We hebben 211 gasten online

Historisch Overzicht Van Ned-Indië tot Indonesië Opkomst en ondergang van een kolonie

Gepost in Historische overzichten

memo hfst 6 afb 5

1511 Portugezen in Azië

1596 Eerste expeditie naar Azië vanuit de Republiek

1602 Oprichting VOC

1610 Instelling Gouverneur Generaal

1616 Batavia centrum in Azië

1619-1623 en 1627-1629 Jan Pieterszoon Coen Gouverneur Generaal

1621 Uitroeiing bevolking van Bandan door Coen

1780-1784 Engeland in oorlog met de Republiek. Engelsen blokkeren directe verbinding met Indonezische archipel

1795 – 1813 Franse Tijd

1795 – 1806 Bataafse Republiek

1806 - 1810 Koninkrijk o.l.v. Lodewijk Napoleon

1810 - 1813 provincie van Frankrijk

1795 24 december Staten Generaal besluit tot opheffing VOC

1806 – 1811 Gouverneur Generaal Daendels

1811 – 1816 Engels bestuur

1817 Opstand Matoelesia op de Molukken

1825 –1830 Java oorlog 15.000 doden Nederland 200.000 doden Inlanders

1830 Invoering Cultuurstelsel tot 1870

1870 Particulieren kregen belangstelling voor beleggingen in Nederlands Indië

1900 Ethische politiek begon aan te slaan vooral onderwijs

1904 – 1905 Russisch – Japanse oorlog. Overwining Japan!

1908 Oprichting Boedi Oetomo. Streven gelijkmatige ontwikkeling d.m.v. combinatie westerse kennis en Javaanse cultuur

1910 Nederlands – Indië staatkundig praktisch voltooid. Centraal Bestuur

1911 Indische Partij

1912 Sarekat Islam

1913 1914 Sneevliet richt ISDV op (Indisch Sociaal dDemocratische Vereniging) In 1920 omgedoopt tot de PKI ( Partai Kommunis Indonesia)

1918 Novemberbeloften GG Van Limburg Stirum waarin aan de pas geïnstalleerdeVolksraad beslissingsmacht en een meerderheid van Indonesische

leden werd toegezegd. Bleef echter bij beloften

1927 oprichting PNI de Indonesische Nationale Partij o.l.v. Hatta en Soekarno.

1929 leiders PNI opgepakt en veroordeeld

1932 –1933 GG de Jonge trad hard op tegen PNI verbanning leiding naar Boven - Digoel

1936 Petitie – Soetardjo onderhandeling op voet van gelijkheid

1938 Nederlandse regering wijst petitie af

1939 Oprichting GAPI door de nationalisten een federatief verband van Indonesische organisaties

1941 7 december Pearl Harbour

1942 8 maart Nederlands Indië in handen van Japan

1945 17 augustus Soekarno proclameerde onafhankelijkheid van Indonesië

1945 1946 Bersiap periode uitwerking aggressie tegen Nederlanders

1945 – 1946 Engelsen voerden tijdelijk bewind over Ned Indië

1946 Akkoord van Linggatjati intentie was oprichting Verenigde Staten van Indonesië

1947 21 juli tot 4 augustus Eerste politionele actie

1948 17 januari Renville overeenkomst decemeber 19 tot 3 januari 1949 Tweede Politionele Actie

1949 Veiligheidsraad roept op tot staakt het vuren

Ronde Tafel Conferentie te Den Haag 23 augustus tot 2 november 27 december 1949 soevereiniteitsoverdracht Ned Indie en Indonesië werd onafhankelijk

1962 Einde Nederlands gezag over Nieuw Guinea.