We hebben 302 gasten online

De Theocratie van Iran Voorwoord en Inhoudsopgave

Gepost in Praktische opdrachten

Theocratie in Iran

Voorwoord Marie-Claire Lutters

Enkele maanden geleden zijn we gestart met een praktische opdracht geschiedenis over een onderwerp van de 20e eeuw. Van alle kanten klonk gezucht en gekreun, dat vonden de 5 Vwo'ers maar niets.

Zij zagen hun kostbare tijd alweer verloren gaan aan ik noem een Martin Luther King, Hitler, Stalin, Mao of Mussolini. Tja en dat zijn nu niet bepaald de personen die het bij de jeugd goed doen op dit moment. Toch hebben we allemaal een onderwerp uitgekozen en het daarbij voorlopig ook even gelaten, want week 6 leek nog zo ver weg.

Ik koos voor het onderwerp 'de Theocratie van Iran'. Het land heeft me altijd geboeid omdat het zich qua regeringsvorm compleet onderscheidt van de rest van de wereld. Nu had ik de kans om me eens echt in deze situatie te verdiepen. Bovendien verlopen de zaken daar heel anders dan dat ik gewend ben in Nederland, ik probeerde mezelf uit te dagen deze twee werelden naast elkaar neer te leggen. Op deze manier zou ik me misschien beter kunnen inleven in hun gedachtewereld en mijn eigen omstandigheden goed met die van hen kunnen vergelijken. Daarom heb ik ervoor gekozen een beschrijvende vraagstelling te formuleren, zodat ik de kenmerken en relaties tussen het Westen en Iran goed zou kunnen weergeven.

Toen eenmaal mijn onderwerp en vraagstelling vaststonden, kon ik bronnen gaan verzamelen. Ik heb slechts gebruik gemaakt van twee boeken, maar daar heb ik heel veel informatie uit weten te halen. Een boek heb ik per hoofdstuk voor mezelf samengevat, zodat ik wat meer te weten kwam over Iran. Met deze bagage kon ik hoofdstukken op gaan stellen en uiteindelijk invullen. Het heeft dan misschien alles bij elkaar wat tijd gekost, maar ik heb er erg veel van geleerd!

Inhoudsopgave

 

Inleiding

Hoofdvraag: Hoe verloopt de verhouding tussen de Westerse wereld en Iran in de loop van de geschiedenis?

Hoofdstuk 1 De Iraanse geschiedenis

Had de komst van de Islam invloed op de verhoudingen met het Westen?

Hoofdstuk 2 Iran onder de sjah

Hoe maakten Westerse machten gebruik van de sjah om hun macht in Iran te vergroten?

Hoofdstuk 3 De Islamitische Revolutie

Veroorzaakte de Islamitische Revolutie veranderingen in de relaties met het buitenland?

Hoofdstuk 4 Oorlog tussen Iran en Irak

Wie steunde het Westen in de oorlog en wat had dit tot gevolg?

Hoofdstuk 5 Iran en de Verenigde Staten

Hebben deze gebeurtenissen bijgedragen aan het beëindigen van het bondgenootschap tussen Iran en de VS?

Hoofdstuk 6 Iran en Europa

 

Waarin verschilde de aanpak van de Europeanen met die van de Amerikanen om Iran te beïnvloeden?

Hoofdstuk 7 Iran en de toekomst

 

Hoe zal de relatie tussen Iran en het Westen zich gaan ontwikkelen en wat verandert er in Iran op zich?

Conclusie

 

Zie voor Hoofdstuk 1 en 2 De Theocratie van Iran Inleiding en Hoofdstuk 1 en 2