Soen Jat-sen sterft en wordt opgevolgd door Tsjang Kai-sjek;

1926

Opname Duitsland in de Volkenbond;

Oprichting Rooms Katholieke Staatspartij;

1927

Oprichting van de Partij National Indonesia door Soekarno;

Trotzki uit Russische communistische partij gestoten;

Breuk Eerste Verenigde Front tussen Kwo Min Tang en Chinese Communistische Partij;

Japan hervat militaristische koers onder Tanaka.

1928

Briand-Kellogpact;

Eerste vijfjarenplan In Rusland 1928-1932; streven naar industrialisatie door toepassing collectivisatie van de landbouw;

1929

Verdrag van Lateranen en Concordaat;

Youngplan;

Economische wereldcrisis door beurskrach Wall Street.

1930

Ontruiming Rijnland door Frankrijk;

Zoutmars van Ghandi

1931

Oprichting NSB;

Chinese Sovjet Republiek in Kiangsi;

Japan bezet Mantsjoerije.

1932

 

1933

Fascistische partij Falange in Spanje;

30 januari F.D.Roosevelt (1932-1945) president van de VS;

30 januari Hitler Reichskanselier van Duitsland (1932-1945);

Brand Reichstag;

23 maart:aanname Machtigingswet door de gemanipuleerde Reichstag;

Eerste vierjarenplan 1933-1937 de Arbeitsslag;

Begin Jodenvervolging;

Duitsland sluit Concordaat met het Vaticaan;

Duitsland treed uit de Volkenbond;

Colijn vormt kabinet op brede basis; politiek van aanpassing; muiterij op de zeven provinciën.

1934

30 juni: Nacht der lange messen ( Röhm Putsch);

Hitler wordt ook Reichspresident en wordt Fürher;

Mislukte aanslag op Oostenrijk; Kanselier Dolfuss wordt vermoord.

Sovjet Unie opgenomen in de Volkenbond;

Lange Mars door Chinese Communistisch Partij onder leiding van Mao naar Jenan 1934-1935.

1935

Conferentie van Stresa;

Bezetting Abessinië 1935/1936 door Italië;

Moskou roept op tot de vorming van Volksfrontregeringen;

Neurenberger rassenwetten;

Saarland wordt bij Duitsland gevoegd;

NSB haalt 8% bij Statenverkiezingen; Plan van de Arbeid SDAP.

VS neemt Neutraliteitswetten aan.

1936

As Rome-Berlijn;

Olympische Spelen in Berlijn;

Spaanse Burgeroorlog 1936-1939

Duitsland zegt het pact van Locarno op;

Remilitarisering van het Rijnland;

Oprichting Anti-Komintern pact;

Frankrijk: Volksfrontregering onder Blum;

Devaluatie gulden; opzegging gouden standaard;

Petitie Soetardjo.

Stalin start Grote Terreur 1936-1938;

1937

Tweede Vierjarenplan 1937-1941 de Rohstoffschlacht;

Tweede Verenigde Front Kwo Min Tang en Chinese Communistische partij tegen Japan.

Duits bombardement op Guernica;

1938

Japan valt China binnen;

Oprichting kamer van Fasces en Corporaties in Italië, vervangt het parlement.

Anschluss Oostenrijk bij het Duitse Rijk.

Appeasmentpolitiek Neville Chamberlain;

September:Conferentie van München; Sudetenland bij Duitsland gevoegd.

Reichskristallnacht;

Kemal Atatürk dood;

1939

Albanië bezet;

Stalen Pact;

Generaal Franco wordt leider van Spanje (1939-1975);

Slowakije wordt Duitse Vazalstaat protectoraat Bohemen-Moravië;

Hitler annexeert het Litouwse Memelgebied;

23 augustus 1939: niet aanvalsverdrag Duitsland - Sovjet Unie; geheime clausule deling Polen;

1 September 1939: Hitler valt Polen binnen; begin Tweede Wereldoorlog.

RKSP breekt met Colijn: De Geer vormt kabinet op brede basis met de SDAP.

