We hebben 99 gasten online

Videobeelden dvd´s nr. 49 en nr. 50 CSE Inhoud tv-serie Sovjet-Unie 1917-1953 en 1953-1964

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Aflevering 1 1900-1921 Van tsaar tot Lenin

Aan het begin van deze eeuw is Rusland vol onrust. De politiek weinig begaafde tsaar Nicolaas is niet in staat met zijn maatregelen die onrust weg te nemen. Het uitbreken van de eerste Wereldoorlog maakt alles nog erger. Voedseltekorten in de grote steden. De Doema heeft weinig invloed, maar in het begin van 1917 vormt dit parlement een Voorlopige Regering. De tsaar wordt gedwongen tot aftreden. De bolsjewieken hebben als eerste eis het stoppen van de voortgaande oorlog. In oktober doen zij een staatsgreep die een burgeroorlog tot gevolg heeft. Roden vechten tegen Witten om de macht. De door beide groepen toegepaste terreur wordt door de communisten voortgezet, ook als zij hun sowjet-republiek hebben kunnen stichten.

Aflevering 2  1921-1939 Stalin aan de macht

De slechte economische toestand, direct na de Burgeroorlog, is aanleiding tot de Nieuwe Economische Politiek (NEP). De economische vrijheid voor boeren, kleine handelaren en ambachtslui wordt beperkt. Herstel van het marktbeginsel leidt ook tot economisch herstel. De strijd om de macht bij de opvolging van Lenin wint Stalin, die al gauw het idee van de wereldrevolutie laat varen. Tegenstanders van zijn "socialisme in één land"-gedachte worden door hem uit de weg geruimd. Stalins heerschappij is merkbaar in de kunst, de religie en de economie. Van bovenaf wordt collectivisatie van de landbouw en de industrie doorgevoerd. Deze operatie kost duizenden slachtoffers en elke tegenstand wordt de Bodem ingeslagen. De resultaten van devijfjarenplannen worden direct verbonden aan de figuur Stalin. Een ware persoonverheerlijking vindt plaats. De Grote Tereur, met showprocessen en al, gaat zelfs de legertop niet voorbij.

Aflevering 3 1917-1941  Buitenlandse politiek

In de eerste jaren van haar bestaan verkeert de Sowjet-Unie in een isolement. In afwachting van de komende wereldrevolutie. In 1919 wordt de Komintern opgericht om de wereldrevolutie te bevorderen en te voorkomen dat een gesloten front tegen de SU zal ontstaan. Met Duitsland wordt militaire en economische (Rapallo) samenwerking overeengekomen. De opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland doet Stalin besluiten meer aansluiting te zoeken bij de Westerse democratieën. In 1934 treedt de SU toe tot de Volkenbond. Met Frankrijk en Tsjecho-Slowakije worden het jaar daarop militaire bijstandsverdragen gesloten. Van het Westen verwacht Stalin na deconferentie van München (1938) niet veel steun meer. Het anti-Kominternpact belooft ook weinig goeds. Als Hitler een akkoord wil, gaat Stalin daar met graagte op in. Voorlopige vrede en gebiedsuitbreiding (half Polen) worden hem geboden. De Duitse agressie stopt echter niet bij de Sowjet-grens. In juni 1941 gaat de operatie Barbarossa van start.

Aflevering 4: 1941-1953 Supermacht in wording

DeDuitseaanval op Sowjet-bodem verloopt zeer voorspoedig. Russische tegenstand is aanvankelijk zeer gering. Stalin spreekt pas na twee weken zijn volk voor de radio toe en roept op tot de tactiek van de verschroeide aarde. Ofschoon Moskou wordt bedreigd blijft Stalin in de hoofdstad op zijn post. De vroeg invallende Russische winter is een grote handicap voor het Duitse leger. De slag om Stalingrad wordt het keerpunt in de strijd. Russische legers nemen vanaf dan het initiatief in omgekeerde richting. Stalin confereert met de geallieerde leiders in Teheran en maakt met Churchill een verdelingsplan voor Oost-Europa. Vlak voor de val van Berlijn vergaderen de Grote Drie in Jalta om de na-oorlogse wereld te bespreken. In mei 1945 blijft inPotsdam van de eerder bepaalde intenties niet veel overeind. wantrouwen komt in d eplaats van samenwerking. In het binnenland zet Stalin zijn oude politiek voort, tot zijn dood in 1953.

Aflevering 5 : Het einde van een tijdperk

Aflevering 6: Stroomversnelling onder Chroesjtsjow