We hebben 150 gasten online

Videobeelden dvd nr. 1 400 jaar relatie Nederland en Japan

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Relatie Nederland en Japan (begint na 8 minuten)

Bewogen betrekkingen 400 jaar Nederland - Japan

De poorten gaan dicht

1598 De zeven gewesten voren oorlog tegen Spanje. Portugezen beheersen de specerijenhandel. Door de oorlog kan men de specerijen uit Portugal niet betreken. Oplossing zelf op zoektocht gaan naar specerijen. Dus zelf naar Azië gaan varen. In de Republiek waren er allerlei kleine compagnieën. Deze gingen via verschillende routes.Via straat Magelhaen kwam maar van de tien schepen er 1 terug. Maar uit reisverslagen bleek dat Japan goud en zilver heeft.Op 27 juli 1598 gaan 5 schepen de Hoop, Geloof, Trouw, Blijde Boodschap en de Liefde op weg via de straat van Magelhaen. Maar dat werd angstvallig geheim gehouden. Alleen De Liefde zou Japan uiteindelijk bereiken. Van de 110 bemanningsleden waren er maar 24 over. Op 19 april 1600 bereikte De Liefde Japan.

De Japanners vinden de Nederlanders Barbaren. Dat gold voor iedereen die niet het verschil kende tussen Hoog en Laag. De Nederlanders waren heidenen. De Lokale bevolking plunderde het schip.Op 12 mei 1600 ontvangt Shogun Tokugawa Ieyasu stuurman William Adams. Een Portugese missionaris is dan tolk.

De Barbaren zijn gekomen zonder geldingsdrang. De Shogun verdenkt de Portugezen ervan dat ze door het christelijk geloof te verspreiden uiteindelijk Japan willen onderwerpen aan de Portugezen. Hij ziet een rol voor de Nederlanders en die mogen blijven.

1602 Oprichting VOC door Staten-Generaal monopolie op Azie en soevereine rechten mogen namens de SG worden uitgeoefend.De bemanning van De Liefde vond haar draai in Japan. Stuurmman William Adams krijgt de opdracht schepen te bouwen, trouwt met een Japanse en zal ook in Japan blijven wonen tot aan zijn dood.

Schipper Kwakkernaat wil terug naar Nederland. Uitnodiging Shogun aan VOC. Dat wordt in dank aanvaard. In 1609 vertrekt de Griffioen en de Rode Leeuw naar Japan met een brief van prins Maurits voor de Shogun. Aan boord Nicolaas Puik.

De Shogun Tokugawa Ieyasu wil wel en geeft hem 4 handelspassen Suinjo geheten. Daardoor veilig toegang tot Japanse havens en de vrijheid handel te drijven. Men was in alle Japanse havens welkom.

De oudste pas stamt uit 1620 en werd aan de Spanjaarden gegeven. Men mocht echter geen bekeringsarbeid doen. Brief aan prins Maurits bij de handelspassen: “ Laat ons vanaf nu onze vriendschap nog meer uitdiepen’.

De Nederlanders zouden nog ervaren dat die vriendschap niet zonder slag of stoot gewonnen werd.Hirado wordt 30 jaar handelspost op KIOSU eiland 1610.

De Portugezen willen dat niet en China gooide roet in het eten. Het gaat niet goed en de VOC stelde: Heeft handel nog wel zin. Sjaak Speks opperkoopman handelspost wacht 2 jaar tevergeefs. Hij besluit samen met de Engelsen Portugese schepen te overvallen. Maar dat schept kwaad bloed bij de Japanners. Nederlanders mogen alleen handelen. In de jaren 20 van de zeventiende eeuw had men, de VOC, een handelspost op Formosa en de Chinezen hebben daar zijde. Pieter Nuits Gouverneur krijgt de complimenten.

Er waren echter twee problemen: - de Japanners handelden al op Formosa; - De Nederlanders gingen er belasting heffen, terwijl de Nederlanders in Japan dat niet hoefden te doen. Enorme rel in 1628. De Japanse kooplui nemen Pieter Nuits gevangen en ontvoeren zijn zoontje naar Japan. De Shogun geeft hen gelijk. De handel met Japan komt volledig stil te liggen. De VOC wil zo snel mogelijk een oplossing. Jaac Specs GG vanBatavia doet het VOC bestuur een onwaarschijnlijk voorstel: Uitlevering van Pieter Nuits en dat doet de VOC. Maakt daarmee een diepe buiging voor Japan. Het handelsembargo is opgeheven. Brutowinst in 1636 12 tonnen goud.

