We hebben 247 gasten online

2003 Minister wil geheel nieuwe bovenbouw

Gepost in Onderwijs

Door onze redactie onderwijs Voortgezet onderwijs
30 oktober 2003

DEN HAAG, 30 OKT. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft een volledig nieuw plan ingediend bij de Tweede Kamer om de Tweede Fase in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te verlichten.

De Kamer zegt overdonderd te zijn door dit plan en wil meer tijd om het te bestuderen. Van der Hoeven deed haar voorstel nadat zij geen beslissing met de Kamer kon nemen over de aanpassingen die nodig zijn om de overladenheid van het lesprogramma tegen te gaan. Alle vier `profielen', een pakket van samenhangende vakken waartussen vwo'ers en havisten kunnen kiezen, worden volgens de plannen van Van der Hoeven even zwaar.

Alle leerlingen volgen drie verplichte vakken die bij het profiel horen, kiezen één vrij vak en mogen één vak kiezen uit een beperkt aantal vakken die bij hun profiel horen. Daarbij volgen alle leerlingen een gezamenlijk lesprogramma, met vakken als Nederlands en Engels. ,,Zo komen we tegemoet aan de roep van scholen om hen meer ruimte geven en de versplintering van vakken tegen te gaan'', zei Van der Hoeven gisteren in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer reageerde gematigd positief op de voorstellen, maar wil de plannen goed lezen om een definitief oordeel te vellen. De Kamer was zeer kritisch over het plan dat Van der Hoeven aanvankelijk zou verdedigen om de vaak bekritiseerde Tweede Fase te verlichten. Zij wilde drie van de vier profielen vanaf 2007 met één verplicht vak verlichten. Alleen het profiel Natuur en gezondheid zou uit vier vakken blijven bestaan. Het aantal uren dat leerlingen aan bèta-vakken besteden, zou in alle profielen drastisch verlaagd worden. Ook zouden de deelvakken, zoals frans-leesvaardigheid verdwijnen

De Tweede Kamer vindt ook dat de Tweede Fase verlicht moet worden, maar iedere fractie diende daartoe eigen voorstellen in. De Kamer was wel tevreden met de vervanging van de deeltalen frans en duits in het vwo door een volledige tweede taal. Betreurd werd het sneuvelen van het vak algemene natuurwetenschappen op de havo. Het pleidooi van sommige fracties voor een verplicht vak geschiedenis in profielen economie en maatschappij en cultuur en maatschappij, werd door de minister afgewezen. ,,Ik merk dat we er zo niet uitkomen'', zei Van der Hoeven daarop.

Sinds de invoering van de Tweede Fase vanaf 1998 klagen scholen en leerlingen over de hoge werkdruk en de versnippering van het lesprogramma