We hebben 296 gasten online

Geschiedenis

Recensie 'Toen de wereld nog van ons was' Liz Kess...
28 jan 2022 10:18

Het boek is gebaseerd op het verhaal van de vader van de auteur. Op zijn oorlogservaringen. De vriendschap tussen Leo, Elsa en Max leidt in allerlei opzichten tot een confrontatie met het naziregime.  [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen
Recensie 'Zwarte trots, witte schaamte? Over kolon...
20 juli 2020 09:29

Dit boek gaat over kolonialisme en het hedendaags racisme, over de botsing tussen de zwarte trots en de witte schaamte en is gebaseerd op meer dan dertig jaar persoonlijke ervaringen en studiewerk.   [ ... ]

GeschiedenisVerder lezen

SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 13 Deel C

Gepost in Tweede Fase 4e druk

De Trumanleer wordt ook in Azië toegepast

China wordt communistisch

Ook door gebeurtenissen in China en Korea vertroebelde de verhouding Oost-West. Al voor de tweede wereldoorlog was er een strijd ontstaan tussen de Kwo Min Tang, Nationalisten genoemd, en de Chinese Communistische partij, de CCP onder leiding van Mao Tsetung. Twee maal werkte men samen en twee maal kwam daar een einde aan. De Nationalisten werden gesteund door de VS en de CCP door Rusland. Na het einde van de oorlog tegen Japan ontstond wer tussen de KMT en de CCP een burgeroorlog die door de Communisten werd gewonnen. In 1949 ontstond op het vasteland de Volksrepubliek China en de Nationalisten zochten hun toevlucht in Taiwan en zo ontstond Nationalistisch China.

burgeroorlog

 

Heksenjacht in de VS op communisten.

In de VS ontstond een stroom van kritiek op president Truman, vooral van republikeinse zijde. Er ontstond een heksenjacht op mensen die ervan verdacht werden communistisch gezind te zijn. Vooral de door senator Mc Carthy geleide senaatscommissie gaf er leiding aan. Terwijl in de VS de jacht op communisten op gang kwam, viel het communistische Noord-Korea het niet-communistsische Zuid-Korea binnen.

De Russen, die volgens het akkoord van Potsdam Noord-Korea bezet hielden, stichten in samenwerking met de Koreraanse communistische partij een communistsische staat. In Zuid-Korea probeerden de Amerikanen een democratie op te zetten. Maar dat groeide al snel uit tot een dictatuur.

koreaoorlog

In juni 1950 trok het Noord-Koreaanse leger Zuid-Korea binnen. Dat leidde tot een oproep van de Veiligheidsraad aan alle leden om die agressie tegen te gaan. Omdat de SU de vergadering boycotte kon de Veiligheidsraad besluiten om er een troepenmacht heen te sturen. Ook Nederlanders maakte daar deel van uit. In het begin veroverde het Noord-Koreaanse leger een groot gedeelte van Zuid-Korea maar het VN leger (voor het grootste deel bestaande uit VS militairen), onder leiding van generaal Mc Arthur, drong hen terug tot aan de Chinese grens. China besloot toen soldaten over de grens te sturen ter ondersteuning. De 38e breedtegraad werd uiteindelijk na onderhandelingen tot een wapenstilstand in 1953 de grens tussen Noord- en Zuid Korea.

Wedloop in kernbewapening begint

Vier jaar na de Amerikanen bleken ook de Russen over een atoombom te beschikken (1949). Daarna brak het tijdperk van de raketten aan,

4) Voortzetting Koude Oorlog of vreedzame co-existentie

Pogingen tot vreedzame co-existentie

Politiek van 'roll back' bepleit, maar niet uitgevoerd

Begin 1953 werd Eisenhower president van de VS. de buitenlandse politiek werd echter vooral bepaald door de nieuwe minister van buitenlandse zaken John Foster/Dullens. Deze vond de containment politiek te zwak en koos voor de ´roll back´ politiek. Het terugdringen van het communisme.

Dulles voerde zijn ´roll back´ niet uit door de volgende omstandigheden

  • Er zou een aanzienlijke verhoging van het defensiebudget nodig zijn.

  • Omdat Rusland inmiddels begonen was met de opbouw van een eigen kernmacht werd de uitwerking van een eventuele kernoorlog steeds gevaarlijker.

Vreedzame coexistentie, maar niet voor iedereen

Chroesjtsjov pleitte voor een vreedzame coexistentie met de kapitalistische wereld. Ondanks de rivaliteit mocht dat niet tot een oorlog voeren. Bij de onafhankelijkheid van Oostenrijk bleek de goede wil van Rusland. Het werd een democratisch bestuurd land maar zich niet aansluiten bij Oost of West. Het streven naar vreedzame coexistentie bereikte zijn hoogtepuunt op de conferentie van Geneve in 1955.

Toen echter in 1956 de Hongaren probeerden zich los te maken van de invloedssfeer van de Sovjet Unie greep het Russische leger hard in. Ook dreigde hij Groot Brittannie en Frankrijk met kernraketten, toen zij Egypte aanvielen wegens de nationalisatie van het Suezkanaal.

spotprent ideologie

Nieuwe conflicten staan de vreedzame coexistentie in de weg

President Kennedy beloofde een krachtiger binnenlandse en buitenlandse politiek. Zo ontwikkelde hij het programma ´Alliance for Progress´, een economisch hulpprogramma voor Zuid Amerika en wilde zo de idealen van vrijheid en welvaart verbreiden. Kennedy wilde zo indruk maken op Chroesjtsjov maar deze bleek niet bereid tot concessies.

  • Hij was niet onder de indruk van de in zijn ogen onervaren Kennedy.

  • Chroesjtsjov had successen nodig om eider van het communisme te kunnen blijven. Daarnaast was Mao Zedong zal zijn eigen weg gegaan en kreeg in de niet Westerse wereld veel aanhang.

Croesjstjov liet het daarom aankomen op enkele ernstige conflicten met de VS, de Berlijnse Muur en de Cubacrisis

De Berlijnse Muur

Sinds de oprichting van de DDR in 1949 waren er drie miljoen DDR burgers naar West Duitsland getrokken. Daarom gaf Chroesjstjov aan de DDR leider Ulbricht toestemming om dwars door Berlijn een muur te bouwen. Het Westen protesteerde wel, maar greep niet in.

memo hfst 9 afb 11

 

West Berlijn werd ingemetseld en burgers uit de DDR konden nu niet meer naar het Westen vluchtten

memo hfst 9 afb 12

De Cubacrisis

Eind 1958 verdreef guerillaleider Fidel castro de Cubaanse dictator Batista. Onder Batista was Cuba economisch afhankelijk geweest van de VS. Castro nationaliseerde alle Amerikaanse bezittingen en sloot een handelsovereenkomst met Rusland. Eisenhouer regeerde met een economische boycot.

Enkele maanden nadat Kennedy president was geworden voerden Cubaanse ballingen een invasie uit in de varkensbaai op Cuba. Deze mislukte en Kennedy leed een nederlaag.

memo hfst 9 afb 13

In 1962 begon Rusland kernraketten te plaatsen op Cuba, in de ´achtertuin´ van de VS. Amerikaanse vliegtuigen hadden dat door middel van foto´s ontdekt. President Kennedy besloot tot een blokkade van Cuba. De wereld balanceerde op de rand van een wereldoorlog. Chroesjstjov bond uiteindelijk in en trok de rakketten terug uit Cuba. De VS moesten echter beloven het regiem van Castro met rust te laten.

Zie voor het vervolg van Hoofdstuk 13 D: SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 13 Deel D