We hebben 189 gasten online

Meerkeuzevragen 20 e eeuw

Gepost in Meerkeuze vragen

Meerkeuzevragen 20 e eeuw

)De fascisten waren tegenstanders van het rationalisme omdat:

 1. a.Liberalisme en Marxisme rationalisisch waren
 2. b.het Darwinisme ook niet rationalistisch is
 3. c.het rationalisme het volk niet tot grote daden aanzet
 4. d. het electisch was.

2) De fascisten werkten samen met de rijke burgerij. Dat was eigenlijk vreemd, omdat het fascisme:

 1. a.anti-democratisch was
 2. b.anti-liberaal was
 3. c.anti-padementair was
 4. d.anti-sernietisch was

3) Duitsland legde zich neer bij de grenswijzigingen in het Westen na de eerste wereldoorlog in het:

 1. a.verdrag van Versailles
 2. b.Briand-Kelloggpact
 3. c.verdrag van Locarno
 4. d.verdrag van München

4) Bij welke gelegenheid richtten Frankrijk en Engeland de aandacht van Hitier in Oost-Europese

richting:

 1. a.bij het verdrag van Locarno
 2. b.bij het Anti-kominterpact
 3. c.bij de conferentie van München
 4. d.bij het Duits-Russische niet- aanvalsverdrag.

5) Samenvattend kan men zeggen dat de Nazi's hun verkiezingswinsten vooral te danken hadden aan:

 1. a.de vrede van Versailles
 2. b.de inflatie van 1923
 3. c.de Dawesleningen
 4. d.de crisis van 1929.

6) Geef de juiste volgorde:

 1. 1.Frankrijk ontruimt het Rijnland
 2. 2.Verdrag van Locarno
 3. 3.Dawesplan
 4. 4.Briand-Kelloggpact
 5. a.1-2-3-4
 6. b.3-2-4-1
 7. c.1-3-2-4
 8. d.3-1-4-2

7) In 1933 benoemde President Von Hindenburg Hitler tot:

 1. a.Führer
 2. b.Rijkskanselier
 3. c.Opperbevelhebber
 4. d.Partijleider

8) Geef de juiste chronologische volgorde aan:

 1. 1)Lenin komt naar Rusland
 2. 2)Volksoproer in St.Petersburg
 3. 3)Voorlopige regering van Kerenski
 4. 4)Tsaar Nicolaas de II treedt af

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 2, 4, 3, 1

D) 4, 3, 2, 1

9) De voorlopige regering van Kerenski regeerde van:

 1. a)1905-1914
 2. b)1914-1917
 3. c)maart 1917-november 1917
 4. d)november 1917-januari 1919

10) Trotsky en Lenin waren:

 1. a)Partijgenoten
 2. b)Politieke tegenstanders
 3. c)Democratisch Socialisten
 4. d)Tegenstanders in de burgeroorlo

11) De invoering van de NEP was eigenlijk:

 1. a)de invoering van het communisme
 2. b)de overgang naar een geleide economie
 3. c)de collectivisatie van de landbouw
 4. d)invoering van vrije ondernemingsgewijze produktie

12) Stalin werd wel de rode tsaar genoemd omdat:

 1. a)Hoofd van het leger was
 2. b)Een hofhouding erop na hield
 3. c)Rusland leidde als een alleenheerser
 4. d)Hij lang regeerde

13) Plaats in de juiste chronologische volgorde:

 1. 1)Burgeroorlog
 2. 2)Collectivisatie van de landbouw
 3. 3)Invoering van de NEP
 4. 4)Moord op Kirov
 1. a)1, 2, 3, 4
 2. b)1, 3, 2, 4
 3. c)2, 3, 4, 1
 4. d)3, 2, 1, 4

14) De Goelag archipel was:

 1. a)een gordel van eilanden in de Barendtszee
 2. b)fabriekscomplexen achter de Oeral
 3. c)door Stalin ingestelde gevangenenkampen
 4. d)een gordel van communistische staatjes rond Rusland

15) Welke opmerking is ONJUIST

Rusland en Duitsland ontwikkelden zich tot dictaturen:

Dat blijkt onder andere uit:

 1. a)de instelling van een parlement
 2. b)één man kreeg de leiding
 3. c)de toepassing van terreur
 4. d)mensen zijn ondergeschikt aan de staat

16) Troelstra was leider van:

 1. a)de RKSP
 2. b)de liberale Unie
 3. c)de ARP
 4. d)SDAP

17) Mussert was de leider van de:

 1. a)RKSP
 2. b)SDAP
 3. c)Liberale Unie
 4. d)NSB

 

18) Nederland was al een parlementaire democratie sinds:

 1. a)1815
 2. b)1848
 3. c)1917
 4. d)1939

19) De SDAP was een regeringspartij in

 1. a)1918
 2. b)1925
 3. c)1929
 4. d)1939

20) bewering 1) Colijn steunde de gouden standaard

bewering 2) Colijn ging snel over tot devaluatie van de gulden

bewering 3) Colijn voerde bezuinigingen door

Welk antwoord is goed:

 1. a)1 + 2
 2. b)1 + 3
 3. c)2
 4. d)1 + 2

21) Welke van de hier genoemde is geen zuil:

 1. a)de katholieke
 2. b)de christelijke
 3. c)de socialistische
 4. d)de openbare

22) Confessionele partijen zijn partijen die:

 1. a)de bijbel als richtsnoer voor hun politieke handelen nemen
 2. b)uitgaan van staatscontrole
 3. c)geen koning willen
 4. d)vergaderingen openen met een gebed

23) de NSB behaalde de grootste verkiezingsoverwinning in

 1. a)1932
 2. b)1935
 3. c)1937
 4. d)1940

24) Colijn was de leider van de

 1. a)ARP
 2. b)SDAP
 3. c)RKSP
 4. d)Liberale Unie

25) Het Plan van de Arbeid was afkomstig van

 1. a)de Partij van de Arbeid
 2. b)de RKSP
 3. c)De Liberale Unie
 4. d)SDAP

26) Bij een parlementaire democratie heeft

 1. a)de regering de macht
 2. b)het staatshoofd de macht
 3. c)het parlement een controlerende rol ten opzichte van de regering
 4. d)het kabinet de macht

27) De Geer was leider van een partij maar wat stelt dit verkiezingsaffiche voor:

 1. a)De Geer als leider van de CHU
 2. b)De Geer als stuurman van het schip van de Staat der Nederlanden
 3. c)De Geer als lijsttrekker
 4. d)De Geer als naamgever van het schip.

28) Een koelak is:

 1. a)een marxistisch leninist
 2. b)een stalinist
 3. c)een trotskist
 4. d)een voorstander van de collectivisatie

29) 2 + 2 = 5

 1. a)zo telde men in Rusland het aantal uitgebracht stemmen
 2. b)was een onderdeel van de NEP
 3. c)Stalins propaganda in de zogenaamde Vijfjarenplannen
 4. d)Moedigde de burgers van Rusland aan het analfabetisme te verslaan.