We hebben 203 gasten online

Historisch overzicht Thema Midden Oosten

Gepost in Historische overzichten

             

 

 

 

70

Mislukte opstand van de Joden tegen de Romeinen

!869

Opening Suezkanaal

1880

Begin Auto-industrie

1882-1956

Britse bezetting Egypte. Egypte wordt Brits protectoraat

1897

Oprichting in Bazel van de Zionistische wereldorganisatie met als doel volkenrechtelijke erkenning Joods Nationaal tehuis in Palestina

1908

Jong Turken pleegden een staatsgreep.

1909

Oprichting Britsch Petroleum (BP)

1909

Sultan Abdoel Hamid II wordt afgezet en vervangen door een militair driemanschap

1915

April: deportatie Armeniërs naar de Syrische woestijn Genocide met 600.000 tot 1 miljoen slachtoffers.

1915

Mac Mahan Papers: De Britse hoge commissaris in Egypte geeft aan de Arabische vorst Hoessein Ibn Ali de belofte dat hij een onafhankelijk koninkrijk mocht stichten op het Arabisch schiereiland en in Syrië en Irak

1916

Sykes-Picot verdrag. Frankrijk en Engeland deelden in het geheim het gebied in het Midden-Oosten.

1917

Balfourdeclaration: 2 november. Engelse minster van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de Britse regering welwillend stond tegenover de vestiging van en Joods Nationaal tehuis in Palestina. Dit in ruil voor financiële steun van het bankiershuis Rothschield

1919

Oprichting Volkenbond

1920

Verdrag van Sevres, Arabieren geen zelfstandigheid

1920-1948

Brits mandaat over Palestina

1920

Oprichting van de Haganah: Joodse defensie macht

1921

Oprichting Joods Agentschap, voorloper Joodse regering

1921

Trans-Jordanië wordt door de Britten los gemaakt van Palestina

1923

Verdrag van Lausanne waarbij de grenzen van het huidige Turkije werden erkend

1923

Uitroeping seculiere staat Turkije door Kemal Atatürk

1930

Oprichting Mapai-partij, verwant aan de Histradoet

1935

Aanname in Nazi-Duitsland van de Neurenburger wetten, waarbij aan de Joden alle burgerrechten werden ontnomen.

1936

Openlijke burgeroorlog in Palestina tussen Joden en Arabieren.

1942

Wansee-conferentie (januari) waarbij de nazi’s besloten tot de  ‘definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk’.

1945

Oprichting Arabische Liga ter bevordering van de Arabische eenheid.

1945-1946

Proces van Neurenberg: Hier werden de nazielijders door de geallieerden voor een bijzonder gerechtshof gebracht.

1946

Syrië onafhankelijk

1947

Op 29 november spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich uit  voor een verdeling van Palestina in een Joods - en een Palestijns deel.

1948

(april) Extremistische Joden pleegden in het dorpje Deir Yassin massamoord op 254 Arabische inwoners

1948

(14 mei) Uitroeping door David Ben Goerion van de onafhankelijke Joodse Staat Israël.

1948

(15 mei) Britten verlaten mandaatgebied Palestina.

1948-1949

Onafhankelijkheidsoorlog tussen Israël en de Arabische buurlanden waarbij Israël West-Jeruzalem en de Negev-woestijn veroverde.

1948-1951

Verdubbeling Israëlische bevolking van 650.000 naar 1,3 miljoen

 

 

1949

Wapenstilstand tussen Israël en de Arabische buurlanden. Bestandslijnen werden erkend als de grenzen van de Nieuwe staat Israël. Gaza-strook kwam onder Egyptisch bestuur. Westoever van de Jordaan kwam onder beheer van Trans- Jordanië. In 1950 lijfde koning Abdoellah dit in bij Jordanië.

1952

Militaire staatsgreep in Egypte. Koning Faroek werd afgezet en Egypte werd een republiek onder leiding van Gamal Abdoel Nasser

1956

Suezkanaal oorlog. Frankrijk Engeland en Israël bezetten de Sinaï woestijn en de streek rondom het Suezkanaal nadat Nasser het Suezkanaal nationaliseerde. De twee grootmachten keurden actie streng af en Engeland, Frankrijk en Israël moesten hun troepen terugtrekken.

1958

Staatsgreep in Irak. Koninklijke familie vermoord. Irak werd een republiek

1963

Staatsgreep in Syrië door de Baathpartij

1967

Zesdaagse oorlog in juni. Israël slaagde erin de luchtmachten van Egypte en Syrië uit te schakelen voordat deze Israël aanvielen. Binnen zes dagen won Israël de oorlog en bezette de Golanhoogvlakte, de Gazastrook, de Sinaïwoestijn en de Westelijke Jordaanover inclusief Oost-Jeruzalem.

1968

Saddam Hoessein greep, gesteund door de Baathpartij, de macht.

 

 

1970

Na het overlijden van Nasser werd Anwar Sadat de nieuwe president van Egypte

1970

Hafez al-Assad leider van Syrië

1973

Oktoberoorlog/Jom Kippoeroorlog. Tijdens deze Joodse feestdag vielen het Egyptische – en het Syrische leger Israël binnen. Een grote schok in Israël. Egypte won psychologisch de oorlog.

1973

Olieboycot dat werd afgekondigd door de OPEC.

1979

Ondertekening van het camp David akkoord tussen de VS, Egypte en Israël. De Sinaï werd aan Egypte teruggegeven, men erkende elkaar wederzijds en de Palestijnen kregen beperkt zelfbestuur.

1981

President Sadat van Egypte werd vermoord. Hij werd opgevolg door president Moebarak.

1980-1988

Oorlog tussen Irak en Iran.

1990

(augustus) Irak valt Koeweit binnen. Eerste Golfoorlog ontstaat en zal duren tot maart 1991.

1990

Operatie Desert Storm. Geallieerde actie ter bevrijding van Koeweit.

1995

Rabbin wordt tijdens een vredesdemonstratie door een Joodse extremist vermoord

2003

( 20 maart) Begin Operatie Iraqi Freedom.