We hebben 141 gasten online

2006 gs Geschiedenisexamen

Gepost in Onderwijs

Annemarie Broekhof, docent geschiedenis, Doorn 

Onder de titel `Terug naar een canon' gaf NRC Handelsblad op 28 mei commentaar op het eindexamen geschiedenis vwo.
Volgens de krant zou een leerling die geïnteresseerd is in de grote lijnen van de geschiedenis van het eigen land in de kou staan.
Basiskennis van de laatste twee millennia zou allang niet meer getoetst worden. Het zou het gevolg zijn van de pogingen om het geschiedenisonderwijs `prikkelend' te maken door alleen twee onderwerpen te bestuderen.
Eerlijk gezegd vind ik het commentaar nergens op slaan. Kennelijk is bij de redactie niet bekend wat het geschiedenisprogramma op de middelbare school inhoudt. De grote lijnen van de geschiedenis ook die van het eigen land komen aan bod in de basisvorming in de onderbouw en in het bovenbouwprogramma. Die kennis wordt gedurende de gehele middelbareschooltijd getoetst. Het eindexamen omvat niet alleen het centraal schriftelijk examen waar u in uw commentaar naar verwijst, maar ook een schoolexamen. Dit is al jaren zo. Dus ik begrijp niet waarom de zaken zo beperkt worden voorgesteld en daar vervolgens het hele betoog aan wordt opgehangen.
Verder begrijp ik de kritiek niet op de keuze van de deelonderwerpen van het centraal schriftelijk eindexamen. Naar mijn mening is kennis van het proces van industrialisatie van groot belang, zowel voor immigrantenkinderen als voor autochtonen. Het gaat hier niet alleen om economische, maar ook om sociale veranderingen. De rol van de staat is er weliswaar indirect ingrijpend door veranderd. Hetzelfde geldt voor het tweede onderwerp `Nederlanders en hun gezagdragers na 1950'. Zaken als ontzuiling, invloed van de massamedia, individualisering hebben de maatschappij van nu mede gevormd.
Dat op beide deelonderwerpen in detail wordt ingegaan in het geval van industrialisatie wordt Lancashire onder de loep gelegd , lijkt mij eerder een voordeel dan een nadeel. Alleen door meer gedetailleerde studie kan de leerling ontdekken dat het veranderingsproces niet gelijkmatig en eenduidig is verlopen, maar een samenspel is geweest van krachten en belangen.