We hebben 236 gasten online

Geraadpleegde bronnen bij 'En zij verdwenen in de nacht'

Gepost in Provincie Limburg

De uitwerking van de Endlösung in de provincie Limburg

joden op transport

Geraadpleegde literatuur bij ‘En zij verdwenen in de nacht’ De uitwerking van de Endlösung in de provincie Limburg

- Aalders, Gerard: Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Staats Uitgeverij 1999 ISBN 9012087473.

- Aalders, Gerard: Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945. Uitgeverij Boom 1e dr

2001 ISBN 9789053526743

- Aartsma, Koen & Huizing, Bert: De zwarte politie 1940-1945. Uitgeverij de Haan 1986 ISBN 9022845603

- Andreas, C. & Roebroeks, F.: De Salmangs; Dagboeknotities en herinneringen van een Joods gezin te Maastricht (1943-1944). Uitgave Stichting Historische reeks Maastricht Vierkant Maastricht deel 29 Eerste druk juli 1998 ISBN 9070356783

- Anrooy van, F. e.a. : Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven. Uitgeverij Fibula -van Dishoeck 1979 ISBN 9022838730

- Baghus, P.J.H.: De slag om de Roer Driehoek het Duitse Bruggehoofd tussen Maas en Roer September 1944-januari 1945 Uitgeverij van Gorcum Assen 1981 Maaslandsee Monografieën Deel 34 ISBN 9023218701.

- Barendregt, jaap: Oorlogseffecten. Roof en rechtsherstel van joods effectenbezit. Uitgeverij aksant 2004 ISBN 9789052601359.

- Bartholomeus, H. : Joodse inwoners van Meerssen. Meerssen 16 augustus 1991. Aanvulling 11 september 1993 ‘Opgedragen aan de Joodse medeburgers van Meerssen welke zijn overleden door de Verschrikkingen van Wereldoorlog II’.

- Beck, Johannes & Boehcke, heiner & Heinz, Werner & Vinnai, Verhard : Terror und Hoffnung in Duitschland 1933-1945 levben im Faschismus. Uitgeverij Rowohlt 1980 ISBN 3499173816.

- Beishuizen, Jan & Werkman, Evert: De Magere jaren Nederland in de crisistijd 1929-1939. 2e herziene drukUitgeverij Sijthoff 1976

- Besymenski, Lew: de laatste notities van Martin Bormann. Elsevier 1975 ISBN 9010013162

- Boogard, J van de: Maastrichts memento ’40 -’45. Monumenten van oorlog , verzet en bevrijding. Uitgave Stichting Historische reeks Maastricht. Maastrichts Silhouet Deel 36. Eerste druk mei 1995 ISBN 9070356708

- Boogard, J van de & Winkels, P.: Marechaussee in Maastricht. Uitgave Stichting Historische reeks Maastricht. Maastrichts Silhouet Deel 29 Eerste druk oktober 1989 ISBN 907035649X

- Bossenbroek, Martin: De Meelstreep: terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Bert Bakker 2001. ISBN 9035123697.

- Bouman, P.J. Dr.: De april-meistakingen van 1943 Uitgeverij Nartinus Nijhoff 1e dr 1950 Deel 2 in de serie Monografieën van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ISBN

- ­Bronzwaer, Paul, M.M.A.: Maastricht tussen september 1944 en mei 1945. Lezing op zondag 25 oktober 2009 in het kader van de week van de Geschiedenis in boekhandel Selexyz Dominicanen Maastricht

- Bronzwaer, Paul, M.M.A.: Vier jaar zwijgen. Maastricht 1940-1944 Uitgave Stichting Historische reeks Maastricht Vierkant Maastricht deel 21. Eerste druk september 1994 ISBN 907035666X.

- Bronzwaer, Paul, M.M.A.: Maastricht bevrijd! En Toen..? Maastricht tussen juni 1944 en september 1945 deel 1 Uitgave Stichting Historische reeks Maastricht Vierkant Maastricht deel 12 Eerste druk september 1989 ISBN 9070356473

- Bronzwaer, Paul, M.M.A.: Maastricht bevrijd! En Toen..? Maastricht tussen juni 1944 en september 1945 deel 2 Uitgave Stichting Historische reeks Maastricht Vierkant Maastricht deel 13 Eerste druk september 1989 ISBN 9023224868

- Bronzwaer, Paul, M.M.A. dr.: Maastricht en Luik bezet. Een comperatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezeting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitgave in de reeks Maaslandse Monografieën nummer 73. Uitgeverij: Verloren ISBN 9789087041588.

