We hebben 181 gasten online

2004 Eelco van der Maat: Selectie aan de poort kan gunstig zijn voor student 1

Gepost in Onderwijs

Eelco van der Maat, Voorz. Leidse Studenten Belangenorganisatie, lidbond van de LSVb

NRC 3 april 2004

1Met gemengde gevoelens hebben wij de nieuwe selectieplannen van de Universiteit van Leiden via de krant vernomen (NRC Handelsblad, 24 maart). In tegenstelling van wat het redactioneel commentaar doet geloven strijden wij al jaren voor kwalitatief onderwijs, onderwijs wat daarnaast toegankelijk dient te zijn voor eenieder die de juiste capaciteiten bezit. Het is onjuist dat wij als LSBo of de LSVb de toelatingseisen voor het universitair onderwijs willen verlagen tot het havo-diploma.

Leiden wil zich graag profileren als de beste universiteit van Nederland. De student zou daar blij mee moeten zijn. Leiden heeft om studenten met onvoldoende capaciteiten te weren, het bindend studieadvies verhoogd. Daarnaast wil zij studenten gaan selecteren. Selectie aan de poort kan gunstig zijn voor de student bij studies waar de toestroom zo groot is, dat het niveau van het onderwijs daaronder lijdt.

In studies waar geen sprake is van een te grote toestroom daarentegen getuigd selectie aan de poort van een gebrek aan vertrouwen in de capaciteiten van de student. Het gymnasium of vwo-diploma is niet langer afdoende om de capaciteiten te toetsen. De keuzemogelijkheid van jonge volwassenen wordt beperkt, waarbij de aankomende student niet eens de kans krijgt zich binnen de universitaire omgeving te bewijzen. Degene die is geselecteerd, moet tweederde van de studiepunten behalen, maar heeft diegene ook beter onderwijs? Helaas niet, Leiden kijkt vooralsnog eerst naar profilering.

Ondanks herhaaldelijke oproepen van studentenorganisaties om het curriculum te verhogen, kiest de universiteit ervoor om plichten bij de student te leggen, zonder enige relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. Studenten zouden binnen een zwaarder curriculum de kans moeten krijgen zich te bewijzen. De student kan dan zelf beslissen of hij of zij zich inzet voor de zware studie in Leiden, waar ook van de student gevraagd zal worden dat de studiepunten worden behaald, of dat de student ergens anders gaat studeren.

De grote uitval waar universiteiten mee te maken hebben, heeft vooral te maken met de inzet van studenten die nog niet weten wat ze willen. Inzet is niet objectief te testen, dus dienen deze jonge volwassenen zelf hun keuze te maken. Ook dan krijg je gemotiveerde studenten.