We hebben 81 gasten online

Meerkeuzevragen OORLOG EN VREDE; INTERNATIONALE VERHOUDINGEN 1900 - 1940

Gepost in Meerkeuze vragen

Meerkeuzevragen OORLOG EN VREDE; INTERNATIONALE VERHOUDINGEN 1900 - 1940

 1. 1.De moordenaar van Franz-Ferdinand was een:
  1. a.radicale atheïst
  2. b.Oostenrijkse huurmoordenaar
  3. c.Bosnische studentenleider
  4. d.Servische nationalist
 1. 2.Servië werd gesteund door:
  1. a.Oostenrijk- Hongarije
  2. b.Bosnië
  3. c.Rusland
  4. d.Duitsland
 1. 3.Net als Frankrijk hoorde bij de geallieerden
  1. a.Oostenrijk – Hongarije
  2. b.Servië
  3. c.Duitsland
  4. d.Het Osmaanse rijk
 1. 4.Engeland deed mee in de eerste wereldoorlog n.a.v.
  1. a.de aanval op Rusland
  2. b.de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije
  3. c.de aanval op België
  4. d.de moord in Sarajevo
 1. 5.Welke landen voelden zich bedreigd door de Triple Alliantie
  1. a.Frankrijk en Engeland
  2. b.Duitsland en Oostenrijk- Hongarije
  3. c.Rusland en Turkije
  4. d.Oostenrijk-Hongarije en Rusland
 1. 6Engeland ging bondgenootschappen aan vanwege:
  1. a.de aanval op België
  2. b.de Duitse vlootpolitiek
  3. c.de houding van Rusland
  4. d.splendid isolation
 1. 7Welke landen hadden een nationaliteitenprobleem
  1. a.Duitsland en Oostenrijk – Hongarije
  2. b.Frankrijk en Italië
  3. c.Oostenrijk - Hongarije en Turkije
  4. d.Italië en Engeland
 1. 8.Het von Schlieffenplan
  1. a.was een defensief plan
  2. b.ging uit van samenwerking met Oostenrijk – Hongarije
  3. c.ging uit van een snelle afrekening met Rusland
  4. d.ging uit van een tweefrontenoorlog
 1. 9.Wat klopt niet t.a.v. het Midden-Oosten tijdens de eerste wereldoorlog
  1. a.De arabieren sloten zich tegen de Duitsers aan bij de Turkse sultan.
  2. b.dit werd in het geheim verdeeld tussen Engeland en Frankrijk
  3. c.zionisten werd een Joods tehuis in Palestina beloofd
  4. d.De Arabieren werd een deel van het Turkse rijk beloofd
 1. 10.De V.S. namen deel vanwege:
  1. a.De Russische revolutie
  2. b.Duitse aanval op België
  3. c.De onbeperkte duikbotenoorlog
  4. d.De nederlagen van Engeland en Frankrijk
 1. 11.Wat past niet bij Wilson:
  1. a.zelfbeschikkingsrecht
  2. b.bewapening
  3. c.democratie
  4. d.idealisme
 1. 12.Wilson werd belemmerd door:
  1. a.Frankrijk
  2. b.Het congres
  3. c.De Volkenbond
  4. d.Het Hooggerechtshof
 1. 13.De Engelse appeasementspolitiek was een gevolg van:
  1. a.internationale samenwerking
  2. b.de gekozen militaire strategie
  3. c.het pacifisme
  4. d.het Briand-Kelloggpact

14. Welk land na de eerste wereldoorlog geseculariseerd

 1. a.Turkije
 2. b.Duitsland
 3. c.Oostenrijk-Hongarije
 4. d.Italië
 1. 15Om onder het verdrag van Versailles uit te komen sloot Duitsland
  1. a.het verdrag van Locarno
  2. b.het verdrag van Rapallo
  3. c.het Dawes-plan
  4. d.het Briand-Kelloggpact
 1. 16Oorlog als een middel om conflicten op te lossen werd ‘afgeschaft’ door
  1. a.Briand-Kelloggpact
  2. b.De Erfüllungspolitiek
  3. c.Verdrag van Locarno
  4. d.Verdrag van München

17 Duitsland kreeg na de financiële crisis van 1923 steun van:

            a. Rusland

 1. b.de Verenigde Staten
 2. c.Engeland en Frankrijk
 3. d.de Volkenbond
 1. 18.Engeland en Frankrijk reageerden matig op de aanval van Mussolini op Ethiopië vanwege:
  1. a.hun lidmaatschap van de volkenbond
  2. b.de Spaanse burgeroorlog
  3. c.hun behoefte aan Italië als bondgenoot
  4. d.hun verdedigende strategie
 1. 19

