We hebben 265 gasten online

'Laat arts fout melden zonder straf'

Gepost in Gezondheid

 

gezondheid

'Laat arts fout melden zonder straf'

 
 

Volkskrant woensdag 23 juni 2004 uur.

'Laat arts fout melden zonder straf' in VK

Marc Peeperkorn


DEN HAAG - Artsen moeten grote medische fouten kunnen melden zonder dat dit direct leidt tot straf- of tuchtrechtelijke vervolging. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwacht dat het aantal meldingen hierdoor zal toenemen. Medici zullen van de gemelde fouten leren, stelt de inspectie. Jaarlijks overlijden naar schatting tussen de vijftienhonderd en zesduizend patiënten door medische fouten.

Inspecteur-generaal Kingma benadrukt dat zijn oproep in het vandaag te publiceren Jaarrapport 2003, geen vrijbrief is voor het afdekken van luie of incompetente artsen en verpleegkundigen. 'Maar moet een zuster met een smetteloze reputatie vanwege één fatale fout, omdat de ampullen valium en kalium verwisseld werden, uit haar ambt worden gezet?' Een dergelijke vermijdbare, maar niet verwijtbare fout zou blamefree ('schuldvrij') gemeld moeten worden, vindt Kingma.

Er kwamen vorig jaar 2642 meldingen van medische fouten binnen bij de inspectie. Verder werden er 887 (vaak eerder gemelde) verwijtbare incidenten afgehandeld. In 164 gevallen leidde de fout tot blijvende schade voor de patiënt of zelfs overlijden. Volgens Kingma is dit 'slechts het topje van de ijsberg en is er sprake van systematische onderrapportage'.

De 'bijna fouten', een veelvoud van het aantal gemelde fouten, worden nauwelijks geregistreerd. Kingma pleit voor een landelijk informatiesysteem voor fouten en bijna-ongelukken, zodat artsen daaruit lering kunnen trekken. Het 'schuldvrij' registreren moet de medici over de streep trekken.

Verwijtbare fouten door onbekwaam of onbevoegd handelen, moeten wel tot sancties leiden. Kingma wil dat de inspectie voor deze missers boetes kan opleggen. De huidige strafmaatregelen (naar de tuchtrechter of vervolging via het Openbaar Ministerie) zijn volgens Kingma vaak te traag.

De inspectie waarschuwt verder voor de tekortschietende hulpverlening aan kinderen en probleemgezinnen. Slecht samenwerkende hulpverleners en een gebrek aan jeugdpsychiaters leidt tot 'onwenselijke situaties'. Na het gezinsdrama in Roermond, waar in 2002 zes kinderen bij een brand om het leven kwamen, concludeerde de jeugdhulpverlening ook al dat het hulpaanbod te versnipperd was.

De inspectie is eveneens bezorgd over de wildgroei aan pret-echobureaus. De foto's en video's die deze privé-praktijken van de foetus maken, geven de ouders volgens de inspectie een gevoel van schijnveiligheid. De bureaus zijn niet bevoegd om medischediagnoses te stellen.

De externe callcenters die verzekeraars soms opzetten voor de huisartsenposten, noemt de inspectie 'een risico voor de zorg aan de patiënt'. In deze centrales bepaalt een verpleegkundige of de huisarts daadwerkelijk ingeschakeld wordt of dat beller nog een dagje kan wachten. Ook bekritiseert de inspectie de kwaliteit van de tandartszorg. Onder druk van een tekort aan tandartsen richten ondernemers 'mondzorginstellingen' op die vooral gericht zijn op 'productie en declaratie'.

woensdag 23 juni 2004 uur.