We hebben 126 gasten online

2003 NRC: Minister wil van basisvorming af. Recht op eigen onderwijs vmbo-leerling

Gepost in Onderwijs

NRC 30 oktober 2003

DEN HAAG, 30 OKT. Minister van der Hoeven (CDA, Onderwijs) wil de basisvorming, het gemeenschappelijke lesprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, afschaffen.

Volgens de minister moeten leerlingen in het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) niet langer hetzelfde lesprogramma volgen als leeftijdgenoten op havo en vwo. De Tweede Kamer wil al enkele jaren dat de basisvorming wordt aangepast

Op Radio 1 noemde de minister de basisvorming gisteren ,,achterhaald''. Volgens haar hebben leerlingen in het vmbo recht op onderwijs ,,dat rekening houdt met verschillen'' tussen leerlingen. ,,De basisvorming zoals we die ooit bedacht hadden werkt niet goed. We moeten af van het idee dat alle leerlingen gelijke kansen hebben als zij dezelfde lesstof krijgen.''

Adjunct-directeur H. Stikker van het Bernard Nieuwentijt College in Amsterdam zegt dat zijn school allang doet wat Van der Hoeven voorstelt. ,,Wij hebben die basisvorming nooit zo serieus genomen. Kinderen zijn allemaal anders, die kun je niet zo lang samen in een klas zetten.

Adjunct-directeur H. Stikker van het Bernard Nieuwentijt College in Amsterdam zegt dat zijn school allang doet wat Van der Hoeven voorstelt. ,,Wij hebben die basisvorming nooit zo serieus genomen. Kinderen zijn allemaal anders, die kun je niet zo lang samen in een klas zetten.''

Staatssecretaris Adelmund (PvdA), vóór Van der Hoeven belast met de basisvorming, kondigde vorig jaar na aandrang van de Tweede Kamer aan per 2004 niveaus te willen aanbrengen in de basisvorming. Zo hoefden leerlingen in het vmbo minder theoretische vakken te volgen. Een door het ministerie ingestelde commissie werkt hiervoor plannen uit. Van der Hoeven gaat met haar plan veel verder; volgens haar is de gedachte achter de basisvorming ,,niet meer van deze tijd''

Tien jaar geleden voerde toenmalig staatssecretaris Wallage de basisvorming in. Door leerlingen van alle niveaus hetzelfde lespakket aan te bieden, hoopte hij dat het hele niveau van het onderwijs zou verbeteren. Leerlingen volgen sindsdien de eerste drie jaar een gezamenlijk programma, dat bestaat uit vijftien vakken. Wallage wilde hierdoor ook bewerkstelligen dat scholieren hun definitieve schoolkeuze zouden uitstellen. In gemengde brugklassen zouden leerlingen van verschillende niveaus les krijgen. Zo zouden kinderen met een mavo-advies van hun basisschool, een tweede kans krijgen

Vanaf de invoering is er veel kritiek op de basisvorming. Uit onderzoek van de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van het ministerie, bleek drie jaar geleden dat de belangrijkste doelen van de onderwijsvernieuwing niet of nauwelijks werden bereikt. Scholen kregen te maken met een overladen lesprogramma, schreef de raad. Hij adviseerde twee jaar geleden de basisvorming terug te brengen tot twee jaar en het aantal vakken te verminderen.

Ook de Onderwijsinspectie is kritisch over het effect van de basisvorming op de onderwijskwaliteit. Uit cijfers van de inspectie blijkt bovendien dat scholen nauwelijks brugklassen met leerlingen van vmbo-, havo- en vwo-niveau hebben opgericht. Zo'n 4 procent van de brugklassers zit in zo'n `heterogene brugklas', een halvering ten opzichte van 2000.

Ik kwam naar aanleiding van artikel over “De opkomst en ondergang van de 2e Fase” nog deze ingezonden brief tegen, geschreven door een lerares klassieke talen in reactie op dat artikel. Ik moest het even scannen en bijwerken .

30-10-2003 NRC