We hebben 203 gasten online

Historisch Overzicht Echt Klassiek 3000 voor chr tot 500 na chr

Gepost in Historische overzichten

1400 v. Chr. - 1100 v. Chr. Volken in het huidige Griekenland gaan steeds meer een culturele eenheid vormen.
Vanaf 800 v. Chr. - Ontstaan stadstaten(poleis).
Vanaf 600 v. Chr Men begon kritisch na te denken over de wereld.
480 v. Chr. - 338 v. Chr. Geldt als het klassieke tijdperk van de Europese geschiedenis.
480 v. Chr. Atheners verslaan Perzische vloot.
479 v. Chr Spartanen verslaan Perzische leger.
495 v. Chr.- 429 v. Chr. Pericles, staatsman Athene, voorvechter democratie.
431 v. Chr. - 404 v. Chr. Peleponnesische oorlog tussen Athene en Sparta en hun bondgenoten. Sparta won uiteindelijk.
399 v. Chr. Socrates moet de gifbeker drinken.
336 v. Chr. Grieken breidden invloed uit.
331 v. Chr. Alexander verslaat de Perzen. Ontstaan 3 Hellenistische koninkrijken.
264 v. Chr.- 241 v. Chr. Eerste Punische oorlog
218 v. Chr. - 201 v. Chr. Tweede Punische oorlog.
206 v. Chr. Africanus verdrijft de Cartagers uit Spanje.
202 v. Chr. Scipio overwint Hannibal.
200 v. Chr.- 32 v. Chr. Griekenland onder Romeinse heerschappij gebracht.
146 v. Chr. Griekenland Romeinse provincie.
100 v. Chr.- 13 v. Chr. Tijd van de burgeroorlogen binnen het Romeinse rijk.
58 v. Chr. - 50 v. Chr. Julius Caesar veroverde Gallië.
45 v. Chr. Julius Caesar werd dictator voor het leven.
44 v. Chr. Julius Caesar werd in de Senaat vermoord.
31 v. Chr. Augustus verslaat Cleopatra, begin keizertijd.
13 v. Chr. Augustus veroverde de laatste stukken van Iberisch schiereiland.
9 na Chr. Romeinse veldheer Varus wordt in het Teutenburgerwoud door de Germanen verslagen.
33 na Chr. Christus door Pontius Pilatus veroordeeld tot de kruisdood.
47 na Chr. Keizer Claudius hief de Elbe-politiek op (Elbe noordelijke grens Romeinse rijk). Nu werden de Rijn en de Donau de nieuwe grenzen.
64 na Chr. Grote brand Rome onder keizer Nero
98 - 117 Keizer Trajanus gaf opdracht Christenen niet meer te vervolgen.
106 Grootste uitbreiding Imperium Romanum.
161-180 Druk Germaanse stammen op de Limes begon toe te nemen
211-284 Grote economische en politieke crises in Romeinse rijk. 24 keizers.
286 Rome geen hoofdstad meer West-Romeinse rijk. Senatoren raken groot gedeelte macht kwijt.
312/313 Keizer Constantijn zegeviert in burgeroorlog en besluit verbod Christendom op te heffen.
391 Christendom staatsgodsdienst
406 Germaanse stammen mochten zich onder hun eigen leiders vestigen binnen het Romeinse rijk.
476 Germaanse generaal Odaker neemt het keizerlijk bestuur op zich van het West-Romeinse rijk.
476- 1453 Oost-Romeinse rijk