We hebben 108 gasten online

2004 Suzanne Doctor: School hoeft foute cijfers niet te herstellen

Gepost in Onderwijs

Suzanne Docter Haagse Courant 22 juni 2004

AMSTERDAM | Scholen die leerlingen als gevolg van verkeerde cijfers ten onrechte hebben laten zakken voor hun eindexamen, zijn niet verplicht hen alsnog een diploma te geven. Volgens het ministerie van Onderwijs bestaat hier geen wettelijke regel voor.

Dit blijkt ook uit een uitspraak van de inspectieraad van de onderwijsinspectie. De raad onderzocht een klacht over het ROC in Amsterdam dat jarenlang tientallen fouten maakte bij het vaststellen van eindexamencijfers.
Het Regionaal Opleidingcentrum ROC voor mbo-opleidingen en volwassenonderwijs heeft talloze leerlingen in het volwassenenonderwijs gedupeerd, zo stelt een voormalig hoofd van het examenbureau, die in verband met een nieuwe baan binnen het onderwijs anoniem wil blijven. De school in Amsterdam deed dit door handgeschreven cijferlijsten in de computer in te voeren en deze niet meer te controleren.
Het voormalig hoofd kreeg dit drie jaar geleden te horen en besloot een steekproef te doen met resultaten van de jaren daarvoor. Zo kwam hij talloze fouten op het spoor: van leerlingen die met elkaar waren verwisseld tot cijfers die verkeerd om waren ingetypt. Soms kregen leerlingen uiteindelijk een hoger cijfer dan verdiend, maar veelal viel het lager uit..


Het ROC erkent dat 'misschien fouten zijn gemaakt', maar vindt het een afgedane zaak. "We hebben onze methode gewijzigd", stelt een woordvoerder. Het voormalig hoofd vindt echter dat de school de gedupeerde leerlingen alsnog op de hoogte moet stellen. "Al is er maar één leerling die door zo'n fout is gezakt, moet de school dat melden. Of stel dat iemand is uitgeloot voor een studie door een te laag cijfer."

De onderwijsinspectie vond het te veel werk om alle examencijfers van de afgelopen jaren te controleren. Daarom diende het hoofd een klacht in tegen de inspectie bij de inspectieraad. Deze concludeert dat zowel het ROC als de inspectie fouten heeft gemaakt. De inspectieraad stelt echter het ROC niet tot rechtzetten te kunnen verplichten. "Belachelijk", vindt het voormalig hoofd. "In het handboek met examenvoorschriften staat heel helder dat het wel moet." Andere ROC's als het ID College uit Zoetermeer en Gouda, de Haagse Mondriaan Onderwijsgroep en het Rotterdamse Zadkine vinden de zaken in Amsterdam merkwaardig. Allen zeggen zorgvuldige methodes te hanteren om de cijfers te controleren. Het hoofd eindexamenbureau van de Mondriaan Onderwijsgroep is nog verbaasder over het feit dat geen wettelijke regels bestaan voor de wijze waarop cijfers worden gecontroleerd.

Haagse Courant 22 juni 2004