We hebben 224 gasten online

2006 SCP: Computerachterstand leraren is onoverbrugbaar geworden

Gepost in Onderwijs

De achterstand die leraren op leerlingen hebben in technische kennis van computers en internet is niet meer te overbruggen. de meerwaarde van de leraren moet vooral worden gezocht in het begeleiden van leerlingen bij zaken als gezond computeren, veiligheid en het bijbrengen van maatschappelijke nomen.

Dit stelt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het Jaarboek ICT en samenleving: de digitale generatie dat vandaag wordt gepubliceerd. Bij gezond computeren moet worden gedacht aan aspecten als houding bij en tijdsduur van computergebruik. Veiligheid omvat privacy, beveiliging, hackers, virussen en het gebruik van filters. Wat maatschappelijke normen en ict betreft gaat het om netiquette, auteursrechten, internationalisering, pesten en toenemende privatisering en uniformisering van kennis.

Op de meeste scholen ontbreken richtlijnen om met dit soort zaken om te gaan. Individuele leraren maken naar eigen inzicht keuzen.

Volgens het SCP heeft ict in de lerarenopleiding een te vrijblijvend karakter. Dat moet veranderen, want ‘ict-competente leraren zijn de fundering voor de aansluiting tussen onderwijs en de digitale generatie’, aldus het rapport.

Tussen de 5 en 10 procent van de tieners vertoont tekenen van internetverslaving.

Jaarboek ICT en samenleving. De digitale generatie.


auteur(s)

Jos de Haan en Christian van 't Hof (red.)

publicatiedatum

20060512

aantal pagina's

210

isbn/issn/anders

9085062144

reeks

Jaarboek ICT

Jongeren on-line doen zich vaak anders voor dan ze zijn

Jaarboek ICT en samenleving 2006: De Digitale Generatie.

Ongeveer de helft van de jongeren doet zich op internet min of meer regelmatig anders voor dan ze in werkelijkheid zijn.

Tussen de 5 en 10% van de tieners vertoont tekenen van internetverslaving.

Jongeren plaatsen steeds meer zelfgemaakte beelden en teksten op Internet, waarbij de grote providers zich de eigendomsrechten daarvan toe-eigenen.

Gamers blijken socialer dan gedacht: ze ontmoeten elkaar regelmatig on- en off-line om elkaar in te wijden in de geheimen van het spel en zo hun eigen wereld te creëren.

Jongeren treffen elkaar op MSN even vaak als in het echt (bijna 4x/week)

Internetgebruik van allochtone jongeren blijft nog achter bij dat van autochtone jongeren.

Slechts een klein deel van de allochtone jongeren communiceert on-line alleen binnen eigen kring. De meeste allochtone jongeren communiceren on-line net zo veel met autochtonen als met allochtonen.

Leerlingen boeken veel leerwinst door verbeterde ICT-voorzieningen op school. De digitale achterstand van leraren lijkt onoverbrugbaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het vierde Jaarboek ICT en samenleving: De digitale generatie, dat op maandag 15 mei a.s. wordt aangeboden aan minister mr. L.J. Brinkhorst van Economische Zaken. Het Jaarboek, dat verschijnt bij uitgeverij Boom, is een samenwerkingsproject van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Rathenau Instituut en het programma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MES). Onder redactie van dr. Jos de Haan (SCP) en drs. Christian van ‘t Hof (Rathenau Instituut) gaat een aantal wetenschappelijke onderzoekers nader in op het doen en laten van jongeren in de virtuele ruimte.

Veel identiteitsexperimenten

Bijna driekwart (72%) van de negen- tot twaalfjarigen geeft aan dat zij zich wel eens anders voordoen op het internet. Van de dertien- tot veertienjarigen zegt ruim de helft (53) zich anders voor te doen, terwijl ruim een kwart (28%) van de vijftien- tot achttienjarigen op het internet van identiteit wisselt. Een deel van de jongeren wijkt in hun experimenten sterk af van hun eigen identiteit: één op de tien kiest bijvoorbeeld een ander geslacht, en één op de twintig doet zich voor als een persoon uit hun omgeving. Veel jongeren beperken zich echter tot experimenten die dichter bij hun eigen identiteit staan. Ze presenteren zichzelf bijvoorbeeld mooier, flirteriger of stoerder dan ze werkelijk zijn.

Voor het grootste deel van de jongeren heeft dit positieve gevolgen, zoals vriendschap, verkering, meer zelfvertrouwen. Een klein deel van de jongeren wordt er juist ongelukkiger door, omdat ze getreiterd worden

Internetverslaving

Eén op de tien jongeren heeft last van ‘internetverslaving’ wat betekent dat deze jongeren langer dan 16 uur per week internetten en het gevoel hebben niet meer te kunnen stoppen. Vaak blijken eenvoudige oplossingen voldoende: de pc binnen het gezichtsveld van een ouder plaatsen of een wekker neerzetten die de toegestane on-line tijd aangeeft.

