We hebben 66 gasten online

Deel 3 Korea na Vietnam ook herenigd

Gepost in Praktische opdrachten

Profielwerkstuk VWO Wout van den Eijnden & Tom Swaen

Hoofdbegeleider: Dhr. Oostveen Geschiedenis

Medebeoordelaar: Dhr. Wijers Maatschappijleer

25 maart 2005 

koreaoorlog

Over de actuele situatie in Zuid-Korea is lang niet zo veel te vertellen als over de actuele situatie in Noord-Korea. De landen verschillen totaal want in tegenstelling tot Noord-Korea dat communistisch is en zeer verschilt van de westerse normen is Zuid-Korea juist kapitalistisch en te vergelijken met de landen uit de westerse wereld. Opzienbarende actualiteiten uit het land zijn dan ook niet te melden. Het land ontwikkeld zich gewoon heel goed en ook de verhoudingen met de rest van de wereld zijn stukken beter dan die van Noord-Korea. Economisch gaat het ook goed met het land zoals in het volgende hoofdstuk te zien zal zijn.

Een gebeurtenis die met een oog op de geschiedenis van het land wel opzienbarend is, is dat het land in 2002 het wereldkampioenschap voetbal organiseerde samen met Japan. Dit is opzienbarend omdat Japan 60 jaar geleden nog bezetter was van het Koreaanse grondgebied.

Verder zijn er geen actuele gebeurtenissen van groot belang. In Zuid-Korea gaat vrijwel alles voortvarend.

Deel 3 Korea na Vietnam ook herenigd

3.1 Actuele situatie in Noord- en Zuid-Korea

De huidige situatie in Noord-Korea is op sommige gebieden verontrustend. De politieke situatie is al jaren dezelfde. Het land is communistisch en wordt geleid door 1 persoon. Op dit moment staat Kim Jong-il aan het hoofd van het land en leidt hij het land streng als een dictator. Het land blijft vrijwel totaal afgesloten voor het buitenland en veel informatie over de hoe het er aan toe gaat in de binnenlanden van

Noord-Korea ontvangen we in de Westerse wereld dan ook niet. We weten wel dat de bevolking maar met moeite in staat is om te overleven.

Treinramp

ramp ryonghon

Het station en omgeving van Ryongchon voor de ramp, en na de ramp

Een voorbeeld waaraan te zien is hoe gesloten het land is, is de treinramp die zich voordeed in april 2004. Het nieuws over de ramp kwam ging zeer moeilijk over de wereld. De Noord-Koreaanse regering probeerde ervoor te zorgen dat zo min mogelijk nieuws naar buiten kwam. Zo werden de telefoonlijnen afgesloten om te voorkomen dat het nieuws zich verspreidde. Maar doordat de plaats waar de ramp zich voltrok, de stad Ryongchon, dicht bij China ligt, kwam de nieuwsstroom toch op gang.

De oorzaak van de ramp werd uiteindelijk wel duidelijk. Twee laadwagons met dynamiet om een irrigatiekanaal mee te bouwen, ontploften bij het station van Ryongchon doordat de trein in aanraking kwam met elektriciteitsdraden. Dit staat vast want de Noord-Koreaanse regering heeft deze feiten zelf bevestigd.

Omdat het Rode kruis ook actief was op de plaats van de ramp kregen we in het westen toch wat mee van de gebeurtenissen maar het wordt opnieuw duidelijk hoe Noord-Korea zich afsluit van de rest van de wereld.

ramp ryonghon

Veel informatie over de manier waarop de bevolking moet overleven in Noord-Korea krijgen we in het westen niet te horen. Toch is Noord-Korea vaak in het nieuws. Naast de treinramp gaat het dan meestal over het wapenbezit van Korea.

Volgens de Verenigde Staten is Noord-Korea namelijk in het bezit van kernwapens of zijn deze in ontwikkeling.