- Bruggen van der, Hein mr.: De ondergang van Joods Roermond 1940-1945. Verschenen in Spiegel van Roermond 2006 Jaarboek voor Roermond – een uitgave van de Stichting Rura ISBN 9789074602143.

- Cammaert, Alfred, P.M.: Het verborgen front.Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog Uitgeverij Eisma Leeuwarden/Mechelen, 1994 dissertatie.ISBN 9074252192 Deel 1 en Deel 2 Maaslandse Monografieën deel 55 en 56.

- Cesarani, David: Eichmann De definitieve biografie Uitgeverij Anthos / Manteau 1e dr 2005 ISBN 9789076341491

- Citroen, Michal: U wordt door niemand verwacht Nederlandse joden na kampen en onderduik Uitgeverij Het Spectrum 1e dr 1999 ISBN 9789027465702

- Cohen, E.A. dr.: De negentien treinen naar Sobibor Uitgevrij Elsevier Tweede druk 1979 ISBN 9010025136

- Croes, Marnix & Tammes, Peter:'Gif laten wij niet voortbestaan' Een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten 1940-1945 Uitgeverij aksant 2e dr 2006 ISBN 9789052601311.

- Czech, Danuta : Auschwitz nazi Extermination Camp. Uitgeverij Interpress Second Enlarged Edition. Warschau 1985.

- Dijkstra, H., Stuldreher, C.J.F drs; Stekelenburgvan, H.A.V.M.; Meyer, R.S. & Meurs W.F.G.: Concentratiekampen Systeem en de praktijk in Nederland. Uitgeverij Fibula-Van Dishoeck 1970 Fibulareeks 18.

- Distel, Babara & Jakusch, Ruth,: Konzentrationslager Dachau 1933-1945 heraudsgeber Comité International de Dachau 65, Rue de Haerne, Brüssel.

- Dinter van,Wiel S.: De Joden van Gennip 1650-1950 Walburg Pers 1990 ISBN 9060117182

- Doorn, Boud van: 13 maanden concentratiekamp Vucht! Häftling 4236. Uitgeverij laren A.G.Schoonderbeek 1945.

- Fortuin Hans & Schelvis Jules: Opstand in Sobibor. Uitgave Stichting Nederlandse Onderwijs televisie 1989 Code 9157

- Friedländer, Saul: Nazi-Duitsland en de Joden. Deel 1: de jaren van vervolging 1933-1939 Uitgeverij Het Spectrum eerste druk 1998. ISBN 902746345X.

- Funke, Manfred: Hitler, Deutschland und die Mächte. Materalien zus Aussenpolitik des Dritten Reichs. Uitgeverij Athenäum-Verlag 1978 ISBN 3761072139

- Gans, Evelien: Jaap en Ischa Meijer Een joodse geschiedenis 1912-1956 Uitgeverij Bert

Bakker 1e dr 2008 ISBN 9789035130388

- Gay, Peter: Weimar Culture Peenquin Books 1974

- Gidal, Nachum T.: De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Uitegeverij Könemann 1998 ISBN 3829004931.

- Gilbert, Martin: De laatste reis. De vernietiging van de Joden in nazi-Duitsland. Uitgeverij Spectrum 1980 1e druk ISBN 9027494525.

- Gilbert, Martin: The Routledge Atlas of the Arab-Israeli conflict Seventh Edition reprinted 2003. ISBN 0415281172.

- Goldhagen, Daniel,Jonah,: Hitelers gewillige beulen uitgeverij Standaard/van Reemst 1e dr 1996 ISBN 9789041090140

- Groen, Koos: Fout en niet Goed. De vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Just Publishers 1e dr. 2009 ISBN 9789077895641.

- Groen, Koos: Als slachtoffers daders worden. De zaak van de joodse verraadster Ans van Dijk Uitegeverij Ambo 1e dr 1994 ISBN 9789026313288

- Grossman, Vasili: Leven & Lot Uitgeverij Balans 5e dr juni 2010 ISBN 9789460032783

- Haan, Ido de, Vorm voor de verbijstering. De historicus Saul Friedländer over de voltooiing van zijn grote Holocaust-studie in Boeken NRC Handelsblad Vrijdag 4 mei 2007 pagina 25.

- Hageman, Robin: Maasticht in de Tweede Wereldoorlog deel 1 t/m 3. Forum Nederland 1940-1945. Onderdeel bezetting en bevrijding.

