We hebben 100 gasten online

Videobeelden dvd nr. 48 Van Democratie tot dictatuur CSE 1982-1983

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Nationaaal-Socialisme Duitsland 1918-1945

Programma 1: De Weimar republiek

Hierin wordt de geschiedenis van Duitsland na 1918 gèintroduceerd. De gevolgen van de Vrede van Versailles en de gekrenkte nationale trots zijn van grote invloed op de nieuwe republiek van Weimar. Van politieke linker- en rechterzijde worden pogingen gedaan om deze omver te werpen. De economische bloei in de tweede helft der twintiger jaren lijkt positieve effecten te hebben op de beleving van de democratie, nieuwe uitingen in het culturele leven en de contacten met het buitenland.

Programma 2: De val van de Republiek

De crisis van 1929 leidt tot een economische depressie waarvoor de wisselende regeringen geen oplossing weten.

De Duitse bevolking zoekt haar steun bij uiterst links en rechts. De nationaal-socialisten zien hun aanhang bij elke Rij ksdagverkiezing groeien. Uiteindelijk kan hun regeringsdeelname niet meer worden tegengehouden. Adolf Hitler wordt de nieuwe rijkskanselier. De Rijksdagbrand gebruiken de nazi's om de nog resterende macht van de andere partijen af te nemen.

Programma 3: De opbouw van het duizendjarig Rijk

De uitholling van de democratie en wat de nationaal-socialisten daarvoor in de plaats stellen is het thema van deze aflevering. De Duitse bevolking ervaart langzaam maar zeker de banden van de nazi-dictatuur waarin het individu niet meer telt. Op allerlei terreinen vindt gelijkschakeling plaats. Racisme wordt officieel beleid en maakt velé slachtoffers.

Programma 4: De weg naar de oorlog

De succesvolle pogingen om vele gebieden "Heira ins Reich" te krijgen roept bij weinig Duitsers protesten op. De propagandamachine van Goebbels moet hen echter rijp maken voor de oorlog die met de toenemende versterking van het leger mogelijk wordt geacht. De toegevende reacties van het buitenland, waarvan de conferentie van M~nchen het meest duidelijke voorbeeld is, versterkt deze gedachte alleen maar.

Programma 5: De ondergang

De inval in Polen dwingt het buitenland tot een krachtiger houding t.o.v. Duitsland en wordt het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hoe de Duitse bevolking de aanvankelijke successen en de onvermijdelijk komende ondergang hebben ervaren, staat met de specifieke gebeurtenissen van deze oorlog centraal in deze aflevering.