Nucleaire dreiging

De onenigheid over de productie van kernwapens is al lange tijd geleden begonnen. In 1968, dus nog in de koude oorlog, werd een niet-verspreidingspact voor nucleaire wapens gesloten. De bedoeling van dit pact was het bezit van kernwapens in de wereld te beperken tot de landen die er toen hadden (Sovjet-Unie, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China). Controles hiernaar worden geleid door het Internationaal Atoomagentschap. Samen met de 5 hebben 182 landen het verdrag ondertekend.

Ook Noord-Korea ondertekende, in 1983, het verdrag. Maar heeft het er toch moeilijk mee: in 1993 dreigt het een eerste keer uit het verdrag te stappen als het Atoomagentschap vaststelt dat Noord-Korea zijn kerninstallaties niet volgens afspraak openstelt voor inspectie. Vermoed wordt namelijk dat in de centrale van Yongbyong gewerkt wordt aan de fabricatie van een atoombom. De VS zoeken steun bij China dat ook liever geen kernwapens ziet bij onberekenbare bondgenoot Noord-Korea. In 1994 sluit de Amerikaanse president Clinton een verdrag met Noord-Korea waarin het land ervan afziet kernwapens te ontwikkelen (daartoe wordt de nucleaire installatie van Yongbyong gesloten) en inspecties zou toelaten. In ruil krijgen zij onder andere Amerikaanse hulp bij het bouwen van twee lichtwater-reactoren.

bouw kernreactor

Maar met het verdrag kwam er geen einde aan de kwestie. Noord-Korea blijft moeilijk doen. Op dit moment houdt Noord-Korea zich niet meer aan kernreactoren n koreahet verdrag van 1994. Al in 2002 gaf de VS aan het verdrag als nietig te beschouwen. De reden hiervoor was dat Noord-Korea had toegegeven te werken aan een kernbom. Zo beweerden in ieder geval de Amerikanen. Kim Il-jong liet daarop weten dat de Amerikanen zich zelf ook niet aan het verdrag hielden omdat er grote vertragingen waren bij de bouw van de lichtwatercentrales. Het conflict was weer herboren. De Noord-Koreanen openen de gesloten centrales weer en zetten de inspecteurs het land uit. De Amerikanen proberen te onderhandelen maar veel medewerking van de Koreanen krijgen ze niet.

In 2003 beginnen de Amerikanen met het verspreiden van berichten dat Noord-Korea plutonium aan maken is. Ze zouden werkelijk al begonnen zijn met het produceren van massavernietigingswapens. Er volgt dreiging over en weer en Noord-Korea begint met het afschieten van testraketten. Nu verspreid de VS het nieuws dat Noord-Korea erkent heeft een kernbom te bezitten.

Op dit moment trachten Zuid-Korea, Japan, China, Rusland en de Verenigde Staten Noord-Korea terug te krijgen aan de onderhandelingstafel waaraan over de nucleaire ambities van het regime kan worden gesproken. De belangstelling voor de bestaande situatie is wel teruggelopen. Oorzaak hiervoor is natuurlijk de oorlog in Irak. Onmiddellijk vallen natuurlijk ook de overeenkomsten met de kwestie Irak op. Volgens de Amerikanen hoorden beide landen tot de as van het kwaad en produceren/produceerden beide landen kernwapens. En volgens velen is het regime in Noord-Korea, na dat in Irak, het volgende wat de Amerikanen zullen proberen om ver te werpen.

Geloofwaardigheid

Voorafgaand aan de oorlog in Irak probeerde de VS aan de rest van de wereld duidelijk te maken dat Irak massavernietigingswapens bezat. Op allerlei soorten manieren probeerde men dit te bewijzen om op deze manier de oorlog te rechtvaardigen. Achteraf bleek dat Irak deze wapens niet had, wat de Amerikanen op een hoop kritiek kwam te staan. Bij de berichtgeving over Noord-Korea is volgens velen hetzelfde aan de hand. Er wordt beweerd dat de Amerikanen het gevaar Noord-Korea overdrijven omdat ze graag zien dat het land aangepakt wordt. De berichtgeving over Noord-Korea moet in veel gevallen dus niet meteen voor waar worden aangenomen.

