We hebben 198 gasten online

Deel 1b Van kakstoel tot privaat

Gepost in Praktische opdrachten

 

historisch griekenland1.4 Griekenland werd door de Grieken in de Klassieke Oudheid Hellas genoemd. De oorsprong van het woord Griekenland stamt uit het Latijn, de taal van de Romeinen.

De cultuur van de oude Grieken is de eerste beschaving van betekenis in West-Europa en wordt over het algemeen beschouwd als de basis van de Westeuropese beschaving. De bloei van de Griekse Oudheid beslaat ongeveer 650 jaar en duurde van ca. 800 tot 140 voor Christus. Binnen dit tijdsbestek zijn een fase van ontwikkeling, bloei en verval te onderscheiden. Deze perioden worden respectievelijk de archaische, klassieke en hellenistische periode genoemd.

De Archaische periode beslaat de periode van 800 tot 500 voor Christus. Het woord grieks imperiumarchaisch is van Griekse oorprong en betekent vrij vertaald 'uit het begin'. In deze tijd werden de eerste grote tempels gebouwd en ook de schilderkunst en monumentale beeldhouwkunst kwam tot ontwikkeling.

De Klassieke periode beslaat de periode van ongeveer 500 tot 350 voor Christus. In deze periode kwamen vrijwel alle denkbare cultuuruitingen tot grote bloei: filosofie, politiek, literatuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. De verworvenheden uit deze tijd zijn in de loop van de geschiedenis van zoveel betekenis en invloed gebleken, dat deze periode klassiek en ook de Gouden Eeuw van de Griekse Oudheid wordt genoemd.

De Hellenistische periode beslaat de periode van ongeveer 350 tot 140 voor Christus. Deze tijd begint met de veroveringen van Alexander de Grote. Zijn rijk strekte zich uit van Griekenland tot ver in het Midden-Oosten. Na verloop van tijd nam de macht van de Grieken echter steeds verder af. De leidende positie van Griekenland werd in de tweede eeuw voor Christus overgenomen door de Romeinen die Griekenland in het jaar 140 voor Christus tot een handelsprovincie van het Romeinse Rijk maakten.

In Noord Griekenland heeft de stad Olynthus gelegen, het was een rijke en levendige metropolis. Totdat Philip of Macedon de vader van Alexander de grote de stad vernietigde (432 voor Christus). Archeologen hebben bij Olynthus betegelde badkamers en afvoeren gevonden. Veel van deze afvoeren zijn nog steeds intact. Ondergronds werd gebruik gemaakt van pijpen van klei.

Hippocrates

hippocratesAan de vorm van de baden te zien, zaten de mensen rechtop in bad met hun voeten rustend op een bankje op de bodem. Hippocrates, een van de grondleggers van de westerse medische wetenschap meende dat rechtop zitten in het bad erg gezond was, en dat koude baden bijna alle ziekten genazen. De Grieken volgden zijn advies vaak op.

In de Griekse oudheid was het belangrijk om mentaal en fysiek fit te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen. Vanaf de 7e eeuw voor Christus kan men ik elke grote stad een sport/relax complex vinden, met heet en koud water baden. Omdat het gebruiken van warm water, onmannelijk werd gevonden was mannelijk baden vaak een snelle douche van koud water.

Privé badkamers hadden vaak een draagbare kuip van aardewerk, deze waren vast en zeker wel af en toe met warm water gevuld omdat dat gewoon veel meer relaxed is.

prive badkamer
Overblijfselen van een terracotta bad geplaatst in klei.

Veel huizen in het oude Griekenland hadden een toilet, met een afvoer naar het riool onder de grond. Ze werden doorgespoeld door middel van afvalwater. Sommige van deze riolen hadden ventilatie-schachten.

De Grieken beschermden de watervoorzieningen heel goed tegen vijanden. Aquaducten zijn daardoor voornamelijk onder de grond gelegd. De stad Athene had veel van die aquaducten nodig, om het water vanuit de bergen te kunnen krijgen. Ook werden waterputten gemaakt, en met dat water werden fonteinen gevuld. De fonteinen waren er omdat die mystieke en geneeskundige krachten zou hebben.