Russisch-Finse Winteroorlog 1939-1940;

1940

Bezetting door Rusland van de Baltische Staten;

Duitse aanval op Denemarken en Noorwegen (maart);

Duitse aanval op Nederland, Frankrijk en België (mei);

Oprichting Vichy–Frankrijk (juni);

Battle of Brittain;

Italië valt Griekenland en Egypte aan;

Oprichting Nederlandse Unie;

1941

22 juni: Duitse aanval op de Sovjet Unie;

Leen en Pachtwet VS;

Atlantisch Handvest;

7 december aanval Japan op Amerikaanse vloot Pearl Harbour: VS neemt deel aan Tweede Wereldoorlog;

Februaristaking als protest tegen optreden Duitsers;

1942

Januari; Wansee conferentie;

Japan bezet heel Zuidoost-Azie waaronder Nederlands-Indië

Duitsers dringen door tot de Kaukasus;

Geallieerde landing in Noord-Afrika;

Slag in de Koraalzee (Midway);

1943

Januari/ mei: Opstand in Joods getto van Warschau;

Mei 1943: capitulatie As-mogendheden in Afrika;

Opheffing door Stalin van de Communistische Internationale;

Hitler verliest slag om Stalingrad;

Geallieerde landing in Zuid-Italië;

Conferentie te Teheran;

April-mei staking in Nederland;

1944

4 juni: geallieerde landing in Normandië;

Juli: aanslag op Hitler;

Frankrijk en België bevrijd;

Duits Ardennenoffensief;

5 september: Dolle Dinsdag; Ontstaan Hongerwinter in bezet Nederland;

Balkandeal Churchill-Stalin.

1945

Febr: Conferentie te Jalta;

April: Zelfmoord Hitler; Mussolini vermoord

Mei: Capitulatie Duitsland;

Juni; Oprichting Verenigde Naties te San francisco;

Juli: Conferentie te Potsdam;

Augustus: Atoombommen op Japan: Japan capituleert;

17 Augustus: Uitroepen Republiek Indonesia door Soekarno en Hatta;

Burgeroorlog in China (1945-1949);

Stichting Arabische Liga;

1946

Processen tegen oorlogsmisdadigers in Neurenberg en Tokio;

Fulton-rede Churchill: Ontstaan IJzeren Gordijn;

Communistische opstand in Griekenland;

Oprichting Partij van de Arbeid;

November: Akkoord van Linggadjati;

Ontstaan Vierde Republiek in Frankrijk;

Indo-Chinese oorlog (1946-1954)

1947

India, Pakistan, Birma en Ceylon onafhankelijk;

Containmentpolitiek (dam opwerpen tegen communisme): Ontstaan Trumandoctrine: Marshallhulp en oprichting Europese Economische Samenwerking (OEES);

Zjdanowdoctrine ( omsingeling door het westen);

Oprichting Kominform (opvolger Komintern);

Taft-Hartley wet;

1e politionele actie in Nederlands Indië;

Ontstaan Bizonië ( Engelse en Amerikaanse sector in Duitsland worden samengevoegd;

VN verdelingsplan Midden oosten;

1948

Ghandi vermoord;

Communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije;

Blokkade van Berlijn;

Oprichting West Europese Unie;

Uitstoting Joegoslavië uit Kominform;

Aftreden koningin Wilhelmina (1898-1948) en troonsbestijging koningin Juliana (1948-1980);

Oprichting VVD en GPV;

2e politionele actie in Nederlands Indië;

Trizonië ontstaat: Frankrijk voegt Duits bezettingsdeel bij Bizonië;

Britten verlaten Palestina;

Proclamatie staat Israël; Onafhankelijkheidsoorlog (1948-1949)

1949

Oprichting Comecon;

Oprichting NAVO;

Oprichting Raad van Europa

Stichting Chinese Volksrepubliek en Nationalistisch China (Formosa het huidige Taiwan);

Sovjet Unie bezit atoombom;

Oprichting twee Duitse Staten: BRD en DDR;

Soevereiniteitsoverdracht Indonesië;

Proclamatie RMS;

Adenhauer kanselier van BRD (1949-1963);

Ontstaan republiek Eire;

1950

Korea oorlog (1950-1953);

Oprichting PBO en SER;

China bezet Tibet;

Communistenjacht in de VS onder leiding van senator McCarty;

1951

Oprichting Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS);

Japan sluit vrede van San Francisco;

1952

Staatsgreep Nasser in Egypte: koning Faroek trad af;

1953

Sovjet Unie bezit waterstofbom;

Stalin dood: Driemanschap Malenkow, Molotow en Beria;

Onlusten in de DDR;

Watersnoodramp;

1954

Oprichting Zuid Oost Aziatische Verdrags Organisatie (ZOAVO);

Indo-Chinese conferentie te Genève;

Bisschoppelijk mandement;

