We hebben 174 gasten online

´En ze verdwenen in de nacht´

Gepost in Provincie Limburg

massadeportaties

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Met die vraagstelling ben ik in 2010 begonnen met literatuurstudie en onderzoek in het bronnenmateriaal. Na lezing van tientallen boeken heb ik noodgedwongen het onderzoek op een laag pitje moeten zetten omdat reguliere werkzaamheden te omvangrijk werden. Inmiddels ben ik in staat om het onderzoek weer op te nemen. Het onderzoek spitst zich toe op de provincie Limburg. Door het verschijnen van het boek In Memoriam en een aantal mails met informatie over een aantal personen uit diverse plaatsen, heb ik een aantal gegevens verder verwerkt. Het ligt in mijn bedoeling om via interviews een aantal zaken verder uit te diepen. Bij mijn onderzoek 'En ze verdwenen in de nacht' ben ik geconfronteerd met het feit dat er voor de Joodse slachtofffers van de gemeente Amby geen herdenkingsteken is opgericht. Meer dan twee jaar geleden schreef ik daar al over Zoektocht naar de Joodse oorlogsslachtoffers van de gemeente Amby  . Daar zal mijn aandacht ook naar uit gaan. Mochten bezoekers van blikopdewereld mij atent willen maken op aanvullingen of nieuwe gegevens hebben dan kunnen ze met mij contact opnemen.