Conclusie m.b.t. Noord-Korea

De conclusie is dat Noord-Korea een land blijft dat slechte relaties heeft met vele buitenlandse mogendheden. Als communistisch geleid land wordt Noord-Korea steeds meer een eenling in de Wereld. De dreiging die het land tentoonspreidt om andere landen, waaronder de VS, onder druk te zetten vergroten de kansen op een betere toekomst ook niet. Kortom, met het beleid van Noord-Korea benadeelt het land zichzelf.

Zuid-Korea

Conclusie

De eindconclusie van deze paragraaf is dat Noord-Korea het zichzelf een stuk moeilijker maakt dan Zuid-Korea. Gunstig met het zicht op een hereniging lijkt de situatie in Korea niet. Zolang het land een dreiging blijft voor vormen voor andere landen in de wereld zal het niet het niet tot hereniging komen. De situatie moet dus verbeteren. Naast de eerder beschreven politieke situatie zal ook de actuele situatie, die hier natuurlijk mee samenhangt, een sta in de weg vormen bij de weg naar eenheid.

In dit hoofdstuk vergelijken we de economische situatie in beide landen en kijken we welk land het welvarendst is op dit gebied. We proberen te weten te komen of de economieën een sta in de weg vormen bij een eventuele hereniging.

Economieën

Net zoals de andere communistische landen China en Sovjet-Unie streeft Noord-Korea al tijden naar autarkie. Noord-Korea probeert in haar eigen behoeften te voorzien maar probeert dit te doen zonder handel te drijven. Handel betekent namelijk communicatie met de buitenwereld. En dat is zeker niet iets waar naar wordt gestreefd in Noord-Korea.

rijkdom z koreaZuid-Korea daarentegen stelt zich wel open voor handel. Het land stelt zich westers op en probeert mee te liften met de westerse economieën. Sinds de jaren ‘60 heeft er een snelle industrialisatie plaatsgevonden met de nadruk op export en lichte industrie. Op zware industrie kwam later pas de nadruk te liggen maar ook deze ontwikkelde zich voortvarend. Zuid-Korea werd steeds welvarender.

Na verloop van tijd kregen allebei de economieën een klap.voedselsituatie noord korea Door buitenlandse schulden van de grote ondernemingen in Zuid-Korea kwam het land eind 1997 in een financiële crisis terecht. Het land werd gered van het faillissement door het IMF. Als tegenprestatie moest het land wel iets doen. Onder andere diende de binnenlandse markt opengesteld te worden voor buitenlandse goederen, diensten en investeringen. Dit hielp want in de loop van 1999 had Zuid-Korea een economische groei van 10%. De groei liep hierna terug maar er bleef sprake van groei. De economie ging dus vooruit.

In Noord-Korea kreeg de economie een klap op een andere manier. De economische welvaart was hier sowieso lang niet zo groot als in het zuiden. Men bleef namelijk streven naar autarkie en dit betekende uiteindelijk een terugslag. Doordat het land zich afsloot van andere landen kon de welvaart nauwelijks groeien en bleef de economie zwak. Daarbij leverde het streven naar autarkie een technologische achterstand op. Uiteindelijk kwamen daar ook nog hongersnoden bij.

Oorzaak hiervoor was een landbouwcrisis begin jaren negentig. Zoals hiernaast te zien is bleef de voedselproductie/consumptie al jaren sterk achter bij Zuid-Korea. Je kunt concluderen dat de economie van het land gewoon zwak is en dat bevolking hieronder ernstig leidt.

