We hebben 226 gasten online

Dresdner bank financierde Nazi's

Gepost in Uit het archief

Dresdner bank financierde Nazi's

De Duitse Dresdner Bank financierde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog nazi-wapenfabrikanten. Verder nam de bank deel in een bedrijf dat de crematoria in Auschwitz bouwde. Dat is de conclusie van een in opdracht van de bank uitgevoerd onderzoek. dat vrijdag is gepresenteerd.

Volgens het 2400 pagina's dikke rapport, waaraan zeven jaar is gewerkt, was er een nauwe verwevenheid tussen de top van de nazipartij en de bank. Twee topleiders van de bank, Emil Meyer en Karl Rasche, waren lid van de SS. Die leidde de concentratiekampen. De Dresdner Bank was begin jaren dertig staatseigendom, maar bleef ook na de hernieuwde privatisering in 1937 nauwe banden onderhouden met de partij van Adolf HitIer.

Het was al langer bekend dat de Dresdner Bank, net als vele andere grote Duitse ondernemingen, contacten onderhield met de NSDAP, de partij van HitIer, maar waartoe dat concreet heeft geleid heeft, was nog niet duidelijk.

De bank was gedeeltelijk eigenaar van Huta Hoch- und Tiefbau AG, een bouwmaatschappij die alle crematoria in Auschwitz bouwde. Volgens het onderzoek was geen andere Duitse financiële instelling zo nauw betrokken bij het grootste nazi-vernietigingskamp als de Dresdner Bank.

In Auschwitz stierven ruim anderhalf miljoen mensen, de meesten joden, door vergassing, de kogel, ophanging, uithongering, ziekten en mishandeling. Volgens Johanned Baehr, een economisch historicus aan de Vrije Universiteit van Berlijn, was het 'de omvangrijkste betrokkenheid van een bank bij een firma die medeplichtig 'was aan Auschwitz'.

De directie van de bank heeft de conclusies van het onderzoek aanvaard. 'Het is een pijnlijke constatering, maar we moeten deze waarheden accepteren', aldus Wulf Meier, lid van de directie van de bank, bij de presentatie van het rapport.

De Dresdner Bank, nu deel van de Duitse verzekeringsmaatschappij AG, is tegenwoordig de op twee na grootste bank van Duitsland en doet zaken in ongeveer vijftig landen.

In economie en politiek Financieel Dagblad 18 februari 2006

Dresdner Bank biecht in studie zonden uit de nazi-tijd op

BERLUN - Een uit de oorlogsjaren overgeleverd rijmpje geeft aan dat bij vele Duitsers al wel daagde hoezeer de Dresdner Bank met het nazi-regime collaboreerde in de jaren dertig en veertig. 'Na de eerste tank komt dr. Rasche van de Dresdner Bank', klonk het in de volksmond. In een omvangrijke, gisteren in Berlijn gepresenteerde, historische studie is nu voor iedereen gedetailleerd te lezen dat de Dresdner Bank als 'mededader' moet worden beschouwd.

Met bestuursvoorzitter Rasche aan het hoofd financierde het geldinstituut de misdadige praktijken van de SS en verdiende uitstekend aan de annexatie- en vernietigingspolitiek van de nazi's. Zo gaf de bank kredieten voor de bouw van crematoria in Auschwitz en leverde ze als grootaandeelhouder de president-commissaris van Huta, de onderneming die de bouw van het concentratiekamp uitvoerde. Ook belegde Dresdner voor de nazi's vermogen dat van gedeporteerde joden was afgepakt.

Deze ondernemingsstrategie werd in hoge mate vrijwillig en actief gevolgd, schrijven de vier historici die zeven jaar lang archieven hebben nageplozen in Duitsland, de Verenigde Staten en Rusland. Op hoofdlijnen was de rol van de bank, die ook wel 'SS-bank' werd genoemd, al langer bekend. Maar nog in 1995, bij het 125-jarig bestaan, volstond Dresdner ermee de periode 1933-1945 dood te zwijgen.

Pas in 1997 gaf het bestuur van de bank opdracht tot een uitgebreid onderzoek naar het oorlogsverleden en werden de huisarchieven toegankelijk gemaakt. Dresdner Bank reageerde daarmee op druk van buitenaf: overlevenden en nabestaanden van het naziregime eisten na de val van de Muur massiever dan ooit erkenning en schadevergoeding. De reputatie van Dresdner raakte zwaar onder druk. De bank, zo schrijven de historici, .kwam tot de slotsom datmeewerken 'minder schadelijk' was dan blijven zwijgen.Vooral de mate waarin door de Dresdner Bank 'integraal onderdeelwas van de oorlogsmachinerie' is verrassend. 'De bank had zich absoluut anders kunnen opstellen', aldus de historici. Zij tekenen aan dat vrijwel het gehele Duitse bedrijfsleven tijdens in nazi-periode onderhevig was aan een 'snel verval van professionele en morele waarden en normen'. Bij de naar expansie strevende Dresdner Bank ging deze 'ongeremdheid' echter 'wel erg ver'. Rasche werd na de oorlog als enige Duitse bankier veroordeeld en kreeg zeven jaren cel.

Het geldinstituut is een van de laatste grote Duitse ondernemingen die het eigen verleden in kaart brengt. Deutsche Bank, die zich eind vorige eeuw actiever dan Dresdner Bank internationaal manifesteerde, publiceerde in 1995 een studie waarin voor het eerst openlijk over kredietverlening werd geschreven voor de bouw van Auschwitz. Volkswagen begon halverwege de jaren tachtig met de openlijke 'verwerking' van het concernverleden, resulterend in een boek en een museum annex monument over de dwangarbeid in de autofabrieken. Onlangs volgde ook Degussa, de voormalig producent van het verdelgingsgas Zyklon B. Van uitgever Bertelsmann is inmiddeIs officieel bekend dat ze destijds antisemitsche propaganda verspreidden. Bouwbedrijf Philipp Holzmann had, blijkt uit studie, massaal dwangarbeiders in dienst. Commerzbank, de derde grote bank van Duitsland, volgt volgend jaar met een publicatie.

Duitse historici zijn het erover eens dat de generatiewisseling in de ondememingsbesturen van eind jaren negentig een belangrijke ral heeft gespeeld bij de grotere openheid: sindsdien wordt het Duitse bedrijfsleven bestuurd door managers die na de oorlog geboren zijn. Hun generatie heeft er geen belang meer bij te zwijgen, omdat een directe betrokkenheid ontbreekt.

  www.blikopdewereld.nl 20-02-2006