We hebben 240 gasten online

Begrippenlijst Hfst 3 deel 3 Geschiedeniswerkplaats

Gepost in Klas 1, 2 en 3

Begrippenlijst deel 3 Geschiedeniswerkplaats 

Hoofdstuk 3 De Tweede Wereldoorlog 

 

Antisemitisme Jodenhaat.
Appeasment (Engels voor verzoening) politiek om toe te geven aan eisen van Hitler om de vrede te bewaren.
Atoombom Bom met een grote vernietigingskracht door splitsing van atoomkernen.
Bevrijdingsdag Jaarlijkse viering op 5 mei van de Duitse capitulatie in Nederland.
Bezetting Toestand waarin een leger een gebied heeft veroverd en in bedwang houdt.
Blitzkrieg Bliksemoorlog: snelle beweeglijke oorlogsvoering.
Capitulatie Overgave.
Censuur Toezicht vooraf op mediaberichten.
Collaboratie Samenwerking met de vijand.
Deportatie Het wegvoeren van mensen.
Diplomatie Het voeren van overleg tussen staten.
Discriminatie Onderscheid maken tussen mensen met de bedoeling iemand of een groep achter te stellen.
Dodenherdenking Jaarlijkse herdenking op  4 mei van alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Doorvoerkamp Concentratiekamp vanwaar mensen worden gedeporteerd.
Dwangarbeid Arbeid die mensen onder dreiging van straf tegen hun wil verrichten.
Endlösung (Duits voor eindoplossing) zo noemden de nazi’s de moord op alle joden.
Fout Onbetrouwbaar tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Gelijkschakeling Alle  organisaties moeten de totalitaire overheid volgen.
Genocide Volkerenmoord.
Holocaust (Shoah) massale moord op joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Jodenster (Davidsster) symbool van het jodendom, dat de joden op hun kleding moesten dragen.
Jodenvervolging Georganiseerd geweld tegen en onderdrukking van joden.
Kamikaze Japanse zelfmoordpiloot.
Koninkrijk der Nederlanden Staatsverband van Nederland en de overzeese rijksdelen.
Lebensraum Gebieden in Oost-Europa die de Duitsers volgens de nazi’s nodig hadden om te leven.
Lidstaat Staat die lid is van een internationale organisatie.
Onderduiker Iemand die zich schuilhoudt, om maatregelen te ontgaan.
Oorlogsmisdaad Misbruik tegen de gebruiken en wetten in een oorlog die zijn vastgelegd in internationale verdragen.
Oorlogstribinaal Bijzondere rechtbank die oorlogsmisdaden berecht.
Pogrom Gewelddadige uitbarsting van jodenhaat.
Razzia Drijfjacht door politie of leger.
Rijkscommissaris Hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting van Nederland.
SD Afkorting van Sicherheitsdienst, een onderafdeling van de SS.
Staatshoofd Hij of zij die volgens de grondwet het hoogste gezag in een staat heeft.
Tweede Wereldoorlog Tweede grote  oorlog waarin landen van alle continenten waren betrokken.
Vazalstaat Staat in dienst van een andere staat.
Veiligheidsraad Belangrijkste organisatie van de Verenigde Naties.
Verenigde Naties (VN) Volkerenorganisatie, opgericht in 1945.
Vernietigingskamp Concentratiekamp gemaakt om mensen te vermoorden.
Vetorecht Het recht om een besluit tegen te houden.
Westen Democratiën in Europa en Amerika en hun bondgenoten.
   
  D