Nederlaag Fransen in Dien Bien Phoe; aftocht uit Indo-China;

Algerije komt in opstand tegen Frankrijk (1954-1962);

1955

Duitse Bondsrepubliek lid van de NAVO;

Oprichting Warschaupact;

Vredesverdrag Oostenrijk met geallieerde bezetters. Oostenrijk onafhankelijk;

Aftreden Malenkow;

Bagdad Pact;

1956

Hongaarse Opstand;

Onlusten in Polen;

Suezcrisis;

Vreedzame Coëxistentie;

Opheffing Kominform;

20e Partijcongres: Chroestjsows destalinisatierede;

Honderd bloemen campagne in China;

Onafhankelijkheid Marokko en Tunesië;

1957

Uitschakeling ‘anti-partijgroep’ in Rusland;

Lancering door Rusland van de Spoetnik (eerste ruimtesatelliet);

Rassen onlusten te Little Rock;

Eisenhouwerdoctrine;

Oprichting PSP;

Ghana onafhankelijk;

Verdrag van Rome: Euratom en EEG.

1958

Opstand in Oost-Berlijn;

Oprichting CENVO;

Vijfde Republiek in Frankrijk onder Charles de Gaulle(1958-1969);

Libanoncrisis;

Mao lanceert de grote Sprong Voorwaarts;

1959

Castro aan de macht in Cuba: verdrijft Dictator Batista;

Oprichting Boerenpartij;

1960

Rode Schisma tussen Sovjet Unie en China;

U 2 incident;

Oprichting EVA;

Nigeria, Kongo en veel Franse koloniën in Afrika onafhankelijk;

1961

Invasie in de Varkensbaai op Cuba mislukt;

Bouw Berlijnse muur;

Ontstaan republiek van Zuid Afrika;

Yuri Gagarin Eerste mens in de ruimte;

Lancering door president Kennedy van maanprogramma.

1962

Rakettencrisis rond Cuba;

Ontstaan Nieuw-Guinea crisis; akkoord van New York;

Frankrijk en Algerije sluiten akkoord van Avion: onafhankelijkheid Algerije;

China en India vechten grensoorlog uit;

1963

Kernstopakkoord Sovjet Unie en Verenigde Staten;

Negro-revolt: Mars naar Washington;

Moord op President John F. Kennedy;

Aanname Mammoetwet;

Frans-Duits vriendsschapsverdrag;

Erhard kanselier van BRD (1963-1966);

Ontstaan federatie Maleisië;

Kenia zelfstandig;

1964

April: Wet op de Burgerrechten;

Val van Chroestsjow; Breznjew, Kosygin en Podgorny aan de macht;

Tonkinresolutie;

China heeft atoombom;

1965

 

1966

Nacht van Schmelzer;

Oprichting D’ 66;

Kiesinger kanselier van BRD (1966-1969);

Culturele Revolutie in China (1966-1976)

1967

Juni-oorlog tussen Israël en Arabische landen (duurde 6 dagen);

Militaire machtsovername in Griekenland (Kolonelsregime);

1968

Praagse Lente o.l.v. Dubceck; inval in Tsjecho-Slowakije;

Sluiting non-proliferatieverdrag;

Moord op Bobby Kennedy en dr. Martin Luther King;

Oprichting PPR;

Meirevolutie in Frankrijk;

Tet-offensief in Vietnam;

1969

Nixon-doctrine (Amerika helpt wie zichzelf helpt);

Bezetting Maagdenhuis;

Brandt Kanselier van de BRD (1969-1974). Architect van de Ost-Politiek;

Aftreden Charles de Gaulle als president van Frankrijk; Pompidou wordt president ( 1969-1974);

Opstanden in Ulster;

Oessori conflict tussen China en de Sovjet Unie;

Armstrong eerste mens op de maan.

1970

Stakingen in Polen: val van Gomoelka;

Bewind van Allende in Chili (1970-1973);

Oprichting DS’ 70;

Dood Nasser; opvolger Sadat;

1971

Val van Lin Piao in China;

Ping-pongdiplomatie tussen VS en China;

Communistisch China neemt permanente zetel in veiligheidsraad in;

Oost Pakistan wordt Bangla Desj;

1972

President Nixon naar Moskou en Peking; Salt I verdrag;

Basisverdrag tussen de twee Duitse staten;

1973

De Parijse Vietnam akkoorden;

Oliecrisis;

Oktoberoorlog Midden Oosten (Yom Kippoeroorlog);

Toetreding Engeland, Denemarken en Ierland in EG;

1974

Nixon treed af wegens de Watergate-affaire;

Smidt kanselier van de BRD (1974-1982);

Valéry Giscard d’ Estaing president van Frankrijk (1974-1981);

1975

Slotakte van Helsinki (CVSE) bevestiging invloedssferen in Europa;

Communistische machtsovername in Zuid-Oost Azië en Angola;

Suriname onafhankelijk;

Burgeroorlog in Libanon;

Na de Anjerrevolutie in Portugal worden Angola, Mozambique, Buinee Bissau onafhankelijk.

