We hebben 92 gasten online

Lubbers had kritiek op Duitse eenwording

Gepost in Uit het archief

Lubbers had kritiek op Duitse eenwording

Bart Dirks in Volkskrant 19 april 2006

Oud-premier Lubbers had in 1989 wel degelijk kritiek op de hereniging van Oost-eg.West-Duitsland.
Dat schrijft Belgisch oud-premier WIIfried Martens in zijn memoires, die dinsdag zijn verschenen.Lubbers heeft altijd doen geloven dat hij een warm pleitbezorger was van de Duitse eenwording, maar volgens Martens botste Lubbers tijdens een diner op een EU-top in december 1989 hard met de toenmalige Duitse bondskanselier.Volgens Helrnut Kohl was het niet de vraag of, maar wanneer Oost- en West-Duitsland weer één zouden worden. Lubbers zou daarop hebben gevraagd: 'Is het op basis van het verleden opportuun dat Duitsland opnieuw één wordt?''Ik zal u de Duitse geschiedenis eens uitleggen', beet Kohl hem na afloop toe. 'Dit voorval zou hem nog zuur opbreken', schrijft Martens. Lubbers werd, mede door Duits verzet, in 1994 gepasseerd als secretaris-generaal van de NAVO.De christen-democraat Martens, die vandaag 70 wordt, schreef in De memoires. Luctor et emergo onder meer over de negen regeringen die hij tussen 1979 en 1991 leidde. Het waren de jaren van economische tegenspoed (Martens nameen groot risico door de Belgische frank met 8,5 procent te devalueren), van moeizame staatshervormingen en van de plaatsing van Amerikaanse raketten. De oudpremier, sinds jaar en dag voorzitter van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het europarlement, beschouwt het als zijn grootste nederlaag dat op de beruchte Zwarte Zondag in 1991 het Vlaams Blok - nu Vlaams Belang begon met zijn opmars.Opmerkelijk is dat Martens uitvoerig brieven aanhaalt die hij ontving van koning Boudewijn. Die had niet alleen grote moeite met de abortuswetgeving - hij trad in april 1990 zelfs een dag af om die. niet te hoeven ondertekenen - maar schreef ook enkele brieven over de in zijn ogen gevaarlijke staatshervormingen, die ertoe zouden kunnen leiden dat het land uiteen zou vallen.19-04-06 drs.J.W.Swaen www.blikopdewereld.nl