We hebben 300 gasten online

2004 Pleidooi voor een onderwijs 'wende'

Gepost in Onderwijs

 

Van functionele informatiemarkt naar vitaal leren.

Een lezenswaardig document dat aandacht verdient bij een breder publiek. In het 21 pagina's grote document staan enkele zaken die het citeren waard zijn.

"Gebrek aan aandacht voor wat waar is, voor wat mooi en goed is, voor wat heilig is - al deze domeinen vergen geduld, aandacht en discipline - leidt tot banaal onderwijs. Bovendien is dit penny wise, pound foolish. Economische groei en bloei danken we onder meer aan fundamenteel, geduldig onderzoek, meestal puur vanwege intellectuele passie en zelfs esthetische redenen ondernomen. En het verlies aan verantwoordelijkheidsbesef vanwege onvoldoende aandacht voor waardenoriëntatie heeft kostbare en schadelijke gevolgen. Opvoeden tot cognitieve, esthetische en morele kwaliteit is ook economisch verstandig. Het is de hoogste tijd voor een onderwijsrenaissance, of voor wie dat restauratief vindt klinken, voor een onderwijs'wende' ". [pagina 10] "Bronnen van waarde zijn aantrekkelijk. Wat écht van waarde is, is niet alleen en niet allereerst van marketing afhankelijk. Het is meer dan een hype of een vlucht in de musealiteit dat zovelen samenstromen voor de Mattheus Passie en naar tentoonstellingen gaan over relieken, dat het complete werk van Bach met duizenden over de toonbanken van een drogisterijketen gaat, dat gastenverblijven van kloosters en abdijen maanden vooraf zijn volgeboekt, dat klassieke en eigentijdse filosofische en theologische auteurs meer gelezen worden dan ooit". [pagina 12] "In onze visie is de opgroeiende mens geen bijeenscharrelaar van informatie en geen met vaardigheden te vullen brein, maar een groeier in het geestelijke domein: cognitief, esthetisch, moreel, spiritueel. Met 'spiritualiteit' wordt geen zweverig en esoterisch domein bedoeld, maar het veeleer alledaagse domein waarin mensen kunnen groeien in levenselan, levensoriëntatie en levensstijl. De antropologische en pedagogische randvoorwaarden voor zo'n groei en bloei zijn vanouds dat mensen het beste groeien aan wat waar is, aan wat mooi is, aan wat goed is -verum, pulchrum, bonum. " [pagina 14] "Taakverlichting is geen doel op zich. Belangrijker en positiever is een krachtige 'revitalisering van het leraarschap' (Jan Drentje). Een werkelijk vitaal leraarschap speelt zich af 'aan en rond de vakinhoud'. Dat vraagt om een herwaardering van het vakmanschap en om een juist dáárin structureel en budgettair investeren, eerder dan in (belangrijke) bijzaken als ICT- en managementvaardigheden. Het onderhoud van de eigen professie draagt sterk bij aan wat leerlingen als 'fijne lessen' ervaren; de docent van haar of zijn kant houdt er simpelweg meer aardigheid in. Goede schoolleiders kunnen hierin stimulerend werken, door niet alleen alert te zijn op overbelasting, maar ook op mensen die vakinhoudelijk willen en kunnen doorgroeien." [pagina 19] "Goed onderwijs is eerder vruchtbaar contact tussen zielen dan informatieoverdracht tussen breinen"

Tot zover een willekeurig aantal citaten uit dit pleidooi voor een onderwijs'wende'. Dit pleidooi is geschreven door Wil Derkse (directeur wetenschappelijke taken van de Radboudstichting) op basis van gedachtewisselingen met Victor Deconinck, Caspar Govaart, Liesbeth Horstink-von Meyenfeldt, Piet-Hein Hupsch, Jacques Janssen, Bert de Jong, Peter Jonkers, Jan Leunissen, Jan van Spaendonck, Jacques De Visscher en Moniek IJzermans