1976

Dood van Mao Tse-toeng;

1977

Confessionele partijen CHU, KVP en ARP vormen één lijst bij kamerverkiezingen in 1977 en noemen zich samen CDA;

1978

Akkoord van Camp David tussen Egypte en Israël;

1979

Salt II akkoord (Carter en Breznjew);

Russische inval in Afghanistan;

Val van de Sjah van Iran;

Russische interventie in Afghanistan;

Carterdoctrine;

Margaret Thatcher premier van Engeland (1979-1990);

1980

Stakingen in Polen; Val van Gierek; vrije vakbonden (Solidariteit);

Aftreden koningin Juliana (1948_1980) en troonsbestijging koningin Beatrix;

Oorlog Iran-Irak (1980-1988);

Rhodesië wordt onder de naam Zimbabwe onafhankelijk;

Dood van Tito;

1981

Jaruzelski kondigt in Polen staat van beleg af;

Legalisering abortus provocatus;

Mitterand president van Frankrijk (1981-1995);

Sadat president Egypte vermoord; opvolger Moebarak;

Proces tegen ‘Bende van Vier’; teng Hsiao-ping krijgt leidende rol;

Toetreding Griekenland in EG.

1982

Verbod van Solidariteit;

Overlijden Breznjew; Andropow Secretaris-Generaal;

Centrumpartij verwerft zetel in Tweede Kamer;

Kohl kanselier van de BRD (1982-1998);

Ontstaan Falkland oorlog;

Israël ontruimt Sinaï; invasie in Libanon;

1983

 

1984

Tsjernenko volgt Andropow na diens overlijden op;

Indira Ghandi vermoord;

1985

Overlijden Tsjernenko; opvolger Gorbatsjow;

1986

Ontploffing kerncentrale Tsjernobyl;

Reagandoctrine; Iran contra- schandaal;

Toetreding Portugal en Spanje in EG;

1987

Begin van Perestrojka en Glasnost;

INF akkoord VS en SU;

1988

Begin van de intifadah;

1989

Sovjet Unie trekt zich terug uit Afghanistan;

De ‘Wende’ in de DDR;

November 1990:Val Berlijnse muur;

Ontstaan groen Links ( PPR,PSP,CPN,EVP);

Studentenprotest bloedig onderdrukt op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking;

President de Klerk start hervormingen in Zuid-Afrika; Namibië onafhankelijk.

1990

CFE akkoord;

Einde Koude oorlog;

Golfcrisis: Irak bezet Koeweit;

Juli 1990: Economische en Monetaire Unie van de twee Duitse staten;.

3 oktober: Hereniging van de twee Duitse staten;

1991

Augustus: Poging tot staatsgreep in Rusland; Einde Sovjet Unie; ontstaan GOS; Jeltsin eerste president Rusland;

Opheffing Comecon;

Golfoorlog tegen Irak; Koeweit bevrijd;

1992

Verdrag van Maastricht: Ontstaan Europese Unie.

1993

Akkoord Israël en PLO;

Non-raciale grondwet in Zuid-Afrika;

Introductie socialistische markteconomie in China;

1994

Nelson Mandela gekozen als eerste zwarte president van Zuid-Afrika;

1995

Chirac president van Frankrijk (1995- 2007);

Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de EU;

Premier Rabin vermoord door Joodse extremist;

1996

 

1997

Groot-Brittannië trekt zich terug uit Hongkong en gezag gaat naar China;

1998

Schröder kanselier van de BRD (1998- 2005);

1999

 

2000

Tweede intifada begint;

2001

Terroristische aanval op de VS;

2002

Introductie van de euro;

2003

Oprichting muur op de Westbank;

2004

Polen, Tsjechische Republiek, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Malta en Cyprus treden toe tot de EU;

2005

Angela Merkel kanselier van de BRD (2005- …)

2006

 

2007

Sakorzy president van Frankrijk

2008