We hebben 228 gasten online

Kissinger informeerde Nixon pas 3 uur na begin Yom-Kippur-oorlog

Gepost in Uit het archief

Kissinger informeerde Nixon pas 3 uur na begin Yom-Kippur-oorlog

Uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat zijn minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissenger, die ook Nationale Veiligheidsadviseur was, President Nixon pas 3 uur na de uitbraak inlichtte. Het is bekend dat Kissenger zoveel mogelijk in eigen hand wilde houden. Dat had ook alles te maken met het toen al in alle hevigheid losgebarsten Watergate schandaal. Door dat schandaal zou Nixon uiteindelijk aftreden om niet door een Impeachment procedure te worden getroffen.

De Yom Kippur-oorlog ontstond op 6 oktober 1973 toen Egypte en Syrië onverwacht Israël aanvielen. De Israëlische regering informeerde Kissenger om 6 uur s' morgens. Kissenger wachtte dus 3 uur voor President Nixon in te lichten. 

Yom Kippoer-/ Grote Verzoeningsdagoorlog (6oktober 1973)

In 1973 plannen de Egyptische president Answar el-Sadat, die in 1970 Nassar opvolgde, en de Syrische president Hafiz al-Assad een verrassingsaanval op Israël.

Ze worden hierbij gesteund door 6 andere Arabische staten. Op 6 oktober, voor de joden ‘Yom Kippoer’ (Grote Verzoeningsdag) de heiligste dag van het jaar, vallen de Egyptische en Syrische troepen Israël aan. Ondanks meerdere waarschuwingen van de Israëlische Veiligheidsdienst en een persoonlijke waarschuwing van de Jordaanse koning Hoessein aan Minister President Golda Meir, is Israël niet voorbereid op de aanval.

De Syrische troepen trekken verder Galilea binnen, terwijl Egyptisch troepen de Sinaï binnentrekken. Het Israëlische leger steekt het Suezkanaal over om het Egyptische leger te omcirkelen. De Israëlische troepen dringen het Egyptische en Syrische leger terug tot dat ze zich ongeveer honderd kilometer van Caïro en 60 kilometer van Damascus bevinden. De Sovjet-Unie dreigt aan te vallen als Israël zich niet terugtrekt. De Verenigde Staten, verwikkeld in de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie, reageert hierop door Israël te steunen. Er dreigt een atoomoorlog. Na een overeenkomst tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten komt er in mei 1974 een wapenstilstand.

Het Israëlische leger trekt zich terug uit de veroverde gebieden. Syrië en Egypte mogen slechts een klein aantal troepen behouden aan hun grenzen. De VN troepen worden tussen de vijanden gestationeerd.De relatie tussen Kissenger en Nixon, het is een publiek geheim, werd gekenmerkt door een machtstrijd.

De historicus Robert Dallek schreef er een boek over "Nixon and Kissenger: Partners in Power. Een voorpublicatie is verschenen in het tijdschrift Vanity Fair.

Uit die voorpublicatie blijkt dat Kissenger in alles de eerste viool speelde, daarbij gesteund door de stafchef van het Witte Huis Alexander Haig.

De spanningen tussen de VS en de SU liepen hoog op. Moskou stelde een gezamenlijke interventie in de oorlog voor. De SU dreigde anders op eigen houtje te zullen ingrijpen. Kissenger en Haig besloten buiten President Nixon om Moskou van dat plan af te brengen door te dreigen met "onvoorziene gevolgen" en het verhogen van de paraatheid van de Amerikaanse strijdkrachten.

www.blikopdewereld.nl 07-04-07