- Hammes, Bert: D-day in Midden-Limburg terugblik op de bevrijding (deel 2) Uitgave van de Limburger maart 1985.

- Heijden, Chris van der: Grijs verleden Nederland en de Tweede Wereldoorlog Uitgeverij Contact 7e dr 2002 ISBN 9789025413460

- Hendriks, jan & Koenen, Hans: D-day in Zuid-Limburg Dagboek van een bevrijding Uitgave van De Limburger september 1984.

- Herzberg, Helga: Door het oog van de naald. Maastricht-Luik-Mechelen-Auschwitz. Uitgeverij Verbum BV 2006 ISBN 9074274005

- Hoek, K.A. van den: Verraad en verzet. Uitgeverij Lekturama 1978.

- Hofman,J.: De collaborateur een sociaal-psychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter 1e dr. 1981 Uitgeverij Boom ISBN 9060094689

- Hogan , David, J.; e.a.: The Holocaust Chronicle. A History in Words and Pictures. 2000 Publications International LTD Illinois USA. ISBN 0785329633

- Hondius, Dienke: terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding. Op site www.verzet.org 5 november 2006.

- Hoogeveen, Jos: ‘Eveneens voor de goede orde’ Heerlen in oorlogstijd 1940-1944. Uitgeverij Winants Heerlen 1984 ISBN 907000108X.

- Hoorne, van Frits: De Joden van Eygelshoven Uitgeverij grafisch bureau Wiel Eijdens 2010 ISBN 9789081372640

- Houwink ten Cate, Johannes: De naam van de misdaad en de persoon van de schrijftafelmoordenaar.Verkorte rede bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar Holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 8 mei 2003. Uitgave Vossiuspers UvA.

- Israel, Jonathan I.,: De Joden in Europa 1550-1750 Uitgave van Wijnen 2003 ISBN 905194222.

- Jansen, J.: De Marechaussee in de bezettingstijd (1940-1945), een uitgave van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum Museumbrochure nummer 15, druk 2000.

- Jansen, J.C.G.M., dr. e.a. Joods Beek een geschiedenis van drie eeuwen joods leven in een Limburgse plattelandsgemeente. Uitgave heemkundevereniging Beek 1991 Deel 15 in de serie Wat Baek ós bud.

- Janssen, Willem: SS-Vernichtungslager Sobibor Bijlage lesbrief 3 EPN.

- Jong, L de dr.: het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog Deel 6 eerste helft en tweede helft derde druk december 1981 ISBN 9012036429, Deel 8 eerste helft en tweede helft derde druk december 1982 ISBN 9012025109. Staats Uitgeverij 1975.

- Johnson, Eric A.: Nazi terreur. Gestapo, Joden en gewone Duitsers. Uitgeverij Icarus - De Bezige Bij 2000 ISBN 9076682011.

- Joods Historisch Museum: Cultuurhistorie Joden Maastricht

- Joods Historisch Museum: Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Joodse gezinnen in Nederland.

- Kershaw, Ian: Hitler Deel 1 Hoogmoed 1889-1936 Uitgeverij Het Spectrum 6e dr 2003 ISBN 9789027484536

- Kershaw, Ian: Hitler Deel 2 Vergelding 1936-1945 Uitgeverij Het Spectrum 6e dr 2003 ISBN 9789027484543

- Kielar, Wieslaw,: Vijf jaar Auschwitz verslag van een overlevende.

- Kirkels, Mieke,: Else Hanöver Oorlogsjaren in Maastricht. Uitgave Stichting Akkers van Margraten Maastricht 2009 Uitgeverij Adr. Heinen ISBN 9789086801480.

- Kirkels, Mieke & Purnot,Jo: Van boerenakker tot soldatenkerkhof ooggetuigenverhalen over de aanleg van de Amerikanse Begraafplaats in Margraten. Uitgave van de Stichting Akkers van Margraten Uitgeverij Adr.Heinen 2e dr. november 2009 ISBN 9789086801466.

- Kleef, Bas van: Max Moszkowicz in Volkskrant 4 januari 1997.

- Klein. P.W. prof. dr. & Manning A.F. Prof. dr.: Nederland rond 1900 Uitgave Reader's Digest 1993 ISBN 906407285X Onderdeel de Joden: Vreemde volgels zonder problemen

- Kogon, Eugen: De SS-Staat Het systeem der Duitse concentratiekampen. Uitgeverij Amsterdam Boek 1976.