Vergelijking

Op te maken uit de tekst hierboven is dat de Noord- en Zuid-Korea economisch gezien ongeveer tegenpolen van elkaar zijn. De landen hebben een andere economische opvatting en dit geeft andere resultaten. De Zuid-Koreaanse economie heeft zich veel beter ontwikkeld met als resultaat veel meer welvaart. Dit is ook af te leiden uit de tabel hieronder. Goed is te zien dat Noord-Korea nauwelijks handel drijft in tegenstelling tot Zuid-Korea. Ook is aan het BBP per inwoner te zien dat de bevolking van het zuiden een stuk welvarender is.

econ gegevensOpnieuw valt dus te concluderen dat het in Zuid-Korea beter gaat. De economische verschillen tussen beide landen zijn zeer groot. Het verschil in welvaart is zo groot dat dit zeker problemen kan opleveren bij een eventuele hereniging.

In 2000 werd de eerste ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea werkelijkheid. Het was de allereerste top tussen de presidenten van de buurlanden. Kim Dae Jung (foto), de Zuid-Koreaanse president, lijkt eindelijk succes te hebben met zijn zonneschijnpolitiek. Deze politiek hield in dat Dae Jung probeerde de spanning tussen de twee buurlanden te verminderen door zoveel mogelijk contacten met elkaar te ondergaan.
”De noord-zuid top maakt een einde aan een periode van vijandschap en confrontatie in inter-Koreaanse relaties en betekend een begin van de bouw aan een raamwerk voor vreedzame coëxistentie” volgens de Zuid-Koreaanse regering. Naast de betere betrekkingen tussen de landen is tijdens de conferentie ook besloten over economische samenwerking en familiehereniging.

Voor de zonneschijnpolitiek en voor het uiteindelijk vrede willen sluiten met het noorden ontving Kim Dae Jung in 2000 zelfs de Nobelprijs voor de vrede.

kim jung II
Lange tijd wilde Noord-Korea niets weten van een hereniging met het zuiden maar door de voedselnood en de beroerde economische omstandigheden zijn ze nu dus toch om de tafel gaan zitten om te onderhandelen met het zuiden.
Na de Korea-oorlog werd het zuiden met de hulp van de VS opgebouwd, met het gevolg dat Zuid-Korea een westers land is geworden. Het noorden werd echter onder communistische leiding van de Sovjet-Unie en China opgebouwd. De steun van de Sovjet-Unie viel echter na een aantal jaar weg en is de situatie in Noord-Korea nu dramatisch. Een grotere tegenstelling bij buurlanden is er bijna niet te vinden. Het is daarom logisch dat het noorden nu de hulp nodig heeft van Zuid-Korea.
Kim Jong-Il (foto2) was dus de eerste Noord-Koreaanse president die het aandurfde om openlijk te vergaderen.

toenaderingBegin jaren negentig zou er ook een topontmoeting plaats vinden tussen de twee landen. Maar omdat de Noord-koreaanse leider Kim Il Sung (de vader van Kim Jong-Il) kort voor de ontmoeting overleed werd deze ontmoeting een aantal jaar uitgesteld.
Ondanks de vijandige houding die de twee landen tegenover elkaar hadden, reageerden de bevolking van de gesloten communistische staat uiterst blij en opgewekt toen Kim Dae Jung arriveerde in de Noord-Koreaanse hoofstad Pjongjang. Duizenden mensen in feestkledij stonden klaar om de president een hartelijk ontvangst te geven.

Tijdens de Olympische spelen bleek dat de landen een stap verder hebben gezet. Noord- en Zuid-Koreaanse sporters namen onder een vlag deel aan de openingsceremonie.

4.1 Hereniging, de conclusie

We hebben nu alle informatie bestudeerd, en alle hoofdstukken gemaakt. Nu is het tijd om een antwoord te geven op de hoofdvraag: Zal Korea ooit nog Vietnam achterna gaan en een eenheidsstaat vormen?

