We hebben 813 gasten online

Diabetesbehandeling schiet door

Gepost in Gezondheid

Hoe lager het gemiddelde suikrtgehallte in het bloed van een suikeratitiënt, hoe langer hij leeft. Dat was decennialang het uitgangspunt van de behandeling. Nu bewijst een studie het tegendeel: te lage bloedsuikers zijn gevaarlijk. Ook al liggen ze in de buurt van de bloedsuikergehalten van gezonde mensen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers vandaag in The Lancet.

Langdurig veel suiker in het bloed hebben, is schadelijk voor grote en kleine bloedvaten. Daardoor hebben diabetici meer kans op hartziekten, maar ook op bijvoorbeeld nierziekten en blindheid, doordat haarvaten afsterven. Vanuit die gedachte streven artsen naar een zo laag mogelijke gemiddelde bloedsuiker bij hun patiënten. Maar nu blijkt dat bij vijftigplussers die al jaren diabetes type 2 hebben, de variant die veel voorkomt op latere leeftijd, ook te lagebloedsuikers een verhoogde sterftekans geven.

De Amerikanen bekeken de dossiers van ongeveer 48.000 patiënten die om hun bloedsuikerniveau verder te verlagen waren overgestapt op zwaardere medicatie. Een groep patiënten ging van één pil naar meerdere soorten pillen, een tweede groep ging behalve pillen slikken ook het hormoon insuline injecteren. Er werd gekeken naar het HbAlc-gehalte in hun bloed. Dat geeft het gemiddelde bloedsuikerniveau over de afgelopen maanden weer. Diabetici hebben meestal een HbAlc van rond de 8 procent. Gezonde mensen hebben 5.

Het HbAlc-gehalte van de onderzochte patiënten varieerde sterk: van 6,4 tot 10,5 procent: De patiënten met gemiddeld 7,5 procent bleken het beste af te zijn. Mensen met een hoger (10,5) en een lager HbAlc (6,4) hadden jaarlijks een anderhalf keer zo hoge sterftekans als mensen met een HbAlc van 7,5.

Bron NRC 28 januari 2010