De VOC besluit de Shogun een enorme koperen kaarsenkroon cadeau te doen. De Shogun is onder de indruk en laat Pieter Nuits vrij.Hoofdstad Eddo: De leenheren moeten hofreis naar Eddo maken en dan cadeau ’s aanbieden. In de jaren 30 van de zeventiende eeuw vaardigde het shoganaat zeeverboden uit om meer greep te krijgen op de Japanse handel met het buitenland. Op den duur moet die handel zo veel mogelijk worden beperkt. Zo komt het ideaal van een zelfvoorzienend Japan dichterbij.

De zeeverboden hebben dramatische gevolgen voor de Japanners in het buitenland. Ze mogen niet meer terugkeren en zelfs niet correspondentie onderhouden.Het verbod om te communiceren wordt omzeild door briefjes te schrijven in de voering van de kleding. In Japan neemt de controle op buiteenlanders toe. De Nederlanders mogen vrij blijven handelen in Hirado maar de Portugezen worden verbannen naar het kunstmatige eiland Deshima in de baai van Nagasaki. Deshima betenkent letterlijk vooruitstekend eiland.Door ze daar onder te brengen wil het Shoganaat hen niet alleen beter controleren. Het wil vooral een halt toeroepen aan de verspreiding van het christendom. Tot dan toe hadden zich meer dan 150.000 japanenrs bekeerd. De christenen in Japan hadden het niet makkelijk. Ze werden zelfs vervolgdZo werden er in 1597 bij Nagasaki 26 missionarissen aan kruisen gespijkerd. Geen van hen overleefde. In het openbaar het christelijk geloof belijden is levensgevaarlijk. Het Boeddhisme is een dekmantel. De onderdrukking van christelijke boren leidde in 1638 tot een opstand. De Shogun roept de Hollanders ( leiding: Nicolaas Koekebakker) te hulp, maar deze slagen er niet in en na twee dagen moeten ze zich terugtreken. Uiteindelijk wint het shoganaat en de christenen lijden zware verliezen. Einde christendom in Japan en dat betekend eook dat het doek viel voor de Portugezen, omdat zij ervan werden verdacht de opstandelingen te hebben geholpen. Ze worden het land uitgezet. Maar de Nederlanders mogen blijven. Want hun steun aan het shoganaat heeft laten zien dat ze niets te maken hadden met zendingsdrang. In Djakarta werd de Heer dank gebracht.

Eindelijk kunnen de Nederlanders de tussenhandel met China overnemen, denken ze. Want er zijn direct weer kapers op de kust. De Chinezen zelf. En toch, ondanks de Chinese concurrentie gaat het de Nederlanders in Hirado voor de wind. AD 16 maart 1639 werd vermeld fl 4508,90.

Tientallen VOC kooplieden vestigden zich in de handelspost en pasten zich aan de Japanse levensstijl aan. Sommige trouwen met japanese vrouwen en krijgen kinderen, maar die zullen niet lang in jpan blijven. Om te voorkomen dat ze zich definitief in Japan vestigen, besluit de Shogun, dat alle vrouwen die met Hollanders samen wonen, met hun kinderen het alnd moeten evrlaten, alleen de mannen mogen blijven.

Een van hen was Francois Caron. Hij werd het nieuwe opperhoofd van Hirado en liet in 4 maanden stenen pakhuizen bouwen. Deze waren echter voorzien van het jaartal van de bouw. In Japan werd dat echter beschouwd als christelijk en de Shogun ontbood Caron en verplichte hem de gebouwen weer af te breken. De Nederlanders buigden diep en braken de zaak weer af. Maar daarbij kwam dat ze werden overgebracht naar het eiland Deshima. Vanuit zee kon men het niet ongezien bereiken. De Nederlanders konden er niet in of uit. De handel werd door de Japanners nu streng geregelementeerd en ieder jaar moet er een nieuw hoofd komen. Hun poging om in vrijheid handel te drijven is geeindigd in gevangenschap. Japan heeft zich zelvoorzienend gemaakt.

Wanneer de arts Engelbert Kempfer in 1690 Japan bezoekt vertelt hij in zijn: ‘In de beschrijving van Japan ‘ dat Japan een politiestaat is en voor buitenlanders geen enkele ruimte. Tweehonderd jaar zullen de Nederlanders in Deshima blijven als vreemdelingen in een gesloten land.Uiteindelijk brengt een Italiaanse missionaris de Shogun op het idee dat de Nederlanders hem kunnen helpen aan de belangrijkste kennis uit Europa. Deshima werd voor Japan het venster op het Westen.