Providers aan de haal met digitale producten van jongeren

Jongeren zijn niet alleen mediaconsumenten, maar produceren zelf ook steeds meer. Ze verbouwen hele games on line, maken nieuws op hun weblogs en laten foto’s, filmpjes en andere producties achter op profielsites en vriendennetwerken. Vaak vergeten ze de gebruiksvoorwaarden, die Google, Microsoft of een andere netwerkbeheerder de mogelijkheid bieden zich de producties toe eigenen. Wordt de jonge fotograaf alsnog beroemd, dan zal die tot zijn schrik bemerken dat aan provider moet betalen voor zijn eigen foto’s.

MSN, chatten en gamen

Zowel in frequentie als in tijdsduur is MSN de meest gebruikte on-line applicatie. Jongeren van 13-15 jaar MSNen bijna allemaal, meer dan de helft doet het dagelijks. Gemiddeld MSNen ze met vrienden 4 keer per week. Dat is evenveel als “elkaar echt zien”.
Gamen vindt steeds meer on-line plaats. Niet alleen on-line maar ook off-line is een geheel eigen game- cultuur ontstaan waar spelers hechte banden aangaan en elkaar inwijden in de geheimen van het spel.

Internetgedrag allochtone jongeren

Van de autochtone jongeren heeft 91% procent thuis een inter­netaansluiting, tegen 80% van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren, 68% van de Turkse en 64% van de Marokkaanse jongeren.

Marok­kaanse jongeren weten hun geringere internettoegang thuis enigszins te compenseren door relatief veel digitale activiteit in het internet­café, op school en op het werk.

Verreweg de meeste allochtone jongeren communiceren in e-mailverkeer en site-bezoek zowel binnen als buiten de eigen groep: ze hebben zowel contact met autochtonen als met andere allochtonen. Minder dan 1 op de zes allochtone jongeren communiceert vooral binnen de eigen groep, minder dan 1 op de tien e-mailt vooral in de eigen taal en slechts 1op de twintig bezoekt voornamelijk sites van de eigen cultuur.

Leerwinst leerlingen, digitale achterstand leraren

De effecten van ict-gebruik bij leerlingen komen tot uitdrukking in meer leren, sneller leren, met meer plezier leren en zichzelf succesvoller voelen. Deze leerwinst is toe te schrijven aan betere computervoorzieningen in het onderwijs, verbeterde kwaliteit van computerprogramma’s en toename van de ict-vaardigheden bij leerlingen.

De achterstand van leraren ten opzichte van leerlingen, wat betreft de technische kennis van computers en internet is niet meer te overbruggen. De leraren kunnen de leerlingen echter wel bijbrengen hoe zij on-line met elkaar moeten omgaan en hoe ze bijvoorbeeld informatie van internet op waarde moeten schatten.

Inhoud Jaarboek ICT en samenleving 2006: De Digitale Generatie


1 Jos de Haan, Christian van ’t Hof en Rinie van Est, De digitale generatie

2 Regina van den Eijnden en Ad Vermulst, Online communicatie, compulsief internetgebruik en het psychosociale welbevinden van jongeren

3 Patti M.Valkenburg, Alexander P. Schouten en Jochen Peter, Jongeren en hun identiteitsexperimenten op internet

4 Jeroen Jansz, De uitdaging van videogames

5 Andries van den Broek en Jos de Haan, Digitale contacten en integratie van allochtone jongeren

6 Lenie Brouwer en Sil Wijma, De zin en onzin van forumdiscussies op Marokkaanse websites

7 Alfons ten Brummelhuis, Aansluiting onderwijs en digitale generatie

8 Ernest Berkhout, Maarten Biermans, Peter Berkhout en Marko van Leeuwen, Aansluiting school en werk: digitalisering van het zoekproces

9 Joke Hermes en Skylla Janssen, De nieuwe contentmakers

10 Rinie van Est, Christian van ’t Hof en Jos de Haan, De sociale dynamiek van de digitale generatie

Op het terrein van onderzoek naar ICT-ontwikkelingen verschenen eerder de SCP-rapporten Geleidelijk digitaal van Jan Steyaert en Jos de Haan, Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school van Jos de Haan en Frank Huysmans en E-cultuur. Een empirische verkenning van Jos de Haan en Frank Huysmans, Achter de schermen, van Frank Huysmans, Jos de Haan en Andries van den Broek. Zie hiervoor de website: www.scp.nl

Ook bij Rathenau Instituut zijn meerdere onderzoeken over de samenhang tussen ICT en de samenleving te vinden. Momenteel is het Rathenau Instituut actief op drie ICT-gebieden:

· Ambient Intelligence : een toekomst waarin de mens is omringd door intelligente apparaten die zijn leven gemakkelijk, veilig en comfortabel maken.

· Screening Society: de inzet van technologie voor opsporings- en veiligheidsdoeleinden.

· RFID & Identity Management: privacy issues bij het gebruik van RFID chips.