We hebben 301 gasten online

Dubcek verdedigt 'Praagse Lente'in Italiaanse krant

Gepost in Uit het archief

Dubcek verdedigt 'Praagse Lente' in Italiaanse krant

 

ROME (Reuter) - Alexander Dubcek, de Tchechoslowaakse leider onder wiens kortstondige bewind de 'Praagse lente' van 1968 plaatsvond,heeft voor het eerst in 16 jaar weer van zich laten horen. In het dagblad L"Unita van de Italiaanse Communistische Partij spreekt de in 1969 afgezette leider beweringen tegen die Politburo-lid Vasil Bilak in een interview met het Westduitse weekblad Der Spiegel deed.

L'Unita wil niet zeggen hoe het aan de in een voorpagina-artikel afgedrukte uitspraken van Dubcek is gekomen. Dubcek werd in april 1969, enkele maanden na de interventie van het Warschaupact, afgezet en kreeg toen een baan in een bosbouwbedrijf bij Bratislava.

Bilak zei in Der Spiegel dat aan het slot van een ontmoeting van de leiders van bet Oostblok in Bratislava op 3 augustus 1968 (17 dagen voor de inval) een document was getekend. met ook de handtekening van Dubcek, waarin stond dat "Tsjechoslowakije wordt bedreigd door een contra-revolutionaire aanval".

Dubcek schrijft in zijn reactie, waarvan L' Unita zegt een kopie te hebben gekregen, dat deze 'uitdrukking niet bestaat in de tekst van het document'. Hij herinnert er verder aan dat hij de dag na de bijeenkomst uitdrukkelijk voor de televisie heeft verklaard dat er geen andere resolutie aangenomen is dan degene die gepubliceerd is. Daarin stond alleen dat het de plicht van de socialistische landen is om hun verworvenheden te verdedigen.

Dubcek ontkent ten stelligste Bilaks bewering. dat de hervormingsgezinde regering concentratiekampen wilde opzetten voor 'de tegenstanders van de rechtse krachten'. Maar bij geeft toe dat gedacht werd aan 'maatregelen voor de politieke isolatie van mensen die zich openlijk tegen het socialisme keren'.

reuter 22 november 1985

www.blikopdewereld.nl 17-10-2005