Politiek

In hoofdstuk 1.3 hebben we de politieke situatie bestudeerd. De conclusie was dat beide landen op politiek gebied totaal verschillend zijn. Een land dat al een halve eeuw communistisch is zal niet van de een op de andere dag kapitalistisch zijn. Daarbij komt natuurlijk dat de dictatuur in Noord-Korea nog steeds overeind staat. Het zal dan ook niet eenvoudig zijn de landen bij elkaar te voegen. Waar ook mee rekening moet worden gehouden is dat er ook na de hereniging problemen zullen blijven. Samenkomen onder twee regeringen zou een goede stap zijn, en is dan ook een mogelijkheid. Onder 1 regering zouden er dan communistische en kapitalistische aspecten in de maatschappij voorkomen. Dit zou wel een zeer aparte situatie zijn aangezien de systemen tegenpolen zijn van elkaar. Een ding wat zeker is, is dat de politieke situatie zeker een probleem is op de weg naar hereniging.

Economie

De conclusie over de economie was vergelijkbaar met de conclusie over de politiek. Noord- en Zuid-Korea zijn economisch gezien ongeveer tegenpolen van elkaar zijn. De landen hebben een andere economische opvatting en dit geeft andere resultaten. De Zuid-Koreaanse economie heeft zich veel beter ontwikkeld met als resultaat veel meer welvaart.

De economische verschillen tussen beide landen zijn dus zeer groot. Bij een hereniging zal het zeer lang duren voor dit gelijk getrokken is. Waarschijnlijk zal het noorden altijd achter blijven. Ook de economie zal problemen op leveren bij een hereniging.

Actuele situatie

De actuele situatie ziet er ook niet rooskleurig uit. Noord-Korea vormt een dreiging voor andere landen in de wereld. Het stelt zich ook niet open voor invloed van buitenaf. De situatie moet dus verbeteren. Als deze niet verbeterd, is ook de actuele situatie een sta in de weg.

Geschiedenis

In hoeverre de geschiedenis van beide landen een probleem kan zijn bij hereniging is niet in te schatten. De landen zijn afgelopen eeuw vijanden van elkaar geweest. De vraag is hoe de mensen dit vanuit hun referentiekader beoordelen .

Samenwerking

Een positief punt dat de kansen op eenwording vergroot is de al tot stand gekomen samenwerking. De landen zijn al dichter bij elkaar gekomen. Dit is een zeer goede stap.

Eindconclusie

Hoewel het vooral voor Noord-Korea veel beter lijkt te zijn om de hereniging te volbrengen, lijkt de eenwording nog ver weg te zijn. Er zijn al kleine stappen gezet naar eenwording, maar vele zaken kunnen problemen opleveren. Ze kunnen het ideaal van één Korea in de weg staan.

De conclusie is niet dat er nooit één Korea zal bestaan, maar er is nog een zeer lange weg te gaan voor Korea Vietnam achterna zal gaan en één zal worden.

Bronnen

· Anoniem (onbekend), ‘Historie: De Geschiedenis en Ontwikkeling van Koreaanse Martiaal Arts: het Oude Korea ’http://www.yu-sin-kwan.nl/pages/Historie.htm,

· Lugt, H. van der (2001), ‘Korea’, Amsterdam / `s Gravenhage: Koninklijk Instituut voor de tropen, Novib

· Wubben, H (1997), ‘Noord Korea: De hongerige tijger’, Amsterdam: Balans

· Rigoulot, P (2003), De schurkenstaat: een geschiedenis van Noord-Korea,

Amsterdam: Atlas

· Ceuster, K. de (2004), Het nieuwe veiligheidsbeleid van Zuid-Korea, in:

Militaire Spectator, jaargang 173, nummer 9, pp. 417-431.

  • Ebskamp, W. de et al (2004), Memo Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam, ’s Hertogenbosch: Malmberg