De Grieken hebben veel watersystemen ontwikkeld. Die zijn veelal overgenomen door anderen. Zeker toen in 201 voor Christus de Romeinse legers binnenvielen.

ancient jeruzalem1.5 Jeruzalem

De hoofdstad van het oude land Israël ligt meer dan 75 meter boven het zee’level’ langs een strategische gelegen rij van heuvels. In de duizend jaar voor Christus was Jeruzalem een bufferstaat tussen Assyrië en Egypte en werd later beïnvloed door de Macedonische cultuur onder leiding van Alexander de grote.

Water haalden de mensen van verborgen waterbronnen en van ondergrondse waterreservoiren. Gevoed door ondergrondse stromingen, de Gihon Spring lag in het oosten van Jeruzalem en was de enige bron. De bron bevloeide ook de omliggende velden en tuinen, door middel van open kanalen.

Net zoals in andere culturen moesten de watervoorzieningen goed worden beschermd. Er werd altijd voor gezorgd dat belangrijke knooppunten maar net buiten de muren van stad lagen.

De oude Hebreeuwen waren een van de eerste volken waarbij hygiëne een belangrijke plaats innam in het dagelijkse leven. Wassen, baden en hygiëne speelden een grote rol in de rituelen van de Joden, en dat zorgde ervoor dat de mensen dus veel meer bezig waren met gezondheid dan andere oude volkeren. De eerste sanitaire wetten waren die van het verwijderen van menselijk afval. Rond 1500 voor Christus werden de mensen verteld het afval weg te brengen van het kamp en te begraven onder aarde of zand.

Rond 800 voor Christus stemde Koning Hezekiel of Judah in met de uitgraving van een nieuwe tunnel verder weg, om aan water te komen. In de stad werd het water opgeslagen in een ondergronds bassin en die werd goed verborgen. Dit ook weer ten voorkoming dat de bron zou worden stukgemaakt door vijanden.

Voor eeuwen was Jeruzalem maar schaars bewoond. De stad begon te groeien onder Koning David, die deze stad zijn hoofdstad maakte. Toen zijn zoon Solomon aangewezen werd als koning, is de stad enorm gegroeid.

Kaartje Israel ten tijde van koning David

De watervoorzieningen en afvoerinstallaties in Jeruzalem ontwikkelden zich jeruzalem in nehemiahs timecontinu, zelfs al voordat Koning David de stad had opgebouwd. Afvoeren werden gebouwd om het afval van huizen en straten te kunnen opruimen. Overtollig afval werd via een kar door de ‘Dung Gate’ de stad afgevoerd.

De Dung Gate en plattegrond van de stad.

Tempels hadden ‘puur water’ nodig, daarom waren er 2 aparte afvoer en watersystemen in de stad. Dit pure water was nodig omdat het gewone water niet rein genoeg zou zijn. Dit bracht zeker extra kosten mee, maar de systemen werden zo gemaakt dat ze makkelijk ook voor andere doeleinden konden worden gebruikt.

Water dat was gebruikt voor wasbakken en dergelijke werd opgeslagen in grote bassins. De afvalmaterialen zouden dan langzaam bezinken en het water werd gebruikt voor de bevloeiing van het land. Overtollig water ging ook nog naar de tuinen van de stad. Meer uitvoerige afvoersystemen zijn gevonden in kleinere steden in de regio. Zij hadden een efficiënter systeem.

binnenplaats salamonstempelIn de binnenplaats van Solomon’s tempel stond wat de het oude Testament de ‘molten sea’ noemt. In het complex zouden 2000 baden hebben gestaan. Het was gebruikt door diegene die de heilige plek van de tempel zouden betreden. Zij wasten dan hun handen en voeten.

De ‘molten sea’ was een 2 meter hoog bassin van brons en had een diameter van 5 meter. Het ruste op 12 ijzer gegoten ossen. De tempel is later vernietigd, en alle schatten zouden zijn omgesmelt.

Rond 170 voor Christus leek Jeruzalem op een Griekse stad. Toen de Romeinen de stad overnamen richtten zij gebouwen en watersystemen op. In 73 voor Christus vernietigden zij alles en lag Jeruzalem in puin.

Zie verder deel 1c Deel 1c Van kakstoel tot privaat