We hebben 288 gasten online

Videobeelden dvd nr. 19 The Vietnam War: Descent into Hell

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Leren van Vietnam

Meer dan een kwart eeuw na afloop van de oorlog in Vietnam zijn er altijd nog essentiële vragen waarop onvoldoende antwoord is gegeven. De Britse documentaire The Vietnam War - Descent into Hell probeert opnieuw licht te werpen op een duister deel van die geschiedenis; de redenen waarom de Verenigde Staten bij het conflict in het kleine land aan de andere kant van de wereld betrokken zijn geraakt.

Het antwoord daarop is, naarmate meer feiten boven tafel komen, tragisch en ontluisterend. De Verenigde Staten verspeelden op een buitengewoon onbenullige manier hun bondgenootschap met de nationalist Ho Chi Minh; en de communistische dreiging, waartegen de VS uiteindelijk ten strijde trokken, kwam vooral voorruit de hersenspinsels van de beleidsmakers in Washington. De redelijkheid moest het continu afleggen tegen het politiek en militair belang. Maar dat geldt misschien voor iedere oorlog.

Vandaar dat bij het zien van de documentaire zich gemakkelijk gedachten over Afghanistan aan de kijker opdringen. Immers, veel van wat zich nu in en om dat land afspeelt is onzeker. Zullen we over een paar jaar moeten concluderen dat overhaast is gereageerd? Dat de gekozen tactieken niet zorgvuldig werden afgewogen? Dat de ver meende boosdoeners niet de juisten waren? Dat verkeerde bondgenoten werden gesteund? Dat dramatische fouten zijn begaan? Midden in het gewoel van `onze' strijd tegen het terrorisme is praten over andere grote conflicten uit onze recente geschiedenis op zijn minst verhelderend. Hoewel de oorlog in Afghanistan misschien weinig op die in Vietnam lijkt, ligt het voor de hand een vergelijking te maken. Al was het maar om te leren van de fouten van toen.

Vietnam was een strijd van het grote Amerika tegen `het kwaad' in een klein land. Het was een

gevecht met een onbekende vijand op onbekend terrein. En er was sprake van een onverzettelijke vijand die gesterkt zijn door zijn ideologische of heilige overtuiging wel degelijk opgewassen bleek tegen de moderne militaire technologie uit het westen. Veel van toen geldt ook voor nu, hoewel de Verenigde Staen ervan overtuigd zijn dat de strijd tegen ‘het kwaad’ in Afghanistan tot dusver redelijk succesvol is.

De belangrijkste les van The Vietnam War is dat we ons niet moeten laten verblinden of misleiden door wat we tot nu toe weten van de oorlog. De feiten van nu zijn misschien wel halve waarheden of leugens van de toekomst.

Wanneer president Dwight Eisenhower spreekt over „de vallende domino's", waarmee hij bedoelt dat het oprukkende communisme het ene land na het andere opslokt, klinkt dat in de oren van de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt zeer geloofwaardig. De zogenoemde Domino-theorie wordt het belangrijkste excuus voor een actieve inmenging in de strijd in Vietnam.

Maar achteraf wordt duidelijk dat die angst voor uitbreiding van het communisme niet volledig terecht was. De Sovjet-Unie had weinig interesse voor het land nabij een verre uithoek van haar imperium en in China, waar het communisme in 1949 had gezegevierd, is nooit sprake geweest van concrete plannen tot uitbreiding."

In The Vietnam War laat documentairemaakster Carol King een voormalige diplomaat onder de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotov, dat ook zeggen. ; Ze stonden onder invloed van China", zegt hij over de Vietnamese communisten. „We hadden geen oprechte belangstelling." Een dergelijk uitspraak heeft een politieke omwenteling, de val van het communisme in Rusland, nodig gehad voordat hij door een dergelijk hoge ambtenaar gezegd kon worden. Eerlijk zijn is soms een kwestie van veel tijd.

Opmerkelijk genoeg blijkt uit de documentaire dat die tijd voor de voormalige Amerikaanse minister van Defensie Robert McNamara Staten nog altijd niet lijkt te zijn strijd aangebroken. , Het ging om [de bescherming van] onze principes: veiligheid, burgerlijke rechten en vrijheid", zegt McNamara over de oorlog. Hij slaat daarbij hard op zijn knie om die principes nog eens te benadrukken. In de jaren na de oorlog werd daar door velen oprecht in geloofd. Maar inmiddels weten we dus dat de regio geen al te groot gevaar liep. Laat staan dat de Verenigde Staten ten prooi aan de het communisme waren gevallen.

The Vietnam War: Descent into Hell (1/3), VPRO, Ned.3, dinsdag, 23.53-0.50u.

The Vietnam War: a descent into Hell

Driedelige documentaire van Brian Lapping over een van de grootste missers uit de Amerikaanse geschiedenis: de Vietnamoorlog. Aan de hand van verslagen van ooggetuigen (ondere andere Robert McNamara), tot voor kort geheime documenten en geheime geluidspramen van het Witte Huis worden de gebeurtenissen aan elkaar geregen en wordt duidelijk hoe Amerika in deze oorlog verstrikt raakte. Aflevering 1: periode 1945 tot 1959 Vietnam verklaart zich onafhankelijk van Frankrijk en Japan. De VS laat Ho Chi Minh, na eerst te hebben samengewerkt, stikken. Dit deel eindigt als de Vietminh een revolutie begint tegen Ngo Dinh Diem, premier van Vietnam.

Aflevering 2: 1959 tot 1963 Amerika blijft Diem steunen, ondanks het feit dat hij steeds minder populair wordt. Amerika stu urt meer en meer troepen en hulpgoederen, om te voorkomen dat het Zuiden communistisch wordt. Tijdens de zomer van 1963 wordt de Amerikaanse frustratie met Diem zo groot, dat hij openlijk bekritiseerd wordt. Er ontstaat een ongelooflijk dilemma.

Fevering 3: 1963 tot 1975