II De republikeinse regering wilde de macht van de RK kerk verminderen

a. I = waar ; II = onwaar

b I = onwaar ; II – waar

c I en II zijn beide waar

d I en II zijn beide onwaar

20 De moordenaar van Franz-Ferdinand was een:

 1. a)radicale atheïst

b) Oostenrijkse huurmoordenaar

c) Bosnische studentenleider

d) Servische nationalis

2.1 Servië werd gesteund door:

a) Oostenrijk- Hongarije

b) Bosnië

c) Rusland

d) Duitsland

22. Net als Frankrijk hoorde bij de geallieerden

a) Oostenrijk – Hongarije

b) Servië

c) Duitsland

d) Het Osmaanse rijk

23 Engeland deed mee in de eerste wereldoorlog n.a.v.

a) de aanval op Rusland

b) de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije

c) de aanval op België

d) de moord in Sarajevo

24. Welke landen voelden zich bedreigd door de Triple Alliantie

a) Frankrijk en Engeland

b) Duitsland en Oostenrijk- Hongarije

c) Rusland en Turkije

d) Oostenrijk-Hongarije en Rusland

25. De poging van de Nazi’s om in 1934 in Oostenrijk een staatsgreep uit te voeren

mislukte door:

a) de dood van Dolfuss

b) de bezetting van het Rijnland

c) de reactie van Mussolini

d) de samenwerking van Engeland en Frankrijk

26. Hitler kon zijn poltiek t.a.v. Schuschnigg doorvoeren door:

a) de Spaanse burgeroorlog

b) de bezetting van het Rijnland

c|) de totstandkoming van de As

d) de conferentie van München

27 I Tsjecho-Slowakije was in het voorjaar van 1938 een parlementaire democratie

II In Tsjecho-Slowakije woonden veel minderheden

a. I = waar ; II = onwaar

b. I = onwaar ; II = waar

c. I en II zijn allebei waar

d. I en II zijn allebei onwaar

28 Welke stroming kreeg gedurende de Spaanse burgeroorlog aan de republikeinse kant steeds meer invloed:

a) anarchisten

b) communisten

c) nationaal-socialisten

d) democraten

29 Net als Frankrijk hoorde bij de geallieerden

a) Oostenrijk – Hongarije

b) Servië

c) Duitsland

d) Het Osmaanse rijk

30 Engeland deed mee in de eerste wereldoorlog n.a.v.

a) de aanval op Rusland

b) de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije

c) de aanval op België

d) de moord in Sarajevo

31 Welke landen voelden zich bedreigd door de Triple Alliantie

a) Frankrijk en Engeland

b) Duitsland en Oostenrijk- Hongarije

c) Rusland en Turkije

d) Oostenrijk-Hongarije en Rusland

32 Engeland ging bondgenootschappen aan vanwege:

a) de aanval op België

b) de Duitse vlootpolitiek

c) de houding van Rusland

d) splendid isolation

33 Welke landen hadden een nationaliteitenprobleem

a) Duitsland en Oostenrijk – Hongarije

b) Frankrijk en Italië

c) Oostenrijk - Hongarije en Turkije

d) Italië en Engeland

34 Het von Schlieffenplan

a) was een defensief plan

b) ging uit van samenwerking met Oostenrijk – Hongarije

c) ging uit van een snelle afrekening met Rusland

d) ging uit van een tweefrontenoorlog

35 Wat klopt niet t.a.v. het Midden-Oosten tijdens de eerste wereldoorlog

a) De arabieren sloten zich tegen de Duitsers aan bij de Turkse sultan.

b) dit werd in het geheim verdeeld tussen Engeland en Frankrijk

c) zionisten werd een Joods tehuis in Palestina beloofd

d) De Arabieren werd een deel van het Turkse rijk beloofd

36 De V.S. namen deel vanwege:

a) De Russische revolutie

b) Duitse aanval op België

c) De onbeperkte duikbotenoorlog

d) De nederlagen van Engeland en Frankrijk

37 Wat past niet bij Wilson:

a) zelfbeschikkingsrecht

b) bewapening

c) democratie

d) idealisme

38 Wilson werd belemmerd door:

a) Frankrijk

b) Het congres

c) De Volkenbond

d) Het Hooggerechtshof

39 De Engelse appeasementspolitiek was een gevolg van:

a) internationale samenwerking

b) de gekozen militaire strategie

c) het pacifisme

d) het Briand-Kelloggpact

40 Welk land na de eerste wereldoorlog werd geseculariseerd

a) Turkije

b) Duitsland

c) Oostenrijk-Hongarije

d) Italië

41 Het Cordon-Sanitaire was gericht tegen:

a) de centralen

b) de Verenigde Staten

c) Turkije

d) De Sovjet Unie

42 Om onder het verdrag van Versailles uit te komen sloot Duitsland

a) het verdrag van Locarno

b) het verdrag van Rapallo

c) het Dawes-plan

d) het Briand-Kelloggpact

43 Oorlog als een middel om conflicten op te lossen werd ‘afgeschaft’ door

a) Briand-Kelloggpact

b) De Erfüllungspolitiek

c) Verdrag van Locarno

d) Verdrag van München

44 Duitsland kreeg na de financiële crisis van 1923 steun van:

a. Rusland

b) de Verenigde Staten

c) Engeland en Frankrijk

d) de Volkenbond

45 Engeland en Frankrijk reageerden matig op de aanval van Mussolini op Ethiopië vanwege:

a) hun lidmaatschap van de volkenbond

b) de Spaanse burgeroorlog

c) hun behoefte aan Italië als bondgenoot

d) hun verdedigende strategie