We hebben 305 gasten online

Deel 2c Van kakstoel tot privaat

Gepost in Praktische opdrachten

Conclusie

Hoofdvraag

Hoe verliep de ontwikkeling van kakstoel tot privaat in de Westerse Samenleving?

Het is allemaal begonnen in de oudheid. Toen er nog geen steden waren er alleen maar kleine stammen leefden was er nog geen vorm van sanitaire voorzieningen. Maar naarmate er steeds meer steden kwamen veranderden dat. Reden daarvoor was de afvalophoping, stankoverlast, en ziektes en natuurlijk voor de hygiëne. In het begin werd er veel gebruik gemaakt van gewoon een gat in de vloer (Babylonië), maar er zijn ook veel vormen gevonden van afvoeren met pijpen die waren gemaakt van klei. In Kreta zijn systemen gevonden voor afvalafvoering en afwatering. In het paleis van Koning Minos was zelfs een soort van doorspoeltoilet. Egypte staat bekend om de goede kennis betreft irrigatie, maar zij hadden ook al vormen van toiletten. In de tombe van koning Suhura zijn restanten van een wc gevonden. Daar werd ook al gebruik gemaakt van koperen pijpen. Veel huizen in het oude Griekenland hadden al een toilet, met zelfs een afvoer naar een riool onder de grond, deze werden doorgespoeld met afvalwater. De Hebreeuwen kwamen met de eerste sanitaire wetten, en in Jeruzalem was er een goed systeem voor afvalverwerking. De Romeinen hadden in alle steden faciliteiten voor lichamelijke verzorging, dit was vaak een belangrijk deel van het sociale leven. In Rome zijn openbare toiletten gebouwd, waar de mensen daardoor makkelijk hun behoefte konden doen. Ook kwam er veel loodvergiftiging voor, omdat steeds meer gebruik werd gemaakt van loden pijpen. Dus sanitaire voorzieningen betekenden niet alleen maar goeds. In Pompei waren toiletten gebruikelijk. Toiletten werden doorgespoeld door middel van een stortbak met water. Het toilet voor de vrouwen stond vaak naast de keuken, om zo efficiënt te kunnen werken met afval. Nadat het Romeinse rijk viel, is bijna alle kennis omtrent de sanitaire voorzieningen verdwenen.In de Middeleeuwen waren de sanitaire voorzieningen heel slecht. Menselijk afval werd vaak gewoon op straat gegooid. Door de grote stankoverlast probeerden steeds meer mensen er iets aan te doen. Daardoor werd het verplicht om in huizen een toilet aan te leggen. Deze werd dan aangesloten op een beerput. Ook door de hygiëne waren goede sanitaire voorzieningen steeds vaker een noodzaak. Epidemieën zorgden voor steeds meer doden. Pest en Cholera kwamen steeds vaker voor. De oorzaak was vaak ten tijde niet bekend, maar vaak werd de link toch gelegd met de slechte hygiëne. De arme mensen werden vaak het hardst getroffen, dit kwam omdat zij vaak op elkaar woonden in barre omstandigheden. Voor de arme mensen in de steden moet het dan ook een verschrikking zijn geweest. Doordat de rijken er minder last van hadden werd er niet veel aan de epidemieën gedaan. Dat kwam later pas, toen ook de burgerij zich er om bekommerden. Vanaf de 16e eeuw werden de voorzieningen steeds beter. Er werd veel gebruik gemaakt van beerputten. Een groot nadeel was van deze beerputten, dat zij vaak niet werden geleegd en de tyfus daardoor werd veroorzaakt. Het eerste spoeltoilet werd gemaakt voor Koningin Elizabeth. Omdat dus hygiëne steeds belangrijker werd gevonden. Volgden er veel ontwikkelingen in relatief een korte tijd. Meestal hadden de rijkeren al goede sanitaire voorzieningen. De eerste echte spoeltoiletten kwamen er pas in de 18e eeuw. Deze waren gemaakt door Joseph Bramah. Maar zoals al gezegd, hadden de armen het gewoon nog slecht. In de 19e eeuw kwam er pas echt het besef dat het zo niet langer kon. Er kwam een wisseltonnensysteem die alle beerputten in de stad leegden. De boldoot wagen zorgde daarvoor. Dit was voor de mensen in de stad een hele grote verbetering. Vanaf 1910 werden er in Amsterdam riolen aangelegd en sindsdien kwamen er ook steeds meer openbare toiletten. In de loop van de tijd heeft ook het toiletpapier zich ontwikkeld, eerst werd er nog veel gebruik gemaakt van allerlei voorwerpen die voor handen waren. Maar het wc-papier kwam steeds meer in opkomst. In de 19eeeuw was er het eerste echt papier, en op de dag van vandaag worden er meer dan 80 miljoen rollen geproduceerd. De laatste tijd komen er steeds meer vernieuwde toiletten. Deze ontstaan meestal omdat een probleem zich voordoet dat moet worden opgelost. Zo is er door de overlast van wildplassen in het weekend de Urilift bedacht. Dit toilet komt in het weekend uit de grond vandaan om er voor te zorgen dat de uitgaande jeugd niet meer wildplast. Door de vaak slechte hygiëne van openbare toiletten komen er steeds nieuwe ideeën, zoals de Sanisette, deze reinigt het toilet na elk gebruik grondig. Ook is er een urinoir bedacht voor vrouwen, zodat vrouwen bij openbare gelegenheden niet meer zo lang hoeven te wachten. De Lady P. is een toilet voor vrouwen en is een project van Sphinx en is bedoeld voor openbare gelegenheden. Voor elk sanitair probleem is dus wel een oplossing te bedenken.

Bronnenlijst

Boek:

  • De wording van Europa, Zorg voor geest en lichaam, Hoofdredacteur; Wim Blockmans, Rijksuniversiteit Leiden, Nederland

Internet:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreta

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte

http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pompei

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Europa60AD.jpeg

Wikepedia de vrije encyclopedie.

VWO Profielwerkstuk van Bas Swaen en Niek Wagemaker