We hebben 131 gasten online

Egypte een hoog ontwikkelde cultuur Deel 5

Gepost in Praktische opdrachten

Als voorbeeld Farao Toetanchamon en farao Psoesennes

psoesennes

Opdrachten bij Egypte een hoog ontwikkelde cultuur

1)Waardoor konden mensen andere beroepen uitoefenen in Egypte?a) Door de opbrengst van de Nijlb) Door de bouw van de piramidesc) Door de hoge opbrengst van de landbouwd) Door de cultuur2)Bij een hoog ontwikkelde cultuur hoort NIET:a)hiërogliefenschriftb)waterhuishoudingc)ambtenarenapparaatd)préhistorie3)Hoeveel jaar verschil zat er tussen de regering van farao Toetanchamon en farao Psoesennes:a)ongeveer 100 jaarb)ongeveer 200 jaarc)ongeveer 300 jaard)ongeveer 400 jaar4)Farao Toetanchamon werd begraven in:a)Tanisb)Het Dal van de koningenc)De Piramide van Gizehd)Assuan5)Farao Psoesennes werd begraven in:a)Tanis

b)Het dal van de koningen

c)De Piramide van Gizeh

d)Assuan

6)Wat wordt ook wel het ‘Thebe van het Noorden’ genoemd:

a)Memphis

b)Gizeh

c)Alexandrië

d)Tanis

7)Het graf van farao Toetanchamon werd gevonden in:

a)1922

b)1923

c)1924

d)1925

8)Waar ligt het dal van de koningen:

a)Ten oosten van Caïro

b)Bij Karnak

c)Bij Memphis

d)Ten westen van het huidige Luxor

9)Wat is waarschijnlijk de hoofdreden waarom het graf van farao Toetanchamon niet eerder was ontdekt:

a)Het was heel erg warm in het dal van de koningen

b)Alleen Carter had gezocht naar zijn graf

c)Hij was begraven in een graf dat bedoeld was voor iemand anders

d)Lord Canarvan had geen geld meer

10)Het graf van farao Toetanchamon werd gevonden door:

a)Pierre Montet

b)Lord Canarvan

c)Koning Faroek

d)Howard Carter

11)Het graf van farao Psoesennes werd gevonden door:

a)Pierre Montet

b)Lord Canarvan

c)Koning Faroek

d)Howard Cater

12)Waarom is de vondst van het graf van farao Psoesennes niet zo bekend als de vondst van het graf van farao Toatanchamon:

a)Het is niet zo’n mooi graf

b)Het werd ontdekt toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak

c)Farao Psoesennes graf was al leeggeroofd

d)Farao Psoesennes was een onbekendere farao dan farao Toetanchamon

13)Zilver werd in Egypte beschouwd als

a)bloed van de goden

b)geschenk van de Nijl

c)vlees van de goden

d)bezit van de farao

14)Goud werd in Egypte beschouwd als:

a)bloed van de goden

b)vlees van de goden

c)geschenk van de Nijl

d)bezit van de farao

15)Een zilveren sarcofaag is gevonden in het graf van:

a)farao Toetanchamon

b)in het dal van de koningen

c)graf van farao Psoesennes

d)farao Ramses II

16)De Egyptische farao’s werden zo begraven omdat:

a)ze goden waren

b)om verder te kunnen leven na de dood

c)omdat het nu eenmaal zo hoorde

d)omdat ze zo rijk waren

17)Goud werd gebruikt om:

a)de overledene onsterfelijkheid te verlenen

b)omdat het zo mooi was

c)omdat het in Egypte veel voorkwam

d)het de grootsheid van de farao aantoonde

18)Geef nu je eigen mening over de graven van farao Toetanchamon

en farao Psoesennes. Kun je de graven met elkaar vergelijken?

(denk aan de manier van begraven en aan de grafgiften).