We hebben 184 gasten online

Bronvermelding per deelonderwerp Immigratie in Nederland, een verrijking of verarming?

Gepost in Praktische opdrachten

Bronvermelding per deelonderwerp

Hoofdstuk 1 Immigratie, een Nederlandse traditie?

http://histoforum.digischool.nl/ontstaan/index.htm (Immigratie, een Nederlandse traditie?)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie (Immigratie, een traditie)
http://www.jijmaaktgeschiedenis.nu/blog/
http://www.sjoelelburg.nl/
http://www.droommuseum.nl/?Vijf%26nbsp%3BEeuwen_Immigratie:Protestanten_%281540-1630%29
http://www.verreverwanten.nl/themas/vreemdelingen/vluchtelingen%20als%20economische%20motor/1882.html
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/3299530/afleveringen/8241433/items/9141402/
Feniks, Nederland immigratieland, ISBN 978-9006-46258-6
http://www.geneaknowhow.net/faq/handel/voc-wic.htm)
http://www.droommuseum.nl/?Vijf%26nbsp%3BEeeuwen__Immigratie:De_Hugenoten_28eind_17e_eeuw%29

Hoofdstuk 2 Immigratie, iets van de 20e en 21e eeuw?
CBS, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A0BB79A2-9E74-4A0A-BC3B-67069934EA40/0/2004k3b15p010art.pdf, 13-11-2009Feniks Nederland immigratieland, ISBN 978-9006-46258-6hhttp://www.nationaalarchief.nl/aankomst/informatie.asp, http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/01/0101E017.htm,http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1403-wm.htm, http://www.vkblog.nl/bericht/264126/Waar_blijven_de_Marokkanen%3F Hoofdstuk 3 Rol van de immigrant in de Nederlandse samenleving
-M. Carasso-Kok e.a., Geschiedenis van Amsterdam tot 1578-1650 (2004)
-http://www.vvvleiden.nl/nl/leids-laken.html
-Feniks, Dynamiek en stagnatie, ISBN 978-90-0646259-3
-Feniks Nederland immigratieland, ISBN 978-9006-46258-6
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article998091.ece/Werkende_migranten_van_harte_welkom
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article969146.ece/Immigratie_oplossing_vergrijzing
-http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139

.Hoofdstuk 4 Immigratie- en integratiebeleidBoxtel, minister van (2000), http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/4477336/ 01-12-09
-Lidewij, C.J. (2009), http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratiebeleid_(Nederland) 10-12-09
-Verdonk, Rita (2009), http://www.justitie.nl/organisatie/minister_verdonk/column/archief_column/nieuwimmigratiebeleid.aspx 10-12-09 -Olgun,Ahmet (2002), ‘De snelle opmars van het Kamerlid Nebahat Albayrak’, NRC Handelsblad, 18-02-02
-Dongen, Menno van & Meerhof, Ron (2007), ‘Ik ben zo trots op ons’, De Volkskrant, 05-01-07
-Universiteit Leiden (2007), ‘Mr. N. Albayrak’, http://www.parlement.com/9291000/biof/02202, 13-12-09
-Vincent en Aeger (2004), http://www.scholieren.com/werkstukken/19987 10-12-09 -Ministerie van financiën (2008), http://www.justitie.nl/onderwerpen/migratie/immigratie/modern-migratiebeleid/index.aspx 10-12-09
-Schrijver onbekend (2008), ‘Immigratie op losse schroeven gezet’, http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1080/Immigratiebeleid_op_losse_schroeven_gezet 10-12-09

Hoofdstuk 5 Verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit -Immigratie- en naturalitsatiedienst (2009), ‘Hoe kunt u Nederlander worden?’, brochure gemeente Deurne 04-12-09
-Schrijver onbekend (2009), ‘De Nederlandse nationaliteit’ http://www.justlanded.com/nederlands/Nederland/Nederland-Gids/Visum-Vergunning/De--Nederlandse-Nationaliteit 11-12-09 -Immigratie en naturalisatiedienst (2009), ‘IND in bedrijf’ http://www.ind.nl/NL/inbedrijf/overdeind/uitvoering / 11-12-09
-Immigratie- en naturalisatiedienst (2009), ‘Inburgeringexamen: voorwaarde voor naturalisatie’,brochure gemeente Deurne, 22-12-09 -Rijt, van Nelly (2009), ‘Deurne viert naturalisatie 36 Deurnenaren’, in : weekblad voor Deurne/ Peelbelang, jaargang 106, vierde kwartaal nummer 50, 10-12-09, pagina 5
-Schrijver onbekend (2009), ‘Meer Nederlanders met dubbele nationaliteit’, in: Eindhovens Dagblad, jaargang 97, 4e kwartaal nummer 295, 15-12-09, binnenland pagina 4

