We hebben 114 gasten online

Internetopdracht De Romeinen in Nederland

Gepost in Praktische opdrachten

Internetopdracht Romeinen in Nederland

Leerdoelen:

·         Leerlingen moeten bronnen verzamelen van internet

·         Leerlingen moeten informatie halen uit bronnen

·         Leerlingen moeten informatie noteren

Taakeisen:

Wat: Informatie verzamelen over Romeinse vondsten in Nederland.

Waarom: Romeinse invloeden in Nederland ontdekken.

Wie: Per tweetal.

Hoe: In één les informatie op internet zoeken over de resten van de Romeinse aanwezigheid in Nederland.

Instructie: Jullie hebben allemaal opdracht 18 gemaakt (stap 11) en daarbij kennis gemaakt met de Romeinse aanwezigheid in Nederland. Je hebt gezien hoe Nederland er in die tijd heeft uitgezien en waar de Romeinen zich vestigden.

·         Kies een van de plaatsen uit die al in de tijd van de Romeinen bestonden en zoek over die plaats extra informatie.

·         Je kunt informatie vinden op de volgende sites: www.blikopdewereld.nl (Onderdeel 6 De Romeinen en bij Hoofdstuk 5 achtergronden); www.archeon.nl ; www.limes.nl ; www.racam.nl (rijksdienst voor archeologie, rechts bovenaan kun je zoekopdracht geven, bijv. plaatsnaam); www.thermenmuseum.nl

·         Schrijf een kort verslag over de gevonden informatie en vermeld altijd de bron die je hebt gebruikt.

·         Maak deze opdracht in je map.

·         Geen beoordelingspunt, maar deze opdracht kan aan de orde komen in het proefwerk over dit hoofdstuk.