We hebben 427 gasten online

Proefschrift 'The long-term side effects of postoperative radiation therapy in pituitary adenoma patients' Margriet Sattler

Gepost in Gezondheid

Bestraling veilig voor behandeling goedaardige hypofysetumor

Er bestaan geen grote verschillen in late effecten tussen twee groepen patiënten die wel en niet radiotherapie hebben gehad als behandeling voor een goedaardige tumor in de hypofyse. Dit stelde Margriet Sattler in haar promotieonderzoek vast. Dat bestraalde patiënten blijkbaar geen aantoonbare schade oplopen, pleit volgens haar voor deze behandeling, omdat de voordelen opwegen tegen het kleine risico op ernstige late effecten.

De behandeling voor een hypofysetumor bestaat meestal uit een operatie waarbij de tumor wordt verwijderd, eventueel gevolgd door bestraling en/of hormoononderdrukkende behandeling. Tot voor kort was onduidelijk wat de effecten van bestraling op langere termijn zijn op bijvoorbeeld het risico op het ontstaan van nieuwe tumoren, het optreden van herseninfarcten, radiologische hersenafwijkingen, en cognitief en seksueel functioneren (de hypofyse speelt een belangrijke rol in onze hormoonhuishouding).

Sattler bestudeerde al deze categorieën in patiënten die in het UMCG behandeld zijn voor een goedaardige hypofysetumor. Ze vond voor alle categorieën geen grote verschillen tussen patiënten die wel of niet zijn bestraald. Omdat hypofysetumoren niet vaak voorkomen, en omdat de behandeling ervan de nodige ervaring en expertise vereist van alle betrokken medische disciplines, pleiten Sattler en haar collega’s ervoor om patiënten met zo’n tumor te verwijzen naar gecentraliseerde ziekenhuizen zodat patiënten de best mogelijke zorg kunnen krijgen.

Margriet Sattler (1976) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd opgeleid tot radiotherapeuy-oncoloog in het UMCG. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdelingen Radiotherapie en Endocrinologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat het onderzoek ook financierde. Sattler werkt als radiotherapeut-oncoloog bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut in Vlissingen. De titel van haar proefschrift is: “The long-term side effects of postoperative radiation therapy in pituitary adenoma patients”.