We hebben 239 gasten online

Praktische Opdracht VOC

Gepost in Praktische opdrachten

De VOC

Leerdoelen :

Leerlingen moeten kennis vergaren over de Verenigde Oostindische Compagnie.

Leerlingen moeten snel gerichte informatie kunnen zoeken op internet

Leerlingen moeten de gegevens verwerken in een verslag

Taakeisen:

Wat: - Informatie over VOC zoeken, selecteren en verzamelen mbv leerboek en internet

Waarom: - VOC is economisch zeer belangrijk geweest voor de Nederlandse Republiek in de 17e en

18e eeuw.

- Oefenen in het maken van een klein verslag

Hoe: - In twee lessen in het computerlokaal met tweetal een verslag maken waaruit blijkt dat de info door de lln. is verwerkt (netjes geschreven of in Word)

Het is belangrijk dat je antwoorden geeft in je eigen woorden !

- Als huiswerk (voor de 2e les) moeten jullie het titelblad maken en de vraag over de

voorkennis beantwoorden

Beoordeling:- het punt voor het verslag telt als een ½ SO

Inleveren : - aan einde 2e les of aan begin van daaropvolgende les

Verslag maken over de VOC. Het verslag bestaat uit:

1 Een titelblad : - titel van verslag, namen van ll, datum, en een passende afbeelding/tekening

2 Antwoorden formuleren op de vragen van de vier thema’s (zie taak bladen)(Door goed op deze sites te zoeken en door te linken kun je alle antwoorden vinden)

3 evaluatie/reflectie : (wat vindt je van deze taak en wat heb je ervan geleerd, wat ging goed en wat ging niet zo goed en dergelijke.

(Het is de bedoeling dat je het verslag maakt in je eigen woorden, dus je niet van internet knippen en in je verslag plakken. Je moet zelf informatie samenvatten tot antwoord op de vragen).

Beoordeling :

Verzorging verslag (titelblad, reflectie, lay-out, netheid, eigen woorden) 15 pnt

Beantwoording van de vragen 35 pnt. (Maximale score bedraagt 50 pnt) (Deze score verdubbelen en vervolgens delen door 10 is je cijfer !)

Informatie

Leerboek Sprekend Verleden deel 2 Hoofdstuk 4:

De Nederlanden: Van Republiek tot Parlementaire Democratie

Site www.blikopdewereld.nl 

Met vraag 11 en 22 kun je maximaal 5 punten verdienen, voor de overige vragen 1 punt !!

1 Voorkennis over de V.O.C.

1 Geef aan wat je al weet van de VOC voordat je aan deze opdracht begint.

2 Achtergronden van de V.O.C.

2) Wat is een (voor)compagnie ?

3) Wat was uiteindelijk het grootste belang van de expedities van deze voorcompagnieën ?

4) In welk jaar werd de VOC opgericht en in welk jaar werd de VOC weer opgeheven ?

5) Waarom werd de VOC eigenlijk opgericht ?

6) Welke rol speelde de Staten-Generaal bij die oprichting van de VOC ?

7) Wie of wat was die Staten-Generaal toen ?

In de tekst op de site van kenniscentrum kun je lezen dat er veel documenten van de VOC in buitenlandse bibliotheken liggen.

8) Maak een lijst met vijf in de tekst genoemde landen, die volgens jou in aanmerking komen.
9) Maak nu een top drie van landen die volgens jou de meeste documenten hebben.

(Tip : kijk goed aan welke landen aandacht wordt besteed in de tekst)

I Jakarta

A Verversingspost

II Portugal

B Centrum

III Zuid-Afrika

C Nootmuskaat

IV Molukken

D Oorlog

10 Maak goede combinaties.

3 Organisatie van de V.O.C.

11) Hoe zat de organisatie van de VOC in Nederland in elkaar ?

12) Waarom zou Amsterdam zo’n grote invloed in die VOC gehad hebben ?

4 Schepen van de V.O.C.

In 1628 voer het schip “de Batavia” weg uit de haven van Enkhuizen. Zeven maanden later al voer het schip te pletter op de riffen.

Aan het einde van de vorige eeuw is het schip weer exact als toen nagebouwd. Nu is het schip als museum te bezichtigen op de Bataviawerf te Lelystad..

Zoek informatie over het VOC-schip “de Batavia” en beantwoord de volgende vragen :

13) Wat waren de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) van de Batavia ?

14) Hoeveel bemanningsleden waren er aan boord ?

15) Noem 5 verschillende functies (bijv. kapitein) van die bemanningsleden.

5 Rechtspraak van de V.O.C.

Lees welke straffen aan boord van een VOC-schip uitgevoerd werden.


16) Noem vijf verschillende straffen die aan boord van de schepen konden worden toegepast.

17) Welke straf lijkt je het ergste?

6 Producten van de V.O.C.

18) Noem 5 verschillende producten die de VOC verhandelde en zet er ook achter waar ze die producten voornamelijk vandaan haalden.

19) Wat betekent het dat de VOC een monopolie had op de handel in sommige producten.

20) Noem twee producten die de VOC vervoerde die je zelf nog dagelijks gebruikt.

6 Handelsgebied van de V.O.C.

21) In welke werelddelen was de VOC actief ?

De VOC had in het Verre Oosten een intra-Aziatisch handelsnetwerk opgezet

22) Leg in het kort uit hoe dat in elkaar zat en waarom de VOC dat zo deed..

In je leerboek staat geschreven over de slachtpartij van Jan Pieterszoon Coen op het eiland Banda.

23) Op welke van de zeven kaarten van de site (www.voc-kenniscentrum.nl) staat dit eiland ?

24) Wat is het grootste eiland op deze kaart ?

Lees de informatie over Kaap de Goede Hoop (Gewesten)

25) Waarom zouden er zoveel Hollandse namen in dat gebied zijn en geef een voorbeeld ?

26) Wat was de voornaamste functie van dat gebied voor de VOC ?

27) Waarom kwamen de “Boeren” van Zuid Afrika in conflict met de Bantu stammen ?

16-10-2005 drs. J.W.Swaen www.blikopdewereld.nl