We hebben 105 gasten online

Videobeelden dvd nr. 54 CSE 1983 Verenigde Staten 1917-1949.

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Programma 1

Met de komst van de auto verandert er veel in de Verenigde Staten. De auto wordt het symbool van de welvaart. Van de economische bloei in de jaren twintig hebben echter niet alle Amerikanen geprofiteerd. De werkloosheid en de eerste wereldoorlog leidt tot een afkeer van de immigranten.

Doordat het platteland nauwelijks deel heeft aan de economische bloei voelt het zich achtergesteld bij de steden. Er vinden steeds meer acties van de Ku Klux Klan plaats.

De aanpak van het alcoholprobleem leidt tot een groot georganiseerd gangsterdom. De krach van 1929 toont de Amerikanen dat de "prosperity for ever" gedachte slechts een luchtkasteel is.

Programma 2

De crisis van 1929 heeft enorme gevolgen voor de Verenigde Staten. President Hoover gaat nog uit van het oude laissez-faire-beginsel, maar de Amerikanen wensen nu een andere aanpak. President Roosevelt zet zich hiervoor in en ontwerpt een aantal economische plannen, die hij presenteert als de New Deal. Maar in hoeverre brengt deze nieuwe aanpak de gewenste economische opleving? 

Programma 3

Ondanks de afwijzende houding van veel Amerikanen om aan de Tweede Wereldoorlog deel te nemen raken zij in deze oorlog betrokken door het bombardement van de Japanners op Pearl Harbour. Deze aflevering staat in het teken van de vriendschappelijke verhouding tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de tweede wereldoorlog. In deze zelfde oorlog wordt echter ook de basis gelegd voor de koude oorlog. De Tweede Wereldoorlog vindt in Azië zijn einde door het gebruik van een heel nieuw wapen, de atoombom.

Programma 4

De koude oorlog is het centrale thema van deze aflevering. De Verenigde Staten zijn eerder rijker dan armer uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. Deze rijkdom wordt voor een deel gebruikt om de machtspositie van de Verenigde Staten in de rest van de wereld te versterken. De samenwerking met de Sovjet-Unie gaat over in een toenemend anti-communisme.

Programma 5

Deze aflevering zal worden gewijd aan het beleid van de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. Deze periode valt nauwelijks binnen de verplichte eindexamenstof. De leerlingen hoeven de gebeurtenissen die aan de orde komen niet feitelijk te beheersen. Daarom is in dit deel gekozen voor een afwijkende opzet.

In deel 5 komen twee verschillende interpretaties van het beleid van de Verenigde Staten aan bod. De bedoeling is vooral om de discussie in de klas los te maken, zowel over het beeld dat de leerlingen hebben over de Verenigde Staten als over algemene aspecten van de geschiedenis. Bij dat laatste valt te denken aan vragen als: "In hoeverre verschillen deze interpretaties van elkaar?", "Hoe komt dat?", "Waarom kunnen beide interpretaties niet in tegenspraak met de werkelijkheid zijn?"

etc.