We hebben 147 gasten online

Videobeelden dvd nr. 23 Zuid-Afrika: alle stemmen gelden

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Twee tv uitzendingen van de NOT 1993

Zuid-Afrika, het land van de apartheid, maakt zich momenteel op voor de eerste verkiezingen voor blank en zwart. Daarom start de Nederlandse Onderwijs Televisie direct na afloop van de zomervakantie met het nieuwe schooltelevisieproject 'Zuid-Afrika: alle stemmen gelden', bestemd voor de lessen geschiedenis en/of maatschappijleer in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Twee tv-programma's over de geschiedenis van Zuid-Afrika en apartheid en over jongeren in het huidige Zuid-Afrika, geven inzicht in hoe een land met een apartheidsverleden moet vechten voor een toekomst waarin zwart en blank gelijke kansen hebben.

Programma 1: Een aparte geschiedenis Programma 1: Een aparte geschiedenis

Dit programma vertelt de geschiedenis van Zuid-Afrika. Niet alleen vanuit een blanke visie; zij laat de geschiedenis tevens zien door de ogen van de zwarte bevolking. De geschiedenis van voor 1900 wordt uiteengezet. De landing van Jan van Riebeeck op Kaap de Goede Hoop en de twee-en-een halve eeuw van kolonialisme en onderdrukking die daarop volgden. Vervolgens komt de geschiedenis vanaf 1900 aan bod. Op vragen als 'hoe werkte apartheid?', 'waar ging apartheid aan ten onder?' en 'wat is de invloed van het apartheidsverleden op de toekomst van Zuid-Afrika?' wordt een antwoord gegeven.

Programma 2: Een gezamenlijke toekomst

Aan de hand van een drietal jongeren wordt het dagelijks leven in een veranderend Zuid-Afrika in beeld gebracht; een zwarte scholier op een multiraciale school, een zwarte scholier op een zwarte school en een witte scholier op een witte school. Vier thema's staan centraal: het onderwijs, de thuissituatie, de vrijetijdsbesteding en de toekomst. Hoe rekenen jongeren, af met het verleden en hoe zien zij de toekomst? Spelen bij zwarte jongeren gevoelens van wraak of is er sprake van verzoening tussen zwart en blank? Met welke obstakels krijgen zwarte jongeren te maken en welk 'gevecht' moeten ze leveren om die te overwinnen? Is er al sprake van een verbetering in hun situatie?