Hoofdstuk 6 Standpunten politieke partijen op een rijtje

Raad van Kerken Nederland (2006), ‘Standpunten van politieke partijen over asielbeleid, (arbeids)migratie en integratie’, http://www.raadvankerken.nl/?b=105 24-11-09 -Toorenburg, M. van (2008), ‘integratie’, http://www.nieuwegein.cda.nl/nieuwegijn/cda+standpunten.aspx?I=154 23-11-09
-Spekeman, Hans (2009), ‘Asielbeleid’, http://www.pvda.nl/standpunten/standpunten/A/Asielbeleid.html, 22-11-09
-Muijen, M. van (2003), ‘notitie asiel- en immigratiebeleid’ http://www.gewestzuidholland.pvda.nl/nieuwsbericht/119 24-11-09 -Fritsma, Sietse & Wilders, Geert (2007), ‘Achttien maatregelen om de stroom echt in te dammen’,http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=121, 9-12-09
-Derix S. Luyendijk W. Mat J.(2009), ‘Waarom Wilders?’, in: NRC handelsblad, 26 september-2 oktober 2009, p17 -Fritsma, Sietse & Wilders, Geert (2007), ‘Achttien maatregelen om de stroom echt in te dammen’, http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=121, 9-12-09 -I Derix S. Luyendijk W. Mat J.(2009), ‘Waarom Wilders?’, in: NRC handelsblad, 26 september-2 oktober 2009, p14

Hoofdstuk 7 Wat kan Nederland leren van het succesvolle immigratieland
Amerika?
-Verhagen F.(2006),‘The American way’, Amsterdam: nieuw Amsterdam, introductie op de kaft van het boek. -Ontleend aan de site:Schrijver onbekend, http://www.scholieren.com/werkstukken/17961, 21-12-2009
-Ontleend aan de site: Schrijver onbekend: http://www.theusa.nl/emigratie/index.htm, 21-12-2009 -Ontleend aan de site: Schrijver onbekend: http://verenigdestaten.info/alginfo/visa.html, 21-12-2009 -Ontleend aan de site: Schrijver onbekend: http://www.justlanded.nl/nederlands/Nederland/Nederland-Gids/Visum-Vergunning/Verblijfsvergunning. 21-12-2009
-Ontleend aan de site: Brouwers, Arnout (2009), ‘Europa kan over immigratie nog veel leren van Amerika’, ‘http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article889566.ece/Europa_kan_over_immigratie_nog_veel_van_Amerika_leren, 10-11-09-Verhagen F.(2006),‘The American way’, Amsterdam: nieuw Amsterdam, p 234

Bijlage 1 Interview Tofik Dibi We zijn hiervoor naar Den Haag gegaan en hebben we met hem een interview gehouden. We hebben van tevoren informatie over hem opgezocht op de
site: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/dibi_tovek/index.jsp
Bijlage 2 Immigratie, zo gezegd zo gedaan? Voor deze bijlage hebben we informatie gebruikt die we hebben verkregen van de tante van Ires en informatie die we toevallig hadden gevonden in Deurne. Ires heeft aan haar tante gevraagd of er mensen in het bedrijf werkten die van een ander land afkomstig waren. Toevallig werkte er vroeger een mevrouw die naar Amerika is verhuisd. Ze werkt nu dus als Nederlandse voor Cordstrap in Amerika. Het leek ons leuk om een enquête te sturen naar deze mevrouw om extra informatie te vinden voor hoofdstuk 7. We wilden deze informatie gebruiken om te concluderen of de gevonden informatie in de hoofdstukken overeenkwam met deze werkelijkheid. We hebben de uitslag van de enquête uit Amerika vergeleken met iemand die veel te maken had met immigratie in Nederland.

Bijlage 3 Enquête-uitslag immigratiebeleid in Nederland Voor deze bijlage hebben we informatie gebruikt die we in het werkstuk hebben verwerkt. Uit elk deelonderwerp hebben we wat vragen gehaald en deze verwerkt in een enquête. Aan de hand van de enquête hebben we een verslag geschreven over de uitkomst ervan.

Bijlage 4 Enquête-uitslag immigranten in de Nederlandse samenleving Voor deze bijlage hebben we informatie gebruikt die we in het werkstuk hebben verwerkt. Uit elk deelonderwerp hebben we een aantal vragen gehaald die betrekking hebben met immigranten in de Nederlandse samenleving.

Bijlage 5 Interview met de moeder van Sarah TaidouchInformatie voor deze bijlage hebben we gekregen van de moeder van Sarah Taidouch. We zijn \ op bezoek geweest om een interview met haar af te nemen.

Bijlage 6 Verslag inburgerinscursus ROCInformatie voor deze bijlage hebben we verkregen van docenten en onze eigen ervaring bij de ROC ter AA in Deurne. We zijn op woensdag 13-01-10 gaan kijken hoe het daar in zijn werk ging. Deze bijlage hebben we naar aanleiding van hoofdstuk 3 en 5 gemaakt.

Bijlage 7 Onderzoek in een bedrijfInformatie voor deze bijlage hebben we verkregen van Rien van den Berg, de buurman van Ires. We hebben een aantal vragen aan Rien gesteld. Deze bijlage hebben we naar aanleiding van hoofdstuk 3 gemaakt.