We hebben 189 gasten online

Algemene conclusie: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?

Gepost in Praktische opdrachten

Algemene conclusie

Immigratie in Nederland, een verrijking of en verarming voor de Nederlandse samenleving?

Immigratie is in onze ogen een verrijking want:

Zonder immigratie was een welvarend Nederland nooit tot stand gekomen. Al sinds de zestiende eeuw hebben immigranten een positieve invloed gehad op Nederland, onder andere op de Gouden Eeuw. Dankzij de komst van de immigranten die kennis en kapitaal meebrachten is de economische groei in de Gouden Eeuw tot stand gekomen. Ook waren er in de Gouden Eeuw veel vacatures die vaak opgevuld werden door immigranten. Daarnaast waren er in de 16e en 17eeeuw veel geleerden die naar Nederland immigreerden om hier hun boeken te drukken en hun kennis te verspreiden.

In de 20e eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, waren immigranten ook een belangrijke factor als het ging om opvullen van vacatures. Veel Nederlanders wilden het zware en vuile werk niet meer doen, maar de immigranten namen wel genoegen met deze baantjes. Nu is dat nog steeds zo. Nederlanders nemen geen genoegen meer met werk in sectoren die weinig verdienen, zoals de agrarische sector. Als er geen immigranten meer naar Nederland mogen komen, zullen veel bedrijven in deze sector failliet gaan. De immigranten brachten naast hun kennis, kapitaal en arbeidskracht ook hun cultuur mee. Dit heeft zowel een positieve als een negatieve invloed gehad op Nederland. Immigranten introduceerden hier hun eetgewoonten, hun leefstijlen, hun godsdienst en hun normen en waarden. Deze eetgewoonten vallen bij de Nederlanders in de smaak (denk maar aan de vele restaurants met een buitenlandse keuken), maar de godsdienst en normen en waarden van de immigranten waren en zijn niet altijd goed te combineren met de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Dit is een minpunt van immigratie.

Tot ongeveer 1970 was het Nederlandse beleid niet gericht op integratie, omdat vaak gedacht werd dat de immigranten tijdelijk zouden blijven. Later bleek dit niet zo te zijn waardoor er veel immigranten in Nederland waren die niet aan de Nederlandse normen en waarden gewend waren, de taal niet goed beheersten en weinig contacten hadden met autochtone Nederlanders. Hierdoor en doordat de godsdienst en normen en waarden van de immigranten niet altijd te combineren zijn met de Nederlandse samenleving, is er in Nederland een steeds grotere vreemdelingenhaat gegroeid. Deze haat was nog sterker gegroeid doordat de radicale immigranten (vooral moslimsfundamentalisten) aanslagen pleegden op onschuldige doelen en mensen. Dit is steeds meer bepalend voor het beeld dat Nederlanders hebben van immigranten.

Het integratiebeleid van Nederland is tegenwoordig gericht op het integreren van immigranten in de Nederlandse samenleving, zodat ze voor 100% mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving.De meeste politieke partijen zien immigratie als iets positiefs voor de Nederlandse samenleving. Er zijn natuurlijk altijd partijen die hier anders over denken, zoals de partij van Wilders. Maar dit is vrijwel de minderheid. Immigranten zouden een uitkomst kunnen bieden voor het vergrijzingsprobleem. In Nederland zijn er te weinig mensen die de kosten voor de vergrijzing op kunnen vangen in de toekomst. Als Nederland meer (arbeids) immigranten zou aantrekken, zouden zij kunnen helpen met het opvangen van de kosten van vergrijzing. Om de immigratie nog meer te bevorderen, zou Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan Amerika. Ze zouden net als Amerika moeten inzien dat Nederland een immigratieland is. Zo leidt immigratie tot een nog grotere verrijking in onze samenleving. 

Zie verder bijlage Bijlage 1: Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?