- Knoop. Hans: de Joodsche Raad: het drama van Abraham Asscher en David Cohen. Uitgeverij Elsevier 1983. ISBN 9010046567.

- Kok, Auke,: De verrader Leven en dood van Anton van der WaalsUitgeverij de Arbeiderspers3e dr juni 1995 ISBN 9029526653

- Kwiet, Konrad: Reichskommissariat Niederlande. Versuch und Scheitern nationalsozialistischer Neuordnung. In schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte nummer 17 . Deutsche verlags-Anstalt Stuttgart 1968.

- Kwiet, Konrad: van Jodenhoed tot Gele Ster. Fibula International 1973 ISBN 9022837092.

- Laender, Jan de: Het hart van de dusiternis Psychologie van de menselijke wreedheid. Uitgeverij Davidsfonds Leuven 1e dr 1996 ISBN 9789061529354

- Lange de, Nicholas: Atlas van de Joodse wereld Uitgeverij Agon 1990 ISBN 9051570791

- Laqueur, Walter: het gruwelijke geheim de waarheid over Hitlers “Endlösung” verdrongen.Uitgeverij Sijthoff 1e dr 1980 ISBN 9021829215

- Lemmens, J.M.: Joods leven in Maastricht Uitgave Stichting Historische Reeks Maastricht Vierkant Maastricht deel 15 eerste druk augustus 1990 ISBN 9070356546.

- Lesgever, Lex: Nooit verleden tijd. Memoires van een 13-jarig joods jongetje in Amsterdam tijdens de Tweede wereldoorlog. Uitgeverij de Boekerij 1e druk maart 2010 ISBN 9789022553831.

- Levels, Hugo & Rijks, Roel & Schmeider, Ria: Verdraagtj uch! Van vuistslag tot utgestoken hand. De Tweede Wereldoorlog in het Leudalgebied. Uitgever Comité herdenkingsmonument militairen 1e druk 2010 ISBN 9789090253152

- Liempt, Ad van: Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar Joden 1943. Uitgeverij Balans Vierde druk 2002 ISBN 9050184782.

- Liempt, Ad & Kompagnie Jan H. Jodenjacht De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog Uitgeverij Balans 1e dr 2011 ISBN 9789460033681.

- Lindwer, Willy: Het fatale dilemma de Joodsche Raad voor Amsterdam 1941-1943.Uitgeverij SDU 1995 ISBN 9012082293.

- Lipschits, Isaac: De kleine sjoa Joden in naoorlogs Nederland. Uitgeverij Mets & Schilt 1e dr 2001 ISBN 9789053303108.

- Mulder, Dirk en Prinsen, Ben: Uitgeweken De voorgeschiedenis van kamp Westerbork. Uitgave Historische reeks deel 1. Herrinneringscentrum Kamp westerbork, Hooghalen 1989.ISBN 9072486110.

- Pifton, Robert Jay, Nazi dokters. De psychologie van de rassenmoord in het derde Rijk. Uitgeverij Bruna 1e dr 1987 ISBN 9022955192.

- Marsalek, Hans: Mauthausen. Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen. Documentation. Uitgever Österreichische lagergemeinschaft Mauthausen. Wien 1980 – 2e Auflage

- Maser, Werner: Hermann Göring een politieke carriëre Uitgeverij Aspect 2003 2e herziene druk. ISBN 9059110226

- Mechanicus, Philip In Depot dagboek uit Westerbork Uitgeverij Verbum ISBN 9789074274210.

- Meershoek, Guus: Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting. Uitgeverij Van Gennip Amsterdam 1999 ISBN 9055152234.

- Meulenbelt, J.: De Duitse Tijd

- Micheels, Pauline: De Vatenman Bernard van Leer (1883-1958). Uitgeverij Contact 1e dr 2002 ISBN9789025415365

- Michman, Jozeph, e.a.: Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Uitgave 1999 ISBN 9025495133 Uitgeverij Contact.

- Moszkowicz, Max sr. Gegevens van Wikipedia, de vrije encyclopedie. 3 novemver 2009.

- Overy, Richard: The Pinquin Historical Atlas of the Third Reich. 1996 ISBN 0140513302.

- Paape, A.H.:Donkere jaren episode uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945 Uitgeverij Van Gorcum 1e dr 1969 Deel 10 in de serie Maaslandse Monigrafieën.

