We hebben 275 gasten online

Videobeelden dvd´s nrs 80,81,82,83 en 84 Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie

Gepost in Inhoudsopgave Videobeelden DVD´s

Deel 1 t/m 5 gaat over de geschiedenis, deel 6 t/m 9 gaat over de instellingen.

Deze serie over de Sovjetunie is een vervolg op een soortgelijke reeks over de Verenigde Staten. Beide series zijn BRT-produkties, waar ze onder de titel van respectievelijk Supermachten 1 en Supermachten 2 zijn uitgebracht.

In januari 1989 startte de BRT met de televisie-uitzendingen over de geschiedenis van Rusland. De BRT, en met name producer Jan Neckers, heeft deze tweede produktie in nauw overleg en waar nodig in samenwerking met Teleac tot stand gebracht.

De negen televisieprogramma's van elk meer dan één uur volgen de eerste tien hoofdstukken van het boek.

De documentaire-stijl van Jan Neckers en regisseur Philippe Ghijselbrecht levert een avontuurlijk relaas van de wordingsgeschiedenis van de huidige Sovjetunie; juist vanuit die geschiedenis

Programma 1 Van Kiev-Rusland tot Peter de Grote (± 800-1605)

Vanaf het jaar 800 ontstaat in het zuiden van de huidige Sovjetunie geleidelijk een zeer grote staat met Kiev als hoofdstad.

Kiev-Rusland neemt het orthodoxe geloof over.

Het is één van de meest beschaafde, cultureel hoogstaande naties van het toenmalige Europa.

Kiev-Rusland bezit zeer veel bloeiende steden waar al democratische experimenten gebeuren.

 Programma 2 Keizerlijk Rusland (1650-1855)

Rond 1700 is Tsaar Peter (de Grote) de eerste Russische heerser die West-Europa bezoekt.

Peter is allereerst een militair die droomt van veroveringen. Hij verovert een belangrijk deel van de Finse Golf en bouwt daar een nieuwe havenstad: Sint Petersburg. Wanneer hij sterft is Rusland voor de eerste keer in 600 jaar weer een Europese grootmacht.

Onder Peters opvolgers verslechtert de situatie van de boeren hetgeen tot verschillende opstanden leidt.

Programma 3 De komst van de revolutie (1855-1914)

De industriële en politieke revolutie moderniseert heel West-Europa, behalve Rusland. Daar is de keizer de absolute alleenheerser en leeft de helft van de bevolking in lijfeigenschap.

Het land wordt voortdurend geteisterd door opstanden. Tenslotte neemt Alexander II het initiatief een revolutie van bovenaf te organiseren.

Zijn opvolgers proberen absoluut te regeren. De economische hervormingen gaan echter door.

De staat schiet het nodige kapitaal voor en leent in West-Europa om te industrialiseren.

Vanaf 1905 hinkt Rusland verder met een dubbelzinnig politiek systeem. Het regime overleeft tot de Eerste Wereldoorlog.

Programma 4 De tijd van de revolutie (1914-1941)

Het slecht uitgeruste Russische leger vecht dapper tijdens de Eerste Wereldoorlog maar lijdt enorme verliezen. In 1917 breken stakingen uit in de hoofdstad en het regime zakt als een kaartenhuisje in elkaar. Een kleine radicale partij, die bolsjeviki onder leiding van Lenin, pleegt in oktober 1917 een geslaagde staatsgreep. Ze sluiten vrede met de Duitsers en beginnen met de constructie van een communistische éénpartijstaat. Er breekt een gruwelijke burgeroorlog uit.

Vanaf 1927 begint de echte communistische revolutie onder leiding van Jozef Stalin.

Aan het einde van de jaren dertig organiseert Stalin een terreur om alle verzet tegen zijn persoonlijke dictatuur te breken.

Programma 5 De grote illusie (1941-1988)

De Sovjetunie is de grote overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog, maar betaalt een hoge prijs: één derde van Rusland is verwoest. Er zijn ± 20 miljoen doden. Het grootste deel van Oost-Europa is echter veroverd en wordt herleid tot satellietstaten.

Onder Chroesjtsjov en Breznjev zijn er korte periodes met wat meer intellectuele vrijheid.

De Leninistisch-Stalinistische trekken van het regime blijven echter onveranderd.

Op buitenlands terrein slagen de Sovjets in hun doel. Ze worden een militaire supermacht op het niveau van de V.S. en ze spelen voortaan een wereldrol.

Programma 6 De kameraad en zijn staat

Opname mislukt

De Westerse media overspoelen ons tegenwoordig met Sovjet-begrippen als politbureau, centraal comité, enzovoort.

In dit programma vertellen we hoe de comministische partij van de Sovjetunie in elkaar zit: van het partijcomité in een fabriek tot het politbureau in het Kremlin; van een kandidaat-lid tot de secretaris-generaal. We gaan na wat de plichten, de rechten en de voorrechten zijn van de partijleden.

We bespreken de middelen die de partij gebruikt om haar almacht uit te oefenen (de nomenklatoera, de K.G.B.).

We onderzoeken hoe partij- en staatsstructuren elkaar aanvullen, overlappen en controleren.

En uiteraard gaan we na in hoeverre de 'glasnost' de harde Lenin-Stalin partijdiscipline intact heeft gelaten.

Programma 7 De kwadratuur van de cirkel

Een programma over het gewone leven in de Sovjetunie.

Vooral het moeilijke dagelijkse leven van de vrouw wordt belicht.

En hoe zit het met basisvoorzieningen zoals huisvesting en gezondheidszorg?

Kunnen Sovjet-burgers werkloos worden?

Wat is de rol van de grote en sterke Sovjet-vakbonden in dit alles? Tenslotte worden enkele Westerse clichés over het Sovjet-leven besproken

Programma 8 De klant is geen koning

In allerlei naïeve Westerse media-uitingen leert en hoort men geregeld dat een en ander in eigen land ook een scheut 'perestrojka' verdient, naar analogie met de schijnbaar reusachtige veranderingen in het economische leven van de Sovjetunie.

Dit programma wil de kenmerken van de Sovjet-economie op een rijtje zetten en bespreekt de successen en de mislukkingen van het systeem. Het gaat na waarom de 'perestrojka' zo noodzakelijk is, en onderzoekt wat er in werkelijkheid terecht komt van allerlei spectaculaire hervormingsvoorstellen.

Programma 9 De 'Russen' en de anderen'

In de Sovjetunie heeft men een tijdje geloofd dat de eerste communistische staat ter wereld een nieuw soort mens zou voortbrengen. In de praktijk is daar niet zoveel van terechtgekomen, maar toch hebben Westerlingen vaak de indruk dat de Sovjet-burgers andere normen en waarden hebben dan zij.

In dit programma gaan we daarom na op welke punten de Russische mentaliteit grondig met de onze verschilt (tucht, discipline, gezag, vriendschap, cultuur, seks, buitenlandse contacten, enzovoort).

Tenslotte leren we de enorme volkerenmozaïek kennen die naast de Russen in de Sovjetunie wonen.