We hebben 72 gasten online

Romeinse Rijk ten onder aan lood

Gepost in Uit het archief

Romeinse Rijk ten onder aan lood

NEW YORK - Het Romeinse rijk kan inderdaad aan loodvergiftiging ten onder zijn gegaan, zo verklaarde de Amerikaanse archeologe en antropologe dr. Sara Bisel tijdens een lezing voor de American Association for the Advancement of Science (Associatie voor de bevordering van wetenschappen) in Detroit.

Theoretici hadden al eerder gesuggereerd dat loodvergiftiging kan hebben bijgedragen aan de ondergang van het Romeinse rijk: voedsel en wijn van Romeinen bevatten veel lood en loodvergiftiging kan leiden tot vermindering van de geestelijke vermogens. Dr. Bisel heeft nu voor het eerst wetenschappelijke gegevens aangedragen die deze theorie lijken te ondersteunen.

Zij onderzocht de beenderen van 55 slachtoffers van de uitbarsting van de Vesuvius. Dit was nooit eerder gedaan omdat de Romeinen hun doden cremeerden en geen begraafplaatsen hebben nagelaten. Vorig jaar werd de vondst van een groot aantal skeletten bij de havenstad Herculaneum gemaakt. Herculaneum ligt iets ten zuiden van Napels en is tegelijk met Pompeï door een uitbarsting van de Vesuvius verwoest.

Beenderen

De daar opgegraven beenderen van Romeinen bevatten 84 permiljoen delen lood. Beenderen van Grieken bevatten niet meer dan drie permiljoen delen lood. Beenderen van Amerikan bevatten op het ogenblik twintigtot vijftig permiljoen delen lood. ..

Er is veel geschreven over lood als factor bij de ondergang van het Romeinse Rijk

Dit is de eerste keer dat wij Romeinen werkelijk konden testen zei dr. Bisel tijdens haar lezing in Detroit Detftrit.

De Canadese wetenschapper dr. Jerome Nriagu publiceerde vorig jaar een artikel in het New EngIand Journal of Medicin waarin hij stelde dat er verband kan bestaan tussen de ondergang van het Romeinse rijk en het feit dat Romeinen hun wijnen vermengden met een soort stroop die in loden potten werd gemaaktt. Dr Nriagu suggereerde dat het "bizarre gedrag" van keizers zoals Nero, Claudius en Caligula misschien veroorzaakt zijn door de gevolgen van loodvergiftiging. Dr. Bilsel keert volgende week naar Hercularium terug om 75 andere skeletten op te graven en te analyseren.

VK 01-06-1983

www.blikopdewereld.nl 10-08-05