- Polak, L. Ph.: Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945. Joods Historisch Museum Amsterdam. uitgave Athenaeum-Polak & Van Gennip 1979. ISBN 902538112x.

- Presser, J. dr. Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 Deel 1 en deel 2, 7e oplage december 1977 ISBN 9012018048

- Presser, J.: documenten van de Jodenvervolging in nederland 1940-1945 Joods Historisch Museum Amsterdam Uitgeverij Atheneum-Polak & Van Gennip 1979 ISBN 902538112X

- Regionaal Historisch centrum Limburg (RHCL) Toegangsnummer 20.108A gemeentepolititie Maastricht, 1814-1964 nummer 1727, 1737, 1738, 1739 1747, 1762, 1768, 1779, 1813, 1828.

- Regionaal Historisch centrum Limburg (RHCL) Toegangsnummer 21.284A nederlands-Israëlistische Hoofd Synagoge Maastricht.

- Rens van , Annelies en Herman : Limburg is Judenfrei. Jodendeportaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, een drama in drie bedrijven. Pdf file.

- Rens van, Annelies en herman: Limburg is Judenfrei. Jodendeportaties uit Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Artikel verschenen in Jaarboek 2008 LGOG.

- Rens, Herman van: De Holocaust in Beek. Geplaatst op site www.dodenherdenking-beek.nl

- Rens, Herman van: Deportatie van Limburgse joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lezing week van de Geschiedenis zondag 18 oktober2009 in boekhandel Selexyz Dominicanen Maastricht.

- Ribbens, Kees: “Zullen wij nog terugkeeren..” De Jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Bekking Amersfortia Reeks deel 13, 2002. ISBN 9061095506

- Riet van, Frank: Handhaven onder de nieuwe orde. De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog Academish Proefschrift April 2008. Opgenomen in de reeks van de Stichting Historische Publicaties Roterodam onder nummer 169. Uitgeverij Aprilis ISBN 9789059941939

- Rings, Werner: Leben mit dem Feind. Anpassung und Widerstand in Hitlers Europa 1939-1945 Uitgeverij Kindler 1979 ISBN 3463007568.

- Russell, Lord of Liverpool: de geel van het hakenkruis. Een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der Nazi’s. Meulenhoff pockets 57 Vierde druk 1965.

- Rutherford, Ward: Genocide: De joden in Europa 1939-1945. Standaard Uitgeverij 1978 ISBN 9002137710.

- Saerens, Lieven: De jodenjagers van de Vlaamse SS 2e dr. 2007 Uitgeverij Lannoo ISBN 9789020973846.

- Schelvis, Jules: Vernietigingskamp Sobibor. Uitgeverij De Bataafsche Leeuw 1994 Tweede druk. ISBN 9067073458.

- Seeverens, Tjeu: Benoit Wesly. Het paradijs kent vele gezichten. Uitgeverij Eisma Businessmedia Leeuwarden 2002 ISBN 9053220011.

- Seeverens, Tjeu: Benoit Wesly. Het paradijs kent vele gezichten. Uitgeverij Eisma Businessmedia Leeuwarden 2002 ISBN 9053220011.

- Sereny, Gitta: De duisternis tegemoet. Bekentenissen van Franz Stangl, commandant van Sobibor en Treblinka. Uitgeverij Het Spectrum 1e druk 2001. ISBN 9027413320.

- Sereny, Gitta: Into That darkness. An examination of Conscience. Gased on extensive interviews, an unprecedented portrait of Franz Stangl, commandant of Sobibor and Treblinka. Uitgeverij Vintage Books, A division of Random House New York Januari 1983 ISBN 0394710355.

- Schoenenberner, Gerhard: De Gele Ster. De jodenvervolging in Europa 1933-1945. Uitgeverij Becht Tweede Herziene druk 1978 ISBN 9023003284.

- Shirer, William L.: Opkomst en ondergang van het Derde rijk Deel 1 Uitgeverij Becht ISBN 9023000196

- Shirer, William L.: Opkomst en ondergang van het Derde rijk Deel 2 Uitgeverij Becht ISBN 902300020X

- Sijes, B.A.: Studies over Jodenvervolging. Uitgeverij Van Gorcum & Comp 1974. ISBN 9023212045.

- Smart, Ninian: Wereldatlas van religies. Uitgeverij Könemann 1999 ISBN 3829021518.

