We hebben 148 gasten online

Egypte een hoog ontwikkelde cultuur Deel 1

Gepost in Praktische opdrachten

Praktische Opdracht Egypte een hoog ontwikkelde cultuur Deel 1

Als voorbeeld Farao Toetanchamon en Farao Psoesennes

Toetanchamon:

Wie heeft eigenlijk niet van deze kind Farao gehoord?

De ontdekking van zijn vrijwel ongeschonden graf leverde veel kennis op over de geschiedenis van Egypte.

Farao Psoesennes

Bijna niemand kent deze farao. Toch zijn de grafvondsten uit zijn graf even mooi te noemen als die van Toet Anch Amon.

Het graf van Toetanchamon

Toetanchamon leefde van ongeveer 1341 tot 1323 voor Christus, tijdens de 18e dynastie. Hij werd maar 18 jaar. En toch was hij al zo’n 10 jaar farao. Hij stierf zo jong dat men zelfs nog geen graf voor hem klaar had gemaakt

Egypte een hoogontwikkelde cultuur

Uit de grafvondsten bleek opnieuw dat Egypte een hoogontwikkelde cultuur was. Men had niet alleen een schrift, het hiërogliefenschrift(zie deel 2) maar men had ook een bestuur met aan het hoofd de farao( hij was zowel koning als god) en een ambtenarenapparaat. Dat Egypte een hoogontwikkelde cultuur had bleek ook uit de waterhuishouding. Men moest wel samenwerken om het land te bevloeien. En juist het water uit de Nijl maakte dat de landbouw zoveel opleverde dat mensen andere beroepen konden uitoefenen. De afbeeldingen van grafvondsten laten goed zien dat Egypte een hoogontwikkelde cultuur was.

bewaker graf toet

Een van de bewakers die wacht hield voor de grafkamer van Toetanchamon

 

.Hij werd begraven in een haastig aangepast prive-graf. Misschien is dat wel de hoofdreden waarom zijn graf niet is ontdekt. Howard Carter zou na vijf jaar zoeken het graf vinden in het Dal van de Koningen. Op 4 november 1922 vond Carter waarnaar hij op zoek was geweest. Een trap die leidde naar een muur met het cartouche(zegel) van Toetanchamon

Achterkant troon toet

tut selket

Toet Anch Amon afgebeeld als de godin Selket ter bescherming van het schrijn

 

. Carter liet alles weer dichtgooien en stuurde een telegram naar

Lord Canarvan, de financier van de zoektocht, ‘overtocht dringend gewenst’ Pas toen Lord Canarvan gearriveerd was ging men verder met de opgravingen. De opgravingen zouden tot 1930 duren en een schat aan voorwerpen opleveren. De op dezepagina geplaatste afbeeldingen geven daar enkele voorbeelden van.

Des te tragischer is het dat Toetanchamon waarschijnlijk is vermoord.

toet sm

Het gouden masker van Toet Anch Amon

toet sm

Bovenstuk massief gouden binnenste mummiekist. De koning afgebeeld als de god Osiris met gesel en kromstaf als machtssymbolen.

Ga verder naar: Egypte een hoog ontwikkelde cultuur Deel 2