We hebben 216 gasten online

2006 Marcel ten Hooven: Zorg voor de teloorgang van de vakdocent

Gepost in Onderwijs

Marcel ten Hooven in Trouw 15 april 2006

D66-kamerlid Ursie Lambrechts aarzelde geen moment om de verklaring van Beter Onderwijs Nederland te tekenen, vóór eerherstel van de klassieke docent en tegen de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen decennia.

In de ogen van Ursie Larnbrechts komt alles wat de foute kant opgaat op de middelbare school tot uitdrukking in de suggestie die een onderwijsmanager onlangs deed. Hij opperde de woorden 'leraar' en 'docent' niet meer in de mond te nemen en te vervangen door 'onderwijsmedewerker'.

Zo'n voorstel is tekenend voor de sluipende degradatie van de vakleerkracht tot anonieme medewerker, meent het D66-kamerlid. ..De leraar dreigt meer en meer zijn positie kwijt te raken van vakdocent die zijn kennis en kunde overdraagt opde volgende generatie. Hij wordt een begeleider van leerlingen, van wie wordt verwacht dat ze zelf maar die kennis vergaren.

De klassieke, begeesterde docent die het vuur dat hij in zich draagt bij jongeren ontsteekt, verdwijnt. De docent aan wie je later terugdenkt als degene die je inwijdde in kennis die je uit jezelf niet zo gauw zou zoeken. Zo'n docent dreigt er niet meer toe te doen in het voortgezet onderwijs."

Lambrechts trad daarom toe tot het comité van aanbeveling van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), ook al keert zij zich daarmee tegen onderwijsvernieuwingen waar D66, zij het aarzelend en niet zonder kritiek, ooit vóór stemde, zoals de basisvorming enhet studiehuis. Zwaarder telt voor haar de zorg die zij deelt over de teloorgang van de vakdocent. De BON trad gisteren naar buiten met haar tien doelstellingen (www.beteronderwijsnederland.nl).

Zij wil een brede tegenbeweging' op gang brengen van bezorgde leraren, ouders, leerlingen en scholen.

Ik was meteen enthousiast over dit initiatief tot een beweging van onderop", zegt Lambrechts, die onderwijswoordvoerder van haar fractie. "De leraar moet weer het heft in handen krijgen, in plaats van de schoolleiders, directeuren, coördinatoren en andere managers. De beroepsgroep kan nu onvoldoende tegenwicht bieden tegen de tendensdat zij op school steeds verder onderaan komt te bungelen." Tekenend is het systeem van functiewaardering dat nu in het voortgezet onderwijs geldt. "Iemand die lesgeeft staat helemaal onderaan. Zelfs excellente leerkrachten kunnen in hun salaris niet extra worden gewaardeerd. Dat kan pas als zij naast hun onderwijstaak iets extra's in de sfeer van management gaan doen. Dat is een slechte ontwikkeling".

Met hun streven de docent om te vormen tot leerlingenbegeleider willen beleidsmakers het onderwijs voorbereiden op het toekomstige lerarentekort, vreest Lambrechts. "Daarom is het goed dat de tegenbeweging nu op gang komt. Over tien jaar hebben we anders alleen docenten die menen dat hun beroep het begeleiden van leerlingen inhoudt." .