- Smedts, Mathieu,: waarheid en leugen in het evrzet Uitgeverij Corrie Zelen 2e dr 1978 ISBN 90262805566

- Speer, Albert: Spandauer Tagebücher Uitgeverij Ullstein 1979 ISBN 3548330096

- Speer, Albert: Erinnerungen Uitegerij Ullstein 1976 ISBN 3548030262

- Steen, Paul van der, Keurkinderen Hitlers elitescholen in Nederland Uitgeverij Balans 1e dr 2009ISBN 9789460030161.

- Stuldreher, Coen: De Legale rest. Gemengd gehuwde joden onder de Duitse bezetting. Proefschrift. Uitgeverij Boom 1e druk 2007. ISBN 9789085062530.

- Stuldreher, Coen & Stekelenburg H.A.V.M., & Meurs, W.F.G., & Meyer, R.S. Eindredacteur. Concentratiekampen systeem en de praktijk in Nederland. Fibulareeks 18. Uitgeverij Fibula-Van Dishoeck 1970.

- Swiebocki, Terersa & Henryk: Auschwitz. The Residence of Death. Zesde iditie Krakow- Oswiecim 2007 ISBN 9788360292457

- Toland, John: Adolf Hitler Uitgeverij Ballantine Books 1e dr 1976 ISBN 0345258991

- Toland, John: De slag om Europa 1945. Hollandia pockets 19815e dr. ISBN 9060454235

- Trevor-Roper, H.R.: The Last days of Hitler. Uitgeverij Pan Books 4e dr 1978

- Trip, L.J.A. mr.: de Duitse bezetting van nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende de jaren der bezetting. Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie Kleine serie geschriften no 1. Uitgevrij martinus Nijhoff 1946

- Uil, Bert; Tanja, een aangrijpend oorlogsverhaal. Uitgevrij Noordboek Vijfde druk April 2005, ISBN 9033011859.

- Vellinga, S.Y.A. Dr.: Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig. Uitgeverij Van Gorcum. 1975. Uitgegeven in de serie Maaslandse Monografieën deel 19 ISBN 9023212681.

- Vrij, Tjeerd, Bittere tranen Jodenvervolging in Tiel en omgeving. Uitgeverij Verbum 2e dr april 2010 ISBN9789074274418

- Warmbrunn, Werner: De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945 Uitgeverij Becht

- Wibaut-Guilonard, Tineke & Mager Ed: Kamp Vught 1943-1944 Eindpunt…. Of Tussenstation 1994 ISBN 9080065641.

- Zaal, Wim: De Nederlandse fascisten. 1e dr 1973 Amsterdamse Wetenschappelijke Uitgeverij ISBN 9021427559

- Zee, Nanda van der, : Om erger te voorkomen. De voorgeschiedenis en uitvoering van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Meulenhoff 2e druk april 1997 ISBN 9029054913.

- Zee, Sytze van der: Vogelvrij. De jacht op de Joodse onderduiker. Uitgeverij De Bezige Bij 2010. ISBN 9789023454328.

- Zee, Sytze van der: Een fascinatie voor het verraad en het kwaad. In het Vervolg van De Volkskrant zaterdag 23 januari 2010. Onderzoek: De jacht op Joodse onderduikers

- Zee, Sytze van der: Voor Führer, Volk en Vaderland de SS in Nederland Uitgeverij Sijthoff 3e herziene en bewerkte druk 1979 ISBN 9021825236

- zee, Sytze van der: Potgieterlaan 7 een herinnering. Uitgeverij Ooievaar 6e dr 1998 ISBN 9057132869.

- Zondergeld, Aukje – Hamer e.a. De Zwarte kameraden. Een geïllustreerde geschiedenis van de NSB Uitgeverij Van Holkema & Warendorf 1e dr 1984 ISBN 9026965109

Beeldmateriaal

- Die Geschichte der Deutschen von 1871 bis Heute Spiegel Online

-

- Images from the Holocaust A. Nadine Burke. NTC Publishing Group 1997 ISBN 0844259111

- Lest We Forget A History of the Holocaust Logos Research Systems Inc. Hmm Books 01/00 ISBN X9211

- RTL 5 Moszkowicz in Auschwitz. T.v. Uitzending van 4 mei 2001 Eigen archief Band 75.

- Shoah A film by Claude Lanzmann

- Survivors Testimonies of the Holocaust Part One: 1938-1942 Part Two: 1943-1945 Steven Spielberg Soah Visual History Foundation Maxwell Corporation of America and Burda Media

- The Yellow Star The persecution of the Jews in Europe from 1933 to 1945 US Hmm Books 08/99 ISBN X99900

-