We hebben 248 gasten online

Videobeelden dvd nr. 29 Mussolini

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Mussolini

 

# In de Eerste Wereldoorlog waren 400.000 Italianen omgekomen; Engeland en Frankrijk kwamen afspraken niet na.

# 1921….. Zwarthemden.. terreurorganisatie 28 nov. 1922 40.000 zwarthemdem naar Rome.

# Grootkapitaal bood Mussolini geld om revolutie zoals in Rusland, te voorkomen. Mussolini gaf die hulp. 3000 socialisten werden vermoord.

# Na mars naar Rome trad de regering af. Mussolini kreeg opdracht een nieuwe regering te vormen. Victor Emanuel wilde koning blijven. verbranding kranten.

# 30 oktober  1922 De 39 jarige Mussolini werd minister-president.

# April 1924 Verkiezingen daardoor verandering kieswet. partij met meeste stemmen kreeg automatisch 65% zetels in het parlement. Aanslag op Matteotti door fascisten. Mussolini schrok van felle reacties leek einde van de Duce en zocht troost in dierentuin

# 1927>> Mussolini alleenheerser, koning marionet. Pers werd monddood gemaakt, persoonlijke vrijheid weg.

# Slag om het graan  ……. Onafhankelijkheid van het buitenlandse graan/ Wegenaanleg en aanleg spoorwegen.Treinen reden op tijd. Rome nationale hoofdstad.

# februari 1929 Concordaat van Lateranen. Strijdpunt bleef het Onderwijs. Ballila verdrong katholieke Jeugdorganisatie.Symbool boek en geweer.Opbouw militaire kracht. Zelfoverschatting, Spotnaam “De Grote Kaas”. Hij zag het Italiaanse volk als te vet. te zacht, en te lui.

# 1931 Nieuwe luchmacht… veel vliegtuigen hadden geen motor door corruptie.

# Engelse toespraak over bewaken wereldvrede. Italië had genoeg graan. was echter te duur en er kwam een tekort aan andere producten door teveel aandacht voor het graan.

# Jong zijn was een cultus.

# De meeste economische plannen faalden.

# 1933 Economie op instorten; leningen uit de VS in miljarden dollars, aflossing tot 1987.

# Eerste ontmoeting Hitler en Mussolini. Hitler stelde dat hij zich niet met Oostenrijk wilde bemoeien, althans dat dacht Mussolini. Dolfuss wordt door de SS vermoord.

# Abessinië Inschakeling Volkenbond Economische boycot…. die mislukte echter.… Italië gebruikte mosterdgas. 9 mei 1936 Italiaanse kolonie en de koning werd keizer van Ethiopië. Leek overwinning maar bleek achteraf het keerpunt naar de catastrofe.

# Italië steunt Spanje.

# Liefdesaffaire.

# Bezoek aan Duitsland in 1937. Eerste bezoek.

# 47.000 Italiaanse Joden. Italianen niet rascistisch.

# Ansluss Oostenrijk kon door Mussolini niet aannemelijk worden gemaakt.

# Bezoek Hitler aan Italië

# Munchen 1938… Viermogendheden overleg Mussolini stelde de oorspronkelijke Duitse plannen voor aan Fr en Eng.

# Italiaans volk wilde echter vrede.

# Begin 1939 2 fouten Mussolini * Ging niet naar begrafenis Pius XI * ging niet naar inhuldiging Pius XII.

# Zonder voorkennis Mussolini bezette Hitler Tsjecho-Slowakije. Sppanse Burgerorolog was voorbij.

# As verbond Duitsland-Italië. Strijdkrachten Italië bleken in praktijk slecht geen 3.000 vliegtuigen maar 1.000. Mussolini stuurde leger naar Albanië.

# Inval Nederland,  België en Frankrijk. Italië trok tegen Frankrijk en Engeland ten oorlog samen met Duitsland. 4 dagen daarna trokken Duitsers parijs binnen.

# Italië viel in 1990 de Engelsen in Egypte aan. Aanvankelijk met succes, zodat hij nu weer alle prestige bezat.

# Toen Duitsland Roemenië bezette reageerde Mussolini ( Mussolini vonsd dat dit tot de invloedssfeer van Italië behoorde) met invasie in Griekenland. Binnen enkele weken met catastrofale ontwikkelingen voor Italië. Riep Duitsland te hulp. Griekenland capituleerde voor de Duitsers. Inoperatie Babarossa stuurde Italië 250.000 man

# Begin Operatie Barbarossa. oorlogsverkalring aan de VS.

# Slag El Alamein Rommel tot staan gebracht. 6 maanden lang was Mussolini niet in staat te reageren Mei 1943 einde strijd in Afrika.

# Koning zocht mogelijkheden om Mussolini uit te schakelen.

# 10 juni 1943 landing geallieerden op Sicilië. Strijd 40 dagen maar vooral door de Duitsers.

# 19 juni bombardement Rome.

# Raad van Fasces …. Motie van wantrouwen tegen de Duce.. Nieuwe regering steunde echter Hitler, maar dee geloofde dat niet.

# 6 weken na aftreden gaf de koning + regering zich over aan de geallieerden. Duitse troepen trokken Noord-Italië in.

# 12 september 1943 Scorzeny bevrijdde Mussolini. Italiaanse marine gaf zich aan de geallieerden over en vochten tegen de Duitsers.

# Als Mussolini niet met Hitler wilde samenwerken zou Italië een SS staat worden. Mussolini nu marionet Hitler.

# 3 juni 1944 Rome in handen van de gealieerden, lange periode honger  en armoede. In Zuiden hongersnood.

# Juni 1944 Ondergrondse beweging socialsten en communisten

# 16 december bezoek Mussolini in Milaan.

# Voorjaar 1945 Opmars geallieerden.

# 25 april 1945 capitulatie Duitsers.