We hebben 271 gasten online

Voorwoord en Inleiding Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming

Gepost in Praktische opdrachten

Voorwoord

Voor ons profielwerkstuk hebben we gekozen voor het onderwerp: ‘Immigratie in Nederland’. Het leek ons interessant om te weten te komen hoe het verschijnsel immigratie is toegepast op de Nederlandse samenleving. Aan het begin van ons project zijn we meteen begonnen met wat we allemaal wilden doen. We hebben bedacht welke deelonderwerpen we gingen behandelen, wat onze hoofdvraag was en wat we er allemaal nog bij wilden doen. We hebben informatie opgezocht en verwerkt, interviews gedaan, enquêtes gehouden en we hebben een inburgeringcursus mee mogen maken. De taken onder elkaar waren goed verdeeld. We konden iedere les iets doen en tussendoor deden we af en toe wat extra’s. Dankzij vele boeken, websites, de geïnterviewden: Naima Taidouch, Tofik Dibi en Rien van de Berg, de geënquêteerde leerlingen van 6vwo en immigranten uit Deurne, de werknemers van ROC ter AA en natuurlijk Jo Swaen, zijn we tot dit eindresultaat gekomen. Het was een moeilijke opgave, maar toch ontzettend leuk om te doen. Bovendien hebben we er veel van geleerd.

Inleiding

Dit werkstuk gaat over immigratie in Nederland. Waar we ons het meeste mee bezig hebben gehouden is de vraag: ‘Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?’We hebben het werkstuk onderverdeeld in 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over de geschiedenis van de immigratie in de periode 1500-1900. In hoofdstuk 2 gaan we hierop verder en geven we informatie over de geschiedenis van de immigratie van 1900-nu. In hoofdstuk 3 vertellen we iets over de positieve en de negatieve invloed van immigratie in Nederland. In hoofdstuk 4 komt het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid aan bod. In hoofdstuk 5 wordt het proces van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit uitgelegd. In hoofdstuk 6 staan de standpunten over immigratie van een aantal politieke partijen vermeld. Hoofdstuk 7 tenslotte, gaat over Nederland als immigratieland tegenover Amerika als immigratieland.
Verder hebben we nog een aantal bijlagen bij het werkstuk gevoegd. Deze bijlagen dienen als extra informatie om ons werkstuk te ondersteunen. Er zijn in totaal 7 bijlagen toegevoegd.
In bijlage 1 staat een interview met Tofik Dibi. Hij is lid van de Tweede Kamer voor de partij GroenLinks. We hebben hem vragen gesteld over de immigratie in Nederland. Bijlage 2 is een aanvulling op hoofdstuk 7. In deze bijlage zijn twee mensen met elkaar vergeleken die beiden een andere kijk op integratie hebben. We willen controleren of de gevonden informatie in hoofdstuk 7 overeenkomt met de werkelijkheid. In bijlage 3 hebben we de uitslag van een enquête verwerkt die we hebben gehouden onder 6vwo leerlingen. In bijlage 4 is de uitslag van een enquête verwerkt die we hebben gehouden onder immigranten in Deurne. We zijn naar een aantal winkels en restaurants geweest waar immigranten werken. We wilden weten hoe deze mensen dachten over de Nederlandse samenleving. In bijlage 5 staat een interview met Naima Taidouch over het integratieproces in Nederland. Ze is een vrouw van Marokkaanse afkomst en woont hier in Deurne. Haar dochter, Sarah Taidouch, zit bij ons op school. Voor bijlage 6 zijn we naar een inburgeringscursus geweest om een indruk te krijgen hoe deze cursus in zijn werk gaat. Dit hebben we verwerkt in een verslag. Als laatste staat in bijlage 7 een interview dat we hebben gehouden met Rien van de Berg. Hij is een pluimveehouder in Deurne met immigranten in dienst. Met dit interview willen we aantonen wat het belang is van immigranten in de Nederlandse samenleving. Deze bijlage is een aanvulling op hoofdstuk 3.
We hopen dat u ons werkstuk met veel plezier zult lezen en wat wijzer wordt van de verkregen informatie.

 Zie hoofstuk 1 